Uitleg college over gedoe nieuwe inzameling huisafval

College Westland

Westland 23.12.2021 - In november en december zijn meerdere keren collegevragen gesteld over problemen bij de inzameling van plastic, blik - en drankpakken (pbd) in de dorpskernen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt. De vragen van Westland Verstandig zijn samengevoegd en de antwoorden zijn gebundeld in onderstaande beantwoording.

Kroonringen
Vraag 1
Waarom is er niet beter uitgekeken bij het plaatsen van de kroonringen aan de lantaarnpalen zodat onveilige situaties bij kruisingen en te smalle doorgangen op trottoirs voorkomen kunnen worden?

Antwoord 1
Er is op basis van verschillende criteria gekeken naar de locaties voor de kroonringen. Zo moeten er in een straat voldoende kroonringen hangen voor alle huishoudens in de nabije omgeving . Ze moeten ook goed bereikbaar zijn en als er zakken aan hangen mag dat niet leiden tot onveilige situaties. De avond voor de inzameldag en op de dag zelf geven zakken - net als bij minicontainers - tijdelijk enige hinder op trottoirs. Als in de praktijk een situatie toch als onveilig wordt ervaren of tot grote overlast leidt en er bij de gemeente melding van wordt gedaan, wordt de situatie zo snel als mogelijk bekeken en indien nodig aangepast.

Vraag 2
Waarom wordt aan klachten en meldingen over de kroonringen niet een beter vervolg gegeven?

Antwoord 2
Alle meldingen die bij de gemeente gedaan worden, beantwoorden wij. Als er meldingen zijn over onveilige situaties rondom kroonringen of grote overlast door kroonringen beoordelen we dit eerst digitaal. Indien nodig bekijken we de situatie op locatie en verplaatsen we eventueel de kroonring.

Vraag 3
Er ontbreken kroonringen aan de palen op de eerste inzameldag. Waarom voert het College iets nieuws in en bereidt het niet goed voor?

Antwoord 3
Alle kroonringen hingen (ruim) op tijd aan de palen voor de eerste inzameldagen. Eén uitzondering hierop waren de negen straten in Naaldwijk, waar de kroonringen door omstandigheden pas op de inzameldag zelf geplaatst konden worden. Op de meeste plekken waar meldingen over ontbrekende kroonringen zijn gedaan, waren de kroonringen helaas verwijderd door derden. Deze ringen plaatsen wij terug. Straten waar kroonringen vak er verdwijnen, krijgen specifieke aandacht om dit te voorkomen. Als kroonringen ontbreken kunnen bewoners de zakken altijd kwijt in de verzamelcontainers en op de inzameldag zelf mogen ze eenmalig bij een lantaarnpaal op de stoep worden gezet.

Zakken

Vraag 4
Op niet inzameldagen hangen er ook zakken aan de palen, hetgeen een negatief effect heeft op de leefomgeving. Wat gaat het College doen om dit te voorkomen?

Antwoord 4
Bewoners hebben tijd nodig om te wennen aan de inzamelmethode met zakken en de nieuwe inzamelschema’s . In de implementatieperiode zet de gemeente extra capaciteit in om zakken die op niet-inzamel-dagen hangen weg te halen. Met communicatie en de inzet van afvalcoaches wijzen we de bewoners op de inzamelschema’s om zo mee te werken aan een schone leefomgeving. Locaties waar dit probleem zich blijft voordoen, krijgen specifieke aandacht.

Vraag 5
Is er nagedacht over overlast door dieren die zakken kapot maken en hoe wordt dit voorkomen?

Antwoord 5
Door de ervaringen van andere gemeenten weten we dat dit wel eens kan spelen, maar dat dit over het algemeen zeer beperkt is. Zeker als de z akken er alleen hangen op de avond voor en op de inzameldag. Na melding van kapotte zakken zijn we alert op het snel opruimen daarvan. Inzameling van afval

Vraag 6
Bij de inzameling van afval gaan er zaken mis, zoals in Monster waar het restafval een aa ntal dagen bleef staan. Hoe kan dit en hoe wordt dit voorkomen?

Antwoord 6
Zoals gebruikelijk bij grote systeemwijzigingen is niet alles gelijk vlekkeloos verlopen. Dit had verschillende oorzaken. De oorzaken lagen bij de gemeente, de inzamelaar en/of bij bewoners. Om de overgang van oude naar nieuwe inzamelschema’s te vergemakkelijken hebben we een aantal extra inzamelrondes georganiseerd en zijn de minicontainers vaker geleegd. De eerstvolgende inzamelrondes van de betreffende afvalstromen verlopen doorgaans normaal en volgens de nieuwe inzamelschema’s. Methode van inzameling

Vraag 7
Wanneer komt het college echt tot inkeer omdat op deze wijze de afvalinzameling niet behoort plaats te vinden en wordt overgeschakeld naar nascheiding?

Antwoord 7
De zakkeninzameling is een beproefde en door gemeenten vaker gebruikte methode van bronscheiding die de schoonste herbruikbare grondstoffen oplevert. Aanpassen van de pbdinzameling met zakken is niet aan de orde. De invoering van de pbd-inzameling met zakken en het tegelijk wijzigen van de frequentie van inzamelen van restafval is een grote (systeem)wijziging. Bewoners hebben tijd nodig om daaraan te wennen en ook verloopt een dergelijke grote operatie nooit helemaal zonder fouten. We verwachten dat het beeld rond de afvalinzameling in Westland na een gewenningsperiode van een aantal weken weer genormaliseerd zal zijn.

Reacties (16 reacties geplaatst)

Ik rij door bijna heel Nederland, en zie in heel veel plaatsen ook deze PBD-zakken hangen.
Nooit 1 kapotte zak gezien.
Wordt dat hier door tegenstanders gesaboteerd soms?
Wellicht is het ook in ons aller belang om minder plastic te gaan gebruiken?
Ik weet het dat valt niet altijd mee, maar het is in ons aller belang.
Ook nu weer waarschijnlijk door katten kapot getrokken zakken, ondanks dat ze de avond/ochtend voordat de ophaaldienst langs komt zijn opgehangen. Wederom heb ik de troep uit de slootkant gehaald en helaas was er al afval in de sloot gewaaid.
Misschien een bezemwagen achter de vuilwagen mee laten rijden die dit onnodige vuil direct op kunnen vegen?
Tja.... dat dit niet werkt kan iedereen zien. De gemeente neemt gewoon zijn verantwoordelijkheid niet. Die verantwoordelijkheid is in de eerste plaats om het makkelijk te maken voor burgers om van hun huisvuil af te komen. Dat huisvuil wordt niet minder maar meer wat je hier ook van vind; als mensen hier afval niet kwijt kunnen en ermee blijven zitten dan krijg je een probleem zoals boosheid en illegale dumping van afval. Je moet het ten slotte ergens kwijt. Afval scheiden valt niet onder makkelijk maken van je afval afkomen dat kan je beter naderhand niet. En dat 1 x in de drie weken restafval ophalen onverstandig is heeft iedereen wel van de zomer geroken en gezien. Gewoon wekelijks ophalen en ophouden met de onzinnige plastic inzameling.
Deze mensen hier zijn boos, zo boos. Het is maar afval, mensen, je eigen afval.
Sylvia Hou nou eens op met ,dat je geen zogenaamde suggestieve vragen mag stellen aan het college Wie bepaald dat een vraag suggestief is En hou ook op met dat ,die vragen zoveel geld kosten NIET gestelde vragen kosten nog meer geld Ik ben trots dat er in het Westland nog een partij is ,die ze stelt Dat is democratie ,of wil je soms Rusland of China als je daar deze voor die landen ,niet welgevallen vragen zou stellen ,draai je de gevangenis in
Ook meerdere keren melding gedaan ...automatische mail terug, triest zeg.
Dat snap ik wel als ze de ringen eraf slopen ...bij sommige bewoners zitten ze vlak voor het kamerraam , mooi gezicht,als je vroeg kan dat niet op de volgende lantaarn paal...zeiden ze we hebben opdracht om het zo te doen. Westland ...de afval bak van Nederland.
Diverse meldingen gedaan, betreffende een verkeersonveilig geplaatste kroonring. Krijg een standaard mail als antwoord. Er wordt helemaal niet ter plekke gekeken zoals door het college beweert wordt. Één en al leugens bij de Gemeente.
Het afval houdt de gemoederen bezig en terecht.
Natuurlijk is het zonde om afval te kopen.
Ook is het zonde om het uitgebannen plastic gratis uit te delen om afval te scheiden.
Omringende steden zijn hiermee gestopt en met goede redenen.
Het afval werd nl met schepen naar de Oost gestuurd, welke met die rotzooi niets kon en weer werd teruggestuurd. Een immense belasting voor het milieu dit transport.
Als laatste heeft onderzoek uitgewezen dat afvalscheiding niet leidt tot verminderde aankoop maar zelfs tot vermeerdering; het afval wordt immers gerecyceld?
Zoals in de krant omtrent de kerstbomen zonder kluit.
Vroeger had men in Het Westland liever de Rotterdamse mentaliteit van geen woorden maar daden. Deze lijkt ingeruild voor de Haagse. Mooie praatjes om de bevolking koest te houden en een schone schijn.
Dit heeft meer weg van Dicteren dan Democratie. M.a.w. van wij weten wat goed is voor de burger in plaats van MET en DOOR de burger.
Waar is de democratie gebleven?
Ik ben absoluut geen voorstander van die zakken aan de palen en de uitvoering inclusief communicatie is belabberd. Echter, aan de overkill aan suggestieve vragen van Westland Verstandig, waarvan de beantwoording ook geld kost mag ook wel eens iets gedaan worden.
2 weken geleden zijn de plastic zakken opgehaald en de dag erna hangen bewoners weer nieuwe zakken aan de palen, wat een ongelooflijk “domme of luie” mensen zijn dat. Ze komen gewoon met de auto en hangen dan een zak aan een lantaarnpaal, terwijl ze er niet eens wonen. 1 straat verder staan er containers om het in te gooien. Dit werkt gewoon niet, waarom is de container bij ons op de hoek Grutto hoek Berestein weggehaald. Het lijkt zo steeds meer op een tokkie buurt.
De wethouder vindt dat men snel reageert,ik niet,als je de normale weg bewandeld voor klachten,en er word niet gereageerd,n ook niet na een paar keer gereageerd te hebben,gelukkig dat de meeste aan de telefoon,je vriendelijk te woord staan,en na bijna een maand een andere weg gegaan,en daar was binnen 2 uur alles geregeld op een vriendelijke manier,wethouder gaat dan toch eens nadenken wat mens vriendelijk betekend,of kom een keer langs,dan kan ik het uitleggen.
Welkom in het Westland.
Minst groene gemeente, gemeente met de meest vervuilde oppervlakte water en binnenkort gemeente met meeste zwerf vuil.
De suggestie dat dit systeem in andere gemeentes wel werkt is onzin. Jawel de gemeente raadsleden van deze gemeentes zijn positief, de burgers walgen er van.
Ben toch zeer benieuwd wat het de wethouder heeft opgeleverd, 6 jaar lopend contract afgesloten zonder een financiële vergelijk te maken met andere afvalverwerkingsbedrijven. Dit kan alleen bij de gemeente Westland.
Het komt er weer op neer dat de BURGER achterlijk is en de gemeente ALTIJD gelijk heeft.
Snap het dat ze ringen weg halen
Loop er langs
Als het vol hangt
De stank ruik je al van afstand
En tis een groten benden op straat
Heel makelijk
ALLES IN DE VUILBAK!!!!
Nou, het gaat hier prima hoor met dat plastic inzamelen.
Volgens mij worden de grootste problemen veroorzaakt door mensen die de zak er te vroeg plaatsen.
Die moeten even opgevoed worden.
Kwestie van wennen?
Er zijn Kroonringen weer eraf gehaald door je buurman of buurvrouw, dan vind ik het niet gek dat er geen kroonring hangt kijk maart in de 1e vd kunstenaar daar lag alles op de grond , omdat er iemand was die de ring eraf heeft gehaald, en dat beurt in het hele westland vroeger stond alles op de stoep tot grof vuil toe,nu staan er overal auto,s in de weg.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Mustang Valley op zondag 12 juni - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg - Hardcore in de Flatertheek op 4 juni - Praatje Pot: dé gezelligste warme maaltijd - Inschrijving 31ste de Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Nederland telt 6 mensen met apenpokken - Paaszangdienst op 29 mei in hervormde kerk Poeldijk - Open Atelier bij Carma - Column; Wat is de echte bedoeling? - Laatste weekend “Een feest van creativiteit” in de Hofboerderij. - Bijeenkomst ‘Wat als je niet meer beter wordt?’ - Nieuwe app Westlanders.nu voor Google Play - Zomeravond-bridge bij Westlandse Bridge Club - Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 2022 - Situatie opvang Oekraïners in Midden-Delfland - Shaffy & Brass concert 11 juni - Honselse Feestweek geeft het startschot voor de zomer - Westland Ontmoet elkaar op 1 juni - Makers van de beste boeketten gezocht! - Startbijeenkomst Zwerfafvalbrigade Groene strand Zandmotor - Technisch assemblage medewerkers - Tentoonstelling "Vlinder-Rijk Bos" - Tentoonstelling ‘Joden in Vlaardingen’ - Save the date: Staat u al in ons balboekje voor het Herboristenbal? - Cateringmedewerker bedrijfsrestaurant maandag - Programma 29e Westerpop bekend! - Cijfers coronavirus voor dinsdag 3 mei - Vuile was en futuristische beelden in Kunsthalte 6 - 'De Balder opent haar luiken' - Nederland stuurt forensisch opsporingsteam naar Oekraïne - Talentscout zoekt talentscout - Onderzoek OM na uitlatingen bij TV-programma Vandaag Inside - Recruiter Consultant Flex - Cijfers coronavirus voor dinsdag 26 april - Tussenstand opvang Oekraïense vluchtelingen in Nederland - Notarieel Secretaresse - Is Je Smartphone Gehackt? Zo Kun Je het Checken en Voorkomen - Westland Blijft Staan - valpreventie voor senioren - ‘Daadkracht’ opent per maandag 2 mei 2022 een nieuwe praktijk - Westland geeft Warmte 1 mei van start! - Gezocht: collectanten in de week van 27 juni tot en met 2 juli! - Kabinet; eind 2022 geen energie-import meer uit Rusland - Nederland bevriest bijna € 633 miljoen aan Russische tegoeden - Chauffeur (CE) - Facilitair Medewerker - Magazijnmedewerker - Team montessoribasisonderwijs in ’s-Gravenzande zou het liefst morgen al starten - Eén op 5 vrouwen krijgt ongewenste sexuele aandacht