Urgentie gewenst voor bodemenergieplan

Westland Verstandig

Urgentie gewenst voor bodemenergieplan

Westland 09.07.2015 - Een bodemenergieplan is belangrijk voor de tuinbouw in Westland en met name voor de warmte- koudeopslag.

Dat wil zeggen dat het water in de zomer uit de koude bodem wordt opgepompt en de kou aan de kas wordt afgegeven. Het opgewarmde water wordt daarna in de warme bron ingebracht. In de winter wordt deze warmte weer in de kas gebracht.

Een groot aantal tuinders hebben al een dergelijk systeem, maar inmiddels heeft de Provincie een vergunningssysteem ingevoerd, gebaseerd op de Waterwet. In de praktijk betekent dat dat de Provincie in de regel geen vergunningen meer afgeeft omdat de Provincie dat ongewenst vindt in het eerste watervoerend pakket. Kwekers denken daar heel anders over.

Warme- koudeopslag in het tweede watervoerend pakket is geen alternatief vanwege het feit dat dit niet voldoende rendement oplevert en voorts sprake is van vervuiling. Warmte- koudeopslag kan dan ook enkel in het eerste watervoerend pakket plaatsvinden, maar men krijgt daarvoor geen vergunning gezien het beleid wat de Provincie erop nahoudt. Dit is onwenselijk en staat een duurzame exploitatie van tuinbouwbedrijven in de weg.

De Provincie is eventueel bereid om haar beleid te heroverwegen als de gemeente een bodemenergieplan aanlevert. Dat dat bodemenergieplan er komt is urgent. Uw College heeft eerder op vragen van Westland Verstandig toegezegd dat een en ander verzocht zou worden en ingevolge de besluitenlijst is dit ook in werking gesteld.

Daarna is echter niets meer vernomen en inmiddels is toch meer dan drie maanden verstreken. De kwekers hebben haast en willen dit nu snel geregeld zien. In het kader van duurzaamheid is een verder gebruik van deze methode zeer effectief.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

-         Hoe ver is het overleg inmiddels met de Provincie over het opstellen van het zogenaamde bodemenergieplan?

-         Bestaat de bereidheid van de betrokken tuinders om een financiële bijdrage te verstrekken en om welke bijdrage gaat dat dan?

-         Is inmiddels een adviesbureau verzocht een offerte uit te brengen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info