Valse start CDA/PW bij coalitievorming

Geplaatst door Westlanders.nu op 07-04-2014 12:27 - Gewijzigd op 07-04-2014 12:30

Westland 07.04.2014 - De Westlanders die op 19 maart 2014 voor Westland Verstandig gekozen hebben, deden dat omdat de fractie in en buiten de raad naar de burgers luistert en ook voor die burgers opkomt.


Dat was in de afgelopen raadsperiode voor de Westlandse politiek best wel een andere aanpak. Steeds goed beargumenteerd aangeven waarom een voorstel niet deugt en ook steeds uiteenzetten wat dan wel zou moeten gebeuren. Dat is wat Westland Verstandig steeds gedaan heeft.

Menigmaal heeft dat in de raad geleid tot stevige debatten waarbij vaak Westland Verstandig in het middelpunt stond. Het ging ons daarbij steeds "om de zaak" en niet om de persoon. De oude politiek wil doen geloven dat op de man gespeeld wordt. Is niet het geval. Wel zegt Westland Verstandig in ongezouten bewoordingen waar het op staat, ook als dat vervelend is.

Ook als wij zaken waarnemen die echt niet kunnen, dan schromen wij niet dat aan te kaarten. Het is not done om als wethouders zaken te doen waar broers belang bij hebben en het gaat niet aan dat de voorzitter van de raad onjuiste berichten geeft om een en ander "weg te poetsen". Het is de plicht van een raadslid om dat soort zaken aan de kaak te stellen ook als vooraf de verontwaardiging bij de oude politiek te voorspellen valt. Dat doen we dan. Dat alles in het belang van Westland en de burgers en bedrijven. Wij blijven dat ook in de nieuwe periode zeker doen. We blijven ons positief en waar nodig kritisch opstellen en zullen onze verkiezingsbeloften zeker nakomen. We hadden dat graag in de nieuwe coalitie gedaan.

De nieuwe fractie heeft aan de informateurs laten weten -als grootste winnaar van de verkiezingen- beslist mee te willen doen in een nieuwe coalitie. Eerst een rapport van de accountant over de financiële positie van Westland inclusief de waardering van de risico's (renteverhoging op de schuld van € 400 miljoen, grondafwaarderingen, gevolgen overgang vele zorgtaken). Onze fractie is ervan overtuigd dat geen weldenkend mens daarna nog 2 nieuwe gemeentehuizen zal willen bouwen. Westland Verstandig wil in ieder geval niet nieuw bouwen. Die euro's besteden aan voor de burger echt belangrijke zaken (zorg, verenigingen, kernen, terugbrengen begrote schuld etc.).

Enkele andere politieke partijen willen blijkbaar nu hun gram halen op de grootste winnaar van de verkiezingen 2014 door Westland Verstandig bij voorbaat al uit te sluiten van de coalitie. De reden is vaag. Ook heeft Westland Verstandig met de informateurs daarover niet gesproken. Dit alles blijkbaar enkel gebaseerd op debatten in de afgelopen periode die raadsleden en bestuurders niet prettig vonden en stond al direct vast. Dat CDA/PW niet eens met Westland Verstandig wil praten over de inhoud van dossiers is tekenend.

Ook als men andere problemen met deelname van Westland Verstandig had, had het hen gesierd daarover te praten. Is men bang dat ze in dat overleg overstag moeten gaan? De uitlating van de toen nog leider van het CDA op de verkiezingsavond dat over de gemeentehuizen niet meer te praten was, is ook al tekenend en onverstandig. CDA/PW verwijten Westland Verstandig dat zij niet willen samenwerken en wijst op het gedrag van de fractie tijdens de debatten in de voorbije raadsperiode.

Het is nu net CDA /PW die aantonen dat zij niet willen samenwerken. Het is nu net ook CDA/PW die Westland Verstandig zonder op de inhoud in te gaan niet willen laten meepraten over een coalitieakkoord. Is dat niet hetzelfde gedrag dat zij Westland Verstandig -ten onrechte overigens- verwijten. Het is in belang van Westland dat de tweede partij meepraat over de inhoud van een coalitieakkoord. Enkel op die wijze wordt de Westlandse kiezer serieus genomen.

Het is een valse start van een coalitie om bij voorbaat de grootste winnaar uit te sluiten. In het belang van Westland zal Westland Verstandig overigens ook als oppositiepartij de komende raadsperiode opkomen voor de burgers, ondernemers, verenigingen, kwetsbare burgers, ouderen etc. Er is nog een hoop werk aan de winkel en de rol van Westland Verstandig was en blijft daarbij belangrijk voor Westland en haar inwoners.

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

 

Reacties (19 reacties geplaatst)

Dave van der Meer LPF zegt altijd wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen.
Voor de verkiezingen zegt hij je bent toch niet gek he 2 gemeentehuizen.
Een paar uur na de verkiezingen zegt hij de kiezer heeft gesproken en 2 gemeentehuizen is voor ons geen breekpunt.
Alsof de gemeenteraadsverkiezingen over het stadhuis ging. Want ook de kiezers die op het CDA , VVD , PW ,CU gestemd hebben zijn niet allemaal voorstander van 2 gemeentehuizen en vinden dit een slecht compromis.
En Dave hoe vind jij het om met Mohammed in een coalitie te zitten de man die jullie bekritiseerd hebben vanwege zijn moskee bezoek in Den Haag en zijn 2 paspoorten etc.
En Dave de toespraak van de heer van der Tak bij het afscheid van de raadslieden.
Hij refereerde hier aan jullie oprichter Pim Fortuyn waarvan in de Rotterdamse politiek bekend was dat van der Tak en Fortuyn moeilijk samen door een deur konden.
Maar goed over de doden niets dan goeds.
Dus voortaan verwacht ik van jou een respectvolle omgang.
Ja wij doen wat wij zeggen en wij zeggen wat wij doen.
Slaap zacht jongen .
Dadelijk in het keurslijf lopen nieuwe cultuur andere waarden normen en opvattingen en daar stond jullie oprichter dus niet voor.

Ik huiver bij de gedachte dat de "nieuwe" coalitie (CDA/PvdA/VVD) voortgaat met het verbrassen van belastinggeld voor de windmolens die met subsidie door de grote maatschappijen worden neergezet. Dan zijn die honderd miljoen voor een of twee gemeentehuizen nog wel te dragen.
Jarenlang lid geweest zelf nog bestuurder toch bedankt als lid van het C.D.A. oorzaak er kwamen steeds meer leden bij die zich geweldig vonden maar niets wisten behalve wat ze in hun eigen beroep tegen kwamen en die zorgen voor deze grote schulden, van onze gemeente Westland.
@Job.ik ben het helemaal met je eens , maar in het westland zit het cda nog echt vast in de oude garde en die kiezen gewoon standaard de oude partij want de kvp bestaat niet meer he!! Ik heb dat ervaren onder de 75 plussers.Ik zit in het ouderenwerk en ben niet doof ;-))
Hallo allemaal,

Ik heb heel bewust Westland Verstandig gestemd. Maar ik kom nu van een koude kermis thuis. Ik krijg steeds meer een hekel aan de Westlandse politieke spelletjes. Ik ga niemand beledigen, niemand schofferen. Ik ga alleen in een hoekje zitten en wachten op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.... Dat Westland Verstandig dan WEL de grootste mag worden zodat het CDA eindelijk een toontje lager kan gaan zingen ;-) Voor de broodnodige afwisseling zullen we maar zeggen. Maar ja, ze zijn democratisch gekozen en de grootste. Dus eigenlijk zijn de Westlanders zelf de schuldigen van de huidige situatie ;-)
Dat je de meeste stemmen haalt wil nog niet zeggen dat je automatisch in de coalitie terecht komt. Zie de historie van onder andere de landelijke politiek.
Daarbij als van te voren bekend is dat een bepaalde partij een democratisch genomen besluit wil herroepen als ze in de coalitie komen is deze coalitie bij voorbaat gedoemd te mislukken.
In 2010 kwamen ze wel in de coalitie en daar zijn ze na een paar jaar uitgestapt omdat ze hun zin niet kregen. Hoezo een betrouwbare coalitie genoot?
Beste Leen,
Zelfs indien de Leo 1 en 2 uit de cijfers worden gehaald is het verschil 2342 en staan zij nog ruimschoots op de 1e plek. En het wil niet altijd zeggen dat wanneer mensen overstappen dit beloond wordt in meer stemmers.
Dus WV is en blijft de grootste winnaar sorry maar het is niets anders.Hopelijk ben je zo tevreden.
Het is ontzettend moeilijk om zonder vooroordeel te kunnen reageren.

In ieder geval is het allemaal geen zuivere koffie en zou het een en ander toch eens onder de loep moeten worden genomen door een externe objectieve partij.
Beste Rob
De stemmen plus voor WV is niet juist. De twee overlopers van GB hebben hun stemmen mee genomen naar WV dus de cijfers kloppen niet, je kan wel zeggen dat de winst van WV heel wat kleiner is! Wel transparant blijven.
Dit bericht was voor het weekend toch ook al geplaatst? Het komt me anders wel heel erg bekend voor en het is sinds zaterdagavond voor het eerst dat ik de pc weer aan heb en op deze site kijk.
Al lezend verbaas ik mij dat veel mensen respect eisen voor eigen standpunten maar zelf respectloos naar anderen zijn. Als je een ander openlijk veroordeelt, roep je dat tegelijk over jezelf af. Als je raadsleden zakkenvullers noemt, kun je van hen geen aandacht verwachten. Als je ambtenaren als minkukels afschildert zegt dat meer over jou. Schijnbaar is het gemeengoed om je frustraties vrijelijk af te mogen reageren. Doe normaal.
Uitslag verkiezingen was in toename stemmen:
1.WV plus 3614 stemmen
2.D66 plus 1179 stemmen
3.VVD plus 1160 stemen
4.NVU plus 406 stemmen
5.LPF plus 370 stemmen
6.CDA plus 82 stemmen de grote winnaar ha ha
7.CU plus 30 stemmen
8.PW minus 647 stemmen
9.GBW minus 6061 stemen

Westland heeft de ja knikkers uit de coalitie van CDA,PW en GBW afgestraft met een minus
van ruim 6500 stemmen.
Dus in het Westland zien steeds meer mensen wat er gaande is:
1.meer dan 327 miljoen schuld
2. Een luchtkasteel op de balans van ruim 36 miljoen
3.Afgezakt op de schuldenlijst van plek 79 naar plaats 400
4.Gemeente op 3e plaats met meest risico volle grond aankopen in Nederland
5. Een burgemeester die wet omzeilend bezig is
6.Een burgemeester die salarissen van de direktie van Westland Infra goedkeurt van meer dan 300.000,- pp op jaar basis
7.Een college van BW wat absoluut integer is
8.Geen sluitende begroting vanaf 2015
9.Opbrengst CAI en WES weg meer dan 100 miljoen.
10.Geen grond afwaarderen

Maar goed wij wonen volgens het Financieel Dagblad in het Wassenaar tussen de kassen.
En dat zullen we merken ook de verkiezingen zijn voorbij en ik ben bang dat de WOZ belastingen van Wassenaar krijgen.
Kritisch zijn mag niet svp Ja knikken en elk gevaar wat de waarhied aan het licht brengt uitsuiten.
Desnoods komt kabouter van der Tak u in slaap sussen.
Wordt eindelijk is wakker wat hadden wij voor die ruim 100 miljoen kunnen doen voor onze vrijwilligers, hulpbehoevenden ,verenigingen en cultuur kunnen doen.
Maar goed partijbelang dan coalitiebelang dan gemeente belang dan een hele tijd niets ja en daar in de verte staat een burger.
Wie was het die WV afkorte als Weinig Vertrouwen en wie noemde haar een one issue partij ja zeker integer van het CDA.


Dus als ik het goed begrijp moet je als Westlandse fractie vooral heel aardig zijn, iedereen te vriend houden, vooral niet te kritisch zijn waardoor je tegen heilige huisjes trapt en absoluut niet boven het maaiveld uitkomen. Dan ben je vriendjes met de gevestigde orde en mag je meedoen. Gezellig! Terwijl Westland Verstandig naar mijn bescheiden mening ECHT voor de Westlandse burger opkomt en zaken kritisch tegen het licht houdt en dus hierdoor zorgt voor wrevel bij de collega\'s en dus wordt uitgesloten. Beetje jammer. De raad zit daar omdat ze zijn gekozen. Het democratisch belang dient toch voorop te staan en niet of een fractie irritant is en wel erg kritisch op z\'n tijd... Tja, dat is natuurlijk lastig. Ik ben hierdoor wel teleurgesteld in de Westlandse politiek. Zoals zovelen vrees ik. Het is zoals een ander al schreef politiek en dit soort spelletjes horen er blijkbaar bij. Maar... ik vind alles best, maar wanneer Gemeentebelang vrolijk weer mee gaat doen ga ik met een spandoek naar het gemeentehuis. Want dat kan na deze nederlaag ECHT niet. Maar ik realiseer mij dat in Westland alles kan. Dus ja...
beste westlanders.nu,

kunnen jullie alstublieft een keer stoppen met dat adverterial gedoe van welstand verstandig, een paar mensen hebben een foutje gemaakt op die gek van een peter duijsen te stemmen en jullie zetten elke keer maar weer die doelloze onzin van die lui op jullie website, echt zonde en dat voor een paar van die lullige eurotjes, wat hebben jullie liever dat stomme geluk en een paar euro of extra bezoeker en meer reclame inkomsten??
mazzol co
Als je mensen maar lang genoeg irriteert zullen ze je gaan mijden zo werkt dat nou eenmaal in het echte leven....
Toch vind ik het een vreemde gang van zaken. WV is toch echt de tweede partij van het Westland wat betreft stemmen en komt compleet buiten spel te staan. Dus tegen alle Westlanders welke op WV hebben gestemd wordt eigenlijk door de andere partijen gezegd: helaas, aan jullie stem hebben wij maling. Wij gaan gewoon regeren zonder de partij waar jullie op hebben gestemd. Oh oh, wat zou het een leuke situatie zijn wanneer WV de grootste was geworden. En wat was het CDA dan graag samen met de WV gegaan.... Als ze maar op het pluche zitten. Beste mensen, het is en blijft politiek maar de volgende keer stem ik blanco. Ik heb nu het gevoel compleet voor niets te hebben gestemd :-(
wat een hopeloos gefrustreerd ge-ouwehoer van de heer duijsens en zijn \'s gravenzandse vriendjes.
Zij zijn niet de grote winnaar van de verkiezingen.ze hebben precies 1 zetel gewonnen, 2 zijn er in de vorige raadsperiode komen overlopen. En dat niemand met jullie wil samenwerken, hoe zou dat nou toch komen.hou eens een spiegel voor.
slaap lekker verder frans, er worden hier in westland hele vieze politieke spelletjes gespeeld waar de doorsnee burger geen weet van heeft, tot dat je er mee te maken krijgt/heb wv stelt dit aan de kaak, dat partijen daar niet van gediend zijn snap ik want dat is tegen het zere been! Noem ik 1 voorbeeld wat hierboven is aangehaald waarom krijgt de broer van wethouder mo als een van de weinige nog wel subsidie met zijn buurt busje? Oplichters !
Door haar onbehouwen politieke gedrag, het niet kunnen leven met een democratisch genomen gemeentehuis-besluit en haar drammerigheid staat WV nu zeer terecht buitenspel. Alle andere partijen zijn het daar over eens en dat zegt toch wel wat.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit opgevoerd - Productiemedewerker inpakafdeling - Informatiemiddag over Werk en kanker - Geen zin in fileleed tijdens de spits? - Aad van Zeijl:”Scheepmakers, Schippers en Schuiten” - Chinees Maanfeest in Chinatown Den Haag is traditie - WOP The burlesco 4+ zondag 8 oktober - Zonnepanelen en thuisaccu’s steeds geliefder in het Westland - Workshop ´´Kleurrijke nazomer`` door Tineke Noordzij op zaterdag 4 november - Sterrenhemel bekijken tot maandag 2 oktober - Expositie van Mick Otten over natuurkunst in de Hofboerderij. - Medewerker Verkeersmaatregelen - Film over "De Parachutisten landing " in Mei 1940 op 15 oktober - Dierenzegen bij Egbertuskerk op dierendag - Interactieve lezing ‘Rouwen en bouwen na borstkanker’ - Struintocht in Van Dixhoorndriehoek op 30 september - Medewerker ICT Support - (Junior) HR medewerker - Kinderboekenweekconcert bij muziekvereniging St. Gregorius - Kofferbakverkoop op zaterdag 7 oktober - Twee lange wandeltochten in de Nacht van het Westland - 85 jarig jubileumconcert Honsels Harmonie - Inflatie in augustus gedaald naar 3% - Administratief medewerker logistiek - ZZP Monteur Buitendienst - Commercieel Adviseur Benelux - Projectleider - Herfstwandeling zondag 1 oktober 2023 - HR medewerker - Planner/Werkvoorbereider - Marketing Medewerker - (Junior) Recruiter - Project Manager - Technisch Inkoper - Parttime Financieel Medewerker - Monteur buitendienst - Hovenier Tuinaanleg - Productie Planner - Inschrijvingen voor Roparun 2024 zijn geopend - Carma ook dit schooljaar actief met gastlessen - Areaal akkerbouw met ruim 14.000 hectare gegroeid - Overzicht aardgaswinning in Nederland - Receptionist - Vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland afgenomen - Geslaagde Trekkertrek in Midden-Delfland - Een hele boze Amerikaanse rivierkreeft - Spannende kunst in Kunsthalte 6 - Expositie herfst aquarellen van Tineke Noordzij