Vaste lasten gemeentehuizen in 2018 ruim € 3,3 miljoen

College Westland

Vaste lasten gemeentehuizen in 2018 ruim € 3,3 miljoen

Westland 05.09.2019 - Op 30 april heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld inzake kosten gebruik van de nieuwe gemeentehuizen in 2018.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Verhuizing naar nieuwe gemeentehuis kostte â?¬ 140 mille

Vraag 1
Welke totaalbedrag hebben de gemeentehuizen gekost aan kapitaalslasten, afschrijvingen (piekbetaling, gronden, parkeerterreinen)? 

Antwoord 1
Het gemeentehuis heeft in 2018 het volgende gekost aan kapitaalslasten behorende bij de piekbetaling en de grondkosten:

Rente 2018                        €  343.000
Afschrijving 2018                €  519.000
Totaal Kapitaalslasten 2018  €  862.000 

Buiten deze kapitaalslasten zijn er kapitaalslasten die behoren bij de voorbereidingskosten. Deze maken echter geen onderdeel uit van de maximale exploitatielasten zoals die zijn vastgesteld door de raad.  

Vraag 2
Welke betalingen zijn gedaan aan de Groene Schakel naast de vaste gebruiksvergoeding, ook de variabele vergoedingen? Kan het College daarvan een totaaloverzicht verstrekken plus ook de totale gebruiksvergoeding? Met welk percentage is de vergoeding dit jaar verhoogd? Wat zijn de energiekosten? 

Antwoord 2
De vaste gebruiksvergoeding over het jaar 2018 bedroeg (inclusief kortingen) €2.322.000. De totale vergoeding voor de variabele diensten bedroeg € 144.000. De bedragen worden conform contract geïndexeerd op basis van verschillende overeengekomen indices per kostensoort.

In 2018 is de vaste verbruiksvergoeding ten opzichte van 2017 op basis hiervan verhoogd met 0,81%. 

De energiekosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk daar DGS nog niet in staat is om het gebruikersdeel van de totale energierekening te achterhalen. Er hebben dan ook geen betalingen voor energie plaatsgevonden. 

Overigens zijn er nog bepaalde inrichtingsaanpassingen uitgevoerd in opdracht van de gemeente waarvoor de kosten nog niet in rekening zijn gebracht. Dit zal in 2019 gebeuren. Het gaat om een bedrag van ca. € 270.000,-. Wij zullen de kosten rapporteren bij de jaarrekening over 2019.      

Collegevragen inzake flexwerken en mankementen gemeentehuizen

Vraag 3
Kan het College ook aangeven welke kosten gemaakt zijn voor eventueel extra parkeervoorzieningen die nodig bleken te zijn bij zowel de Glazen Stad als de Verdilaan? Zijn die kosten er? Ook daar gaarne een opgave van. 

Antwoord 3
Er zijn in 2018 geen extra kosten gemaakt voor parkeervoorzieningen daar er geen wijzigingen zijn doorgevoerd op de parkeervoorzieningen t.o.v. 2017.    

Vraag 4
Zijn er nog overige kosten die in verband staan met het gebruik van de twee halve gemeentehuizen? Welke kosten zijn gemaakt aan technische voorzieningen, ICT etc. in 2018, verbeteringen aan het pand? 

Antwoord 4
Er hebben geen grote wijzigingen van het gemeentehuis plaatsgevonden. Daar waar het verbeteringen betrof aan het pand conform het contract zijn deze kosten gedragen door DGS. Dit betrof onder meer opleverpunten uit de bouw en zaken die niet voldeden aan de gestelde eisen vanuit het contract met DGS. Wel hebben er beperkte inrichtingsaanpassingen plaatsgevonden (zie het antwoord bij vraag 2). 

Aan zowel technische voorzieningen als aan ICT zijn geen noemenswaardige uitgaven gedaan welke gerelateerd zijn aan het gemeentehuis. 

Vraag 5
Kort en goed: Kan het College een onderbouwd totaaloverzicht geven van alle kosten die direct of indirect in verband staan met het gebruik van de twee halve gemeentehuizen 2018? 

 

Antwoord 5
Voor het totaaloverzicht van het gemeentehuis verwijzen wij naar onderstaande tabel. De totale kosten over 2018 ( € 3.328.000) blijven hiermee binnen de eerder opgegeven maximum exploitatielast van € 3.700.000 (overigens zonder indexatie) en bieden nog ruimte voor de verwachte energiekosten.  

Vaste verbruiksvergoeding 2018  € 2.322.000
Variabele diensten 2018             €    144.000
Kapitaalslasten 2018                  €    862.000
Totale kosten 2018                     € 3.328.000 

 

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info