Veel verwarring rondom plan Waelpark

Westland Verstandig

Veel verwarring rondom plan Waelpark

Westland 10.10.2014 - Op 8 oktober jl. heeft de informatieavond plaatsgevonden van de gemeente Westland en ONW.

Eerder heeft coalitiepartij GBW al kritiek geuit op de gang van zaken. De behandeling in de commissie van het plan Waelpark is uitgesteld vanwege het niet compleet zijn van de stukken, terwijl een eerdere commissiebehandeling van het plan duidelijk aangaf dat de voorliggende plannen –kort gezegd- niet goed waren.

De informatieavond op 8 oktober jl. had, zoals te verwachten was, een vreemd verloop. Ook gesprekken met aanwezigen na afloop wezen uit dat ook zij het een vreemde avond vonden. Er kon met name geen goed antwoord gegeven worden op de te verwachten waterproblematiek –in het verleden is in deze polder veel wateroverlast geweest-, het niet naar tevredenheid beantwoorden van vragen over de ontsluiting, terwijl over de vleermuizen een beetje lacherig gedaan werd zodat in de zaal de conclusie getrokken werd dat er waarschijnlijk verkeersborden komen om het veilig rondvliegen van de vleermuizen te bevorderen.

Voorts –en ook dat heeft de fractie van GBW al eerder vastgesteld- is er verwarring over de rol van de gemeente en de rol van ONW.

Nu komen er ook vragen boven over de toewijzing van de woningen. In overleg met de gemeente zou zijn afgesproken dat voor de verdeling twee systemen gevolgd gaan worden, namelijk 50% van het woningzoekendensysteem van de gemeente Westland en 50% via loting van de inschrijvingen bij ONW.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

- Waarom worden dit soort informatieavonden gegeven, terwijl op cruciale vragen geen danwel onvoldoende antwoorden gegeven kunnen worden?

- Lijkt het niet beter om eerst een voldragen plan te hebben waarover goed is nagedacht om daarna pas naar buiten te komen met informatie en een informatieavond te organiseren?

- Waarom neemt de wethouder planontwikkeling zo’n prominente rol in op zo’n avond, terwijl het een plan is van ONW waarin de gemeente met 50% deelneemt als aandeelhouder, maar in feite ONW de presentatie moet doen?

- Welke afspraken zijn met ONW/ABB Bouwgroep gemaakt over de toewijzing van de woningen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info