Verklaring college inzake gedoe met vergunning feestweek Monster

College Westland

Verklaring college inzake gedoe met vergunning feestweek Monster

Monster 16.08.2018 - Op 15 juni 2018 hebben B&W  vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over het verstrekken van vergunningen bij de braderie in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Daarbij verwijzen wij tevens naar de schriftelijke beantwoording van de rondvraag van VVD Westland, GBW en LPF Westland over hetzelfde onderwerp in de commissie EFO, die op 21 juni is verzonden.

Collegevragen inzake gedoe met vergunning feestweek Monster

Vragen

• Is het College van plan om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de kernen zoveel mogelijk te faciliteren?

• Kan het College ervoor zorgen dat niet om bureaucratische redenen initiatieven van ondernemers de nek worden omgedraaid?

• Kan het College in het specifieke geval van de braderie van Monster zo snel mogelijk in gesprek gaan met de betreffende ondernemer dan wel de Biz om te bezien of er een oplossing mogelijk is?

Antwoord

Het college is zich bewust van zijn taak om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de dorpen daarbij voorop te stellen. In dat verband wordt met extra zorg en aandacht gekeken naar de plannen van de initiatiefnemers/ondernemers in dorpen om de feestweken tot een succes te maken. Het tijdig aanleveren van de beoogde plannen aan de gemeente in verband met de tijdige vergunningverlening aan de aanvragers is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Er moet immers veel overlegd worden met onder andere ruimtelijke ordenings- en horeca-specialisten, juristen en de veiligheidsdiensten, waaronder politie en brandweer, en de initiatiefnemers voordat de plannen akkoord kunnen worden bevonden en we kunnen overgaan tot vergunningverlening.

Over het algemeen worden geen individuele vergunningen verleend en zeker niet op het laatste moment. Bovendien pasten de voorstellen van betrokken ondernemer ruimtelijk en qua tijdsplanning niet in de opstelling van de verschillende feestelijke activiteiten die al vergund waren.

WHC in tv-programma Buitendienst Zapp NPO3 Meer info - Themadiensten in Oude Kerk Naaldwijk Meer info - Feest in Delftse spoorzone! Meer info - Voor Villa Joep 4 seizoenen de paden op! Meer info - Scherpschutter in het Voorduin Meer info - Historisch café Kwintsheul op 26 september Meer info - Code Rood voor Rode Rivierkreeft in Delfland Meer info - Topkoor zingt samen met het Westlands Mannenkoor Meer info - Dorpsvereniging Ter Heijde aan Zee zoekt voorzitter en secretaris Meer info - Eerste successen herstructureren zichtbaar in het Westland Meer info - De Jong Verpakking zoekt medewerker verkoop binnendienst AGF Meer info - Pompen of verzuipen, de Lierse strijd tegen het water Meer info - 10e Westland Korenfestival op 22 september Meer info - De avond van het chanson in Buitenplaats Ockenburgh Meer info - Tweede iQafé+ Cleverbee op 25 september Meer info - Event ‘Duurzame energie op bedrijventerreinen’ op 10 oktober Meer info - Reddingsbrigade Den Haag zoekt nieuwe lifeguards Meer info - Poppenkastvoorstelling in bibliotheek Hoek van Holland Meer info - Koffieconcert hofboerderij 23 september, zang en luit Meer info - Start WestlandOntmoet - 20 september om 12.00 uur Meer info - Rotary organiseert derde Duurzaamheidscongres Meer info - Jubileumconcert 80 jarige bestaan Honsels Harmonie Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Jubileumconcert 50 jaar orgelcomité Wateringen Meer info - Collecteweek HandicapNL 24 tot en met 29 september Meer info