Verklaring college inzake gedoe met vergunning feestweek Monster

College Westland

Verklaring college inzake gedoe met vergunning feestweek Monster

Monster 16.08.2018 - Op 15 juni 2018 hebben B&W  vragen ontvangen van de fractie VVD Westland over het verstrekken van vergunningen bij de braderie in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Daarbij verwijzen wij tevens naar de schriftelijke beantwoording van de rondvraag van VVD Westland, GBW en LPF Westland over hetzelfde onderwerp in de commissie EFO, die op 21 juni is verzonden.

Collegevragen inzake gedoe met vergunning feestweek Monster

Vragen

• Is het College van plan om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de kernen zoveel mogelijk te faciliteren?

• Kan het College ervoor zorgen dat niet om bureaucratische redenen initiatieven van ondernemers de nek worden omgedraaid?

• Kan het College in het specifieke geval van de braderie van Monster zo snel mogelijk in gesprek gaan met de betreffende ondernemer dan wel de Biz om te bezien of er een oplossing mogelijk is?

Antwoord

Het college is zich bewust van zijn taak om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de dorpen daarbij voorop te stellen. In dat verband wordt met extra zorg en aandacht gekeken naar de plannen van de initiatiefnemers/ondernemers in dorpen om de feestweken tot een succes te maken. Het tijdig aanleveren van de beoogde plannen aan de gemeente in verband met de tijdige vergunningverlening aan de aanvragers is daarmee onlosmakelijk verbonden.

Er moet immers veel overlegd worden met onder andere ruimtelijke ordenings- en horeca-specialisten, juristen en de veiligheidsdiensten, waaronder politie en brandweer, en de initiatiefnemers voordat de plannen akkoord kunnen worden bevonden en we kunnen overgaan tot vergunningverlening.

Over het algemeen worden geen individuele vergunningen verleend en zeker niet op het laatste moment. Bovendien pasten de voorstellen van betrokken ondernemer ruimtelijk en qua tijdsplanning niet in de opstelling van de verschillende feestelijke activiteiten die al vergund waren.

Sinterklaashuis tot 1 december in Monster Meer info - 2de Teejater\'s Tributenight Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - Bieb in Debat over Klimaatverandering! Meer info - Gedachtenisdienst met cantate in Regenboogkerk Meer info - Kersteditie Vastgoedborrel in Tramhuisje op 14 december Meer info - Kijkje bij bouw Windpark Nieuwe Waterweg Meer info - Workshop Kerststuk maken bij Kikkeropfleurdoos 18 december Meer info - Musica geeft Kerstconcert in Monster op 18 december Meer info - Gehele korfbalvereniging Valto in nieuw clubtenue Meer info - Collegeleden en MKB Westland bezoeken Wateringse ondernemers Meer info - Zaterdag 6 sinterklaasintochten in het Westland Meer info - Films met verhalen over visserij en Douanehuisje in Museum Maassluis. Meer info - Studiemiddag docenten; ISW onderneemt maakt verbinding met bedrijfsleven Meer info - Traditionele ‘Christmas Carols’ in de Uniekerk. Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - Winterverkoop van uitgelezen boeken vanaf 19 november Meer info - De Jong Verpakking zoekt Assistent Planner Meer info - Sinterklaasactiviteit bij Young Carma Meer info - Natuur en onderwaterfilmers donderdag 22 november in OCKADEMIE Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Ruim 7500 woningen door transformatie van gebouwen Meer info - Snertweer? We gaan Snertfietsen! Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Call Agents Meer info