Verklaring college inzake stukken arbeidsmigrantenhuisvesting Hoge Geest

College Westland

Naaldwijk 04.02.2022 - Op 9 december 2021 hebben burgemeester en wethouders vragen ontvangen over het achterhouden stukken arbeidsmigrantenhuisvesting Hoge Geest Naaldwijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Zonder enige vooraankondiging moesten raadsleden, maar ook alle omwonenden in de media vernemen dat het College al maanden bezig is met het vergunnen van de bouw van een arbeidsmigrantenhotel voor ca. 230 arbeidsmigranten. Het College acht de locatie kansrijk en dat betekent dat er over enkele weken een vergunning wordt gegeven. Wel moet het College nog even een informatieavond houden met de bewoners en ondernemers in de omgeving. Dat is digitaal gepland op 20 december. Kort daarna geeft het College de vergunning af.

CDA-wethouder Abee gaf aan dat het College zorgvuldig alle aspecten -zoals verkeer, locatie, parkeren- positief beoordeeld had aan de hand van de stukken. Inmiddels hebben de omwonenden de stukken opgevraagd, maar het College weigert die af te geven. Inmiddels verzocht onze fractie vanochtend per direct inzage te geven.

De omwonenden maken ook terecht bezwaar tegen de digitale informatieavond van 20 december. Ook dat bezwaar vindt onze fractie terecht. Inspraak organiseer je door omwonenden in elkaars nabijheid de kans te geven opmerkingen te maken over het plan. Geen enkel stuk vooraf aan de omwoners te geven, past wel bij wethouder Abee en dit College, maar frustreert natuurlijk wel de participatie. Eigenlijk wordt deze daardoor -combinatie digitaal en geen stukken en 20 december vlak voor Kerst- de nek omgedraaid: participatie achteraf en enkel voor de bühne op een ongepast moment. Het College weet al lang dat de vergunning wordt gegeven. Terecht claimen de bewoners dat een live bijeenkomst moet worden gehouden met alle stukken vooraf beschikbaar en op een ander moment.

Dit plan speelt bij het College al heel veel maanden en volstrekt niet te begrijpen is het dat nu in een aantal weken het plan er doorheen gejaagd moet worden. Onacceptabel, gemeente onwaardig en participatie door onze inwoners is weer een lachertje. Onze inwoners worden weer niet serieus genomen! Wethouder Abee denkt nog steeds -als professionele kletskous- dat onze inwoners maar moeten slikken wat hij vindt. Maar goed dat heb je als je Westland niet kent en vanuit Hendrik-Ido-Ambacht, waar hij woont, dit soort voor de buurt ingrijpende plannen goedkeurt. Het is niet zijn plan, maar het plan van een ontwikkelaar.

Uiteraard wemelt het inmiddels in Westland van dit soort plannen, want voor de eigenaren van verwaarloosde tuinbouwbedrijven en uitzendbureaus is dit een uitstekend verdienplaatje. Wanneer gaat deze wethouder eindelijk aan de slag met ons veel betere alternatief.

Vraag 1
Waarom geeft het College niet per ommegaande alle stukken af aan de omwonenden als ze daar om vragen?

Antwoord 1
Het College wil ervoor zorgen dat de omwonenden de - soms technische - stukken en de achtergrond en uitwerking ervan goed kunnen begrijpen. Daarom willen we de stukken, tekeningen en evt. rapportages eerst persoonlijk toelichten via een bewonersbijeenkomst. Hiermee scheppen we direct de mogelijkheid om vragen te kunnen beantwoorden. Uiteraard delen we de stukken én toelichting daarna met alle betrokkenen.

Vraag 2
Is het College het met onze fractie eens dat inspraak en participatie alleen maar zin hebben als de aanwezigen vooraf alle stukken hebben kunnen bekij ken en zo nodig hebben kunnen beoordelen?

Antwoord 2
De informatiebijeenkomst heeft op 17 januari plaatsgevonden. De bijeenkomst was er juist op gericht om de omwonenden te betrekken en ze persoonlijk tekst en uitleg te geven over dit initiatief. Daarnaast was er direct alle ruimte om van gedachten te wisselen en de feedback vanuit de omwonenden nemen we ook zeker mee in de volgende stap van het proces. Een informatieavond is er om omwonenden goed te informeren over de plannen. Plannen die weliswaar al een zekere toets van de gemeente hebben moeten doorstaan, maar plannen die ook nog niet voor 100% in beton gegoten zijn. Het college ziet een informatiebijeenkomst dan ook niet als ‘eenrichtingsverkeer’, maar juist als mogelijkheid om de dialoog aan te kunnen gaan. W aarbij we ook zeker openstaan voor waardevolle aanvullingen en oplossingen vanuit de omwonenden.

Vraag 3
Waarom jast het College het plan er doorheen? Waarom geen live bijeenkomst of wachten totdat de Coronamaatregelen dat wel weer mogelijk maken?

Antwoord 3
We hadden de bijeenkomst inmiddels al een keer verzet, in ons streven de bijeenkomst in fysieke vorm te kunnen gieten. Wij hebben corona en de daarbij komende maatr egelen nu eenmaal niet zelf in de hand en we hebben ook geen enkele ze kerheid wanneer fysieke bijeenkomsten wel weer mogelijk zijn. Daarom dragen we op dit moment zorg voor een goed digitaal alternatief.

Vraag 4
Waarom gaat het College inmiddels in op verzoeken om grootschalige huisvesting op plekken in Westland die daarvoor ongeschikt zijn en waarvan een ieder ook vindt dat dat het geval is en ook plekken die eerder door het College werden afgewezen? Wat is er toch aan de hand dat nu ineens alle locaties worden goedgekeurd?

Antwoord 4
Het College merkt alleen plannen en l ocaties als ‘kansrijk’ aan die ook daadwerkelijk passen binnen de vastgestelde Woonvisie 2020-2030. Daar horen ook plekken en plannen buiten de bebouwde kom bij die ongeschikt zijn voor (permanente) bewoning, maar die wel kansen bieden voor (tijdelijke) logies voor arbeidsmigranten. Het gaat daarbij ook niet alleen om de plek, maar veel meer om het achterliggende plan. Daarin staat hoé de plek optimaal kan worden ingericht, op een manier die recht doet aan humane leefomstandigheden voor de arbeidsmigranten én die rekening houdt met de omgeving om de huisvestingsplaats heen. Kortom we stellen meer eisen aan een initiatiefplan, voordat deze als ‘kansrijk’ wordt aangemerkt . De niet-geschikte plannen vallen eenvoudig gezegd eerder af.

Vraag 5
Waarom wordt aan de omwonenden niet bericht wie achter deze plannen zit? Er werd wel naar gevraagd, maar uw College weigert zelfs die informatie te geven! Enkel is een niet echt te traceren architectenbureau in beeld. Blijkbaar weet uw College meer, maar houdt dat achter?

Antwoord 5
De initiatiefnemer achter het plan is algemeen bekend en deze informatie is ook al eerder gedeeld. SG Architecten is een architectenbureau uit Delft met Harold Gabeler als direct aanspreekpunt. Dhr. Gabeler is tevens de ontwerper en hij heeft het ontwerp en de inrichting tijdens de bijeenkomst met omwonenden gepresenteerd en toegelicht. Ook AUB van Bergen is hierbij actief aanwezig als betrokken uitzendorganisatie.

Vraag 6
Waarom gaat het College niet aan de slag met onze oplossing: grootsc halig ook voor starters en spoedzoekers en statushouders op het ABC -terrein in Poeldijk en bij de Horti Campus in Naaldwijk en kleinschalig op de bedrijven? Als deze oplossing gekozen wordt, dan is verdere gelegenheidsplanologie niet meer nodig en lossen we het probleem snel en simpel op en dat zonder veel inwoners boos, verdrietig en teleurgesteld te maken.

Antwoord 6
We werken aan grootschalige huisvesting op ABC-terrein en kleinschalig op de tuinderspercelen. Dit is ook het uitgangspunt van het beleid uit de Woonvisie. Met huisvesting op het ABC terrein en/of Horti Campus kunnen we helaas nog niet volledig aan de vraag voldoen. Er werken zo’n 14.000-16.000 arbeidsmigranten in de gemeente Westland en we hebben op dit moment slechts 4.500 bedden voor hen beschikbaar. W oningbouw voor spoedzoekers en starters op een bedrijventerrein als ABC is overigens niet passend. Voor permanente bewoning gelden ook andere regels dan voor tijdelijke logies. Voor de logies geldt dat als er een vergunning wordt verleend, dat die voor maximaal 10 jaar wordt verleend. De huisvesting voor arbeidsmigranten zal daar dan ook weer - geheel volgens de afspraken - verdwijnen. Hier is ook al rekening mee gehouden in de plannen in het kader van herbruikbare bouwelementen.

Reacties (10 reacties geplaatst)

Het minimum loon aan arbeidsmigranten betalen en vervolgens weer dik €600 voor een klein hok vragen. Ja ik snap best dat het Westland niet zonder arbeidsmigranten kan.....LOL
Schei nu eens uit met nl te verkopen aan al die lui waar moet het heen huizen en ovelast tuinder en boor nemen jullie ze dan maar dat zal wel niet
Je mag het niet hardop zeggen in het Westland, maar ik als tuinders zoon doe het toch!:
De tuinbouw in Westland heeft zijn langste tijd gehad!
Gewoon wegens ruimtegebrek.
Die paar tuinders en verpakkingsbedrijven hebben helaas de migranten hard nodig, maar hoeveel burgers mogen/moeten daar last van hebben??
De verhoudingen zijn totaal weg!!
Polen willen niet meer, er komen nu steeds meer arbeidsmigranten uit Noord-Afrika. Die zijn goedkoper voor onze tuinders. Hé hé eindelijk van die Polen af.
Zonder buitenlanders was het westland niets.
Dus geef ze ruimte topppers zijn het.
Ik heb idee dat wethouder steekpenningen krijg
Iedereen uit de bijstand dan hebben we geen Polen meer nodig.
Dictatoriaal bestuur.
Op meerdere besluiten drukt het college hun wil door en worden begeleidende stukken angstvallig geheim gehouden.
Dit college heeft volledig maling aan de Westlandse burger op alle fronten.
Helemaal mee eens
Laat die Polen lekker komen, we hebben ze nodig. Stel strenge regels op en niks aan de hand, lekker werken!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Imkerijdag en vlinders op 9 en 12 juli - Tentoonstelling Vrienden van het Staelduinse Bos 50 jaar - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Interieurbouwer / meubelmaker - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Poeldijk zingt geliefde liederen van Johannes de Heer - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Bedrijfsarts (m/v) - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 1 juli - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Natuurcafé Help de natuur in tuin en huis - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Schoolmarkt in Schipluiden op 29 juni - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Draag bij aan een toekomst zonder MS - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Dreams Monsterloop Longboard Event - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen