Verklaring LPF-Westland inzake extra raadsvergadering 14 maart 2016.

Advertorial LPF Westland

Verklaring LPF-Westland inzake extra raadsvergadering 14 maart 2016.

Westland 13.03.2016 - Dit weekend heeft de fractie van LPF-Westland kennis genomen van het verzoek van GBW (ondersteund door CDA en PW)

tot het houden van een extra raadsvergadering op maandag 14 maart 2016. Aanleiding hiervan is de geschorste raadsvergadering van 1 maart jl.

Collegevragen LPF omtrent ‘Islamitische school’ in gemeente Westland

Het betreft hier voor de zoveelste keer een conflict waarbij WV betrokken is en waar over en weer op een uiterst kinderachtige wijze stellingen worden ingenomen. Met lede ogen zien wij aan dat zelfs kinderen in groep 8 van het basisonderwijs op een normalere manier met elkaar omgaan... LPF-Westland laat zich niet gebruiken voor vergaderingen als deze en wij zullen dan ook niet aanwezig zijn bij deze extra 'raadsvergadering'.

WV; Vreemde conversatie tijdens schorsing vergadering vluchtelingendebat

Wij zien deze extra raadsvergadering als een totale blamage voor de Westlandse politiek en roepen alle betrokken partijen op eens als volwassenen met elkaar om te gaan en te doen waarvoor we hier horen te zitten : constructieve besluiten nemen om het Westland, haar inwoners en haar bedrijven te dienen en niet constant bezig te zijn met haantjesgedrag van een zeer bedenkelijk niveau.

Namens de fractie van LPF-Westland,

Dave van der Meer

Fractievoorzitter LPF-Westland

Advertorial

----------------------------

VOORLOPIGE AGENDA

voor de extra vergadering van de Raad van de gemeente Westland te houden op maandag 14 maart 2016 om 19.00 uur in de raadzaal aan de Van Geeststraat 1 te ’s-Gravenzande 

De burgemeester van Westland roept de leden van de raad van de gemeente Westland ingevolge artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet bijeen voor een extra raadsvergadering op maandagavond 14 maart 2016 om 19.00 uur in de raadzaal te 's-Gravenzande, Van der Geestraat 1. Het presidium legt de volgende voorlopige agenda aan de raad voor:

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Mededelingen

4.    Ingekomen stukken Alleen stukken/mails betrekking hebbende op het agendapunt van deze raadsvergadering.

5.    Spreekrecht voor burgers

6. Beraadslaging over de ontstane situatie die is ingetreden aan het eind van de raadsvergadering van 1 maart 2016 tegen het licht van de nieuwe vergadercyclus van maart.

De op dit agendapunt betrekking hebbende stukken zijn het verzoek voor de raadsvergadering, de mail van de fractievoorzitter van GBW, Remmert Keizer, van zaterdag 12 maart 2016 om 18.06 uur alsmede de op deze situatie betrekking hebbende mail van de fractievoorzitter van Westland Verstandig, Peter Duijsens, van zondagmorgen 13 maart 2016 om 00.41 uur en zijn voorafgaande mail van zaterdagmiddag 13.27 uur. Klik hier voor de agenda en de stukken.

7.    Sluiting

De voorzitter van de raad van de gemeente Westland,

J. van der Tak

 

 

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info