Verklaring over wachttijd aanvraag Wmo voorzieningen

Geplaatst door Westlanders.nu op 09-02-2022 00:15 - Gewijzigd op 09-02-2022 11:45

Westland 09.02.2022 - Op 29 december 2021 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over Wachttijd aanvraag Wmo voorzieningen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Deelt uw college de opvatting van de fractie van GBW dat de in de verordening Wmo 2021 gestelde termijn (van 6+2 weken) voor de aanvraag Wmo voorziening in de regel niet mag worden overschreden?

Antwoord 1
Ja, het college deelt deze mening. Het college vindt h et vervelend dat de termijn van 6 weken niet wordt gehaald. Oorzaken hiervan zijn: de toename van het aantal meldingen (momenteel 730 lopende meldingen ten opzichte van 600 meldingen gemiddeld in de jaren daarvoor), de complexiteit van de hulpvraag, capaciteitsproblemen bij de toegang door ziekte (o.a. corona) en krapte op de arbeidsmarkt. De termijn van 2 weken voor het behandelen van de formele aanvraag wordt wel gehaald.

Vraag 2
En dat die norm in 70-80% van de gevallen zelfs veel sneller – namelijk in één week – behaald kan en dient te worden?

Antwoord 2
Het college vindt zorgvuldigheid van het onderzoek om in aanmerking te komen voor een W mo voorziening belangrijk, dat kost tijd. Daarom kunnen wij doorgaans niet sneller handelen dan de 6 weken die daarvoor staan.

Vraag 3
Kunt u inzicht geven in de huidige gemiddelde wacht- en doorlooptijden voor de aanvraag van Wmo maatwerkvoorzieningen? Verschillen die ook per type aanvraag? Kunt u die verschillen dan verklaren?

Antwoord 3
De gemiddelde doorlooptijd van een werkproces in 2021 was 67 dagen tegen een norm van 42 dagen. Meldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er is geen verschil in de aanvraag voor een type voorziening. Spoedmeldingen worden altijd met voorrang behandeld.

Vraag 4
Welke concrete stappen gaat uw college ondernemen om de wachtlijsten op korte termijn weg te werken en structureel (nieuwe) aanvragen weer binnen de gestelde termijnen – en waar mogelijk dus veel sneller- te laten verlopen?

Antwoord 4
Het actieplan Wachttijden Wmo bestaat uit de volgende maatregelen: 

- Uitbreiden van capaciteit van de W mo consulenten door het aannemen en opleiden van Wmo consulenten en het aannemen van administratief ondersteuners.

- Verkorte procedure voor enkelvoudige, niet complexe, meldingen. Het betreft hier inwoners boven de 70 jaar met een melding voor Ondersteuning en regie bij huishouden, hulpmiddelen, of regiotaxi of Ontmoetingscentra. Het telefonische onderzoek wordt alleen gericht op de ondersteuningsvraag die de melder aangeeft. Deze verkorte procedure wordt uiteraard alleen gedaan als de melder hiermee akkoord gaat. Ook in deze procedure wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning onder de aandacht gebracht. 

- Interne ICT-ondersteuning optimaliseren. 
- Interne processen, waaronder herinrichting consulentenclusters, optimaliseren.

- Communicatie richting burgers over de wachttijden om de verwachtingen te managen. Wij verwachten niet dat het aantal meldingen zal afnemen. We hebben dus structureel capaciteit nodig. Wij verwachten met de bovenstaande maatregelen de wachttijden in te lopen. Ook blijven we zoeken naar nieuwe maatregelen die de wachttijden verkorten.

Vraag 5
Is het bijvoorbeeld mogelijk om aanbieders een rol te geven in (een deel van) de procedure en zo een versnelling te behalen?

Antwoord 5
De aanbieders hebben al een rol in de termijn van 8 weken. De gemeente stelt het ondersteuningsplan op. De zorgaanbieders stellen het zorgplan op. Momenteel ligt de toegang tot Wmo voorzieningen met uitzondering van kortdurend verblijf bij de gemeente. Het een grotere rol geven aan de aanbieders in de toegang lost niets op voor de versnelling. Sterker nog , een aantal aanbieders - met name Ondersteuning en regie bij huishouden - heeft ook capaciteitsproblemen als gevolg van ziekte (o.a. corona) en krapte op de arbeidsmarkt bij het leveren van de zorg.

Vraag 6
En is bijvoorbeeld een reële optie dat na melding direct zorg wordt ingezet en het onderzoek en administratieve afhandeling op een later moment te doen?

Antwoord 6
In de praktijk zetten wij bij een spoedmelding direct zorg in. Het is geen optie om dit ook te doen bij een ‘niet spoedmelding’. Het onderzoek dat de gemeente doet, is een beoordeling van passende zorg op alle leefgebieden. Wat passend is, is ter beoordeling van de Wmo consulent in overleg met de cliënt. De zorg volgt hierop. Naar onze inschatting levert e en aanpak waarbij de zorg wordt gestart en later na het onderzoek moet worden aangepast geen tijdsbesparing op. Daarnaast is het heel vervelend voor de cliënt, de zorgaanbieder en de Wmo consulent als na het onderzoek blijkt dat niet de juiste zorg wordt ingezet .

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Interieurbouwer / meubelmaker - Workshop strandvondsten Zandmotor op 20 juli - Summer Festival 28 juni Lentiz Dalton - Hayo Boerema & Laurens Collegium naar Maassluis - Topspreker bij Woondromen in Wateringen - Sterrenhemel bekijken tot vrijdag 1 juli - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Natuurcafé Help de natuur in tuin en huis - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB - OM: man schuldig aan dodelijk ongeluk - F&B Manager - Workshop Botanisch tekenen vrijdag 15 juli op Sonnehoeck - Schoolmarkt in Schipluiden op 29 juni - Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne - 60.000 Oekraïners ingeschreven in Nederland - Junior Backoffice Medewerker - C/CE Chauffeur - Inschrijving 12e Lions Zuidplas rally geopend - Oekraïense vluchtelingen aangehouden voor mensenhandel en oplichting - Magazijn medewerker - Pilot met bewijzen van verblijfsrecht voor Oekraïense vluchtelingen - Machine Operator - Expediteur import en export - Weer Europees sanctiepakket tegen Rusland - Expositie Woondromen in de Hofboerderij - Westlandse fondsen investeren in muziekeducatie - Vrij reizen voor Oekraïense vluchtelingen gestopt - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 26 juni - Gratis apps Westlanders.nu woensdag op zwart - Draag bij aan een toekomst zonder MS - Midden Delfland en huisvesting Oekraïense vluchtelingen - Dreams Monsterloop Longboard Event - Situatie in Oekraïne nog te gevaarlijk - Twintig aanhoudingen tijdens opening strandseizoen - € 1 miljoen steun voor Oekraïense kunstenaars - Venéco zet volgende stip op de horizon - Vluchtelingen kunnen Oekraïnse bankbiljetten omwisselen - Medewerker personeelsadministratie - Oekraïner overleden bij steekpartij Windgatseweg - Nederland telt 6 mensen met apenpokken - Personal Assistant/Afdelingssecretaresse - Administratief Medewerker Loodskantoor - Open Atelier bij Carma