Vertraging bij realiseren fietsverbinding over de Zweth

College Westland

Vertraging bij realiseren fietsverbinding over de Zweth

Wateringen 10.03.2016 - De fractie Progressief Westland heeft vragen gesteld aan B&W over de fietsverbinding over de Zweth.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Hoe staat het met de voortgang van deze plannen?

Antwoord 1

De uitvoering van de fietsverbinding tussen de Zweth en de Woudseweg heeft vertraging opgelopen. De gemeente Midden-Delfland is met de grondeigenaren in gesprek over verwerving en gebruik van de gronden. De insteek is om dit minnelijk te doen. Zodra er met alle partijen overeenstemming is, kan de realisatie snel plaatsvinden. Alle inzet is er op gericht om dit jaar de fietsverbinding inclusief de fietsbruggen gereed te hebben.

Vraag 2

Kan het college in overleg treden met de Gemeente Midden-Delfland om daarover te informeren om zodoende de (Westlandse) ondernemers langs de Zweth duidelijkheid te verschaffen.

Antwoord 2

Een algemene informatieavond is opportuun zodra het project een fase verder is. Tot die tijd heeft de gemeente Midden-Delfland geregeld bilateraal overleg met omwonenden en ondernemers. Dit betreft ook Westlandse ondernemers.

Vraag 3

Kunnen onze vertegenwoordigers binnen de Metropoolregio het belang van een dergelijke recreatieve verbinding voor Westland en andere omliggende Gemeenten aldaar aan de orde stellen?

Antwoord 3

Vanuit de Metropoolregio is het belang en de prioriteit van deze verbinding glashelder. De MRDH, vanuit het voormalige stadsgewest Haaglanden, heeft momenteel alleen een subsidierelatie met deze fietsverbinding in het kader van project Zwethzone. De subsidiebeschikkingen voor dit project zijn reeds verstrekt. Daarmee is het commitment van de MRDH geborgd.

Vraag 4

Is het college het met Progressief Westland eens dat goede recreatieve verbindingen naar de omliggende Gemeenten van groot belang is voor onze inwoners?

Antwoord 4

Ja. Zoals beschreven in de nota toerisme & recreatie ‘Beleef Westland’ zijn fiets- en voetpaden een belangrijke basis onder het recreatieve netwerk. Verbindingen met andere delen van de regio zijn van belang om bezoekers in het gebied te verwelkomen. De afgelopen jaren is er door meerdere partijen hard gewerkt om deze recreatieve netwerken te versterken. Denk daarbij aan het wandelroutenetwerk en het vaarnetwerk. Ook deze fietsverbinding met Midden-Delfland past goed in onze visie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info