Voorbereiding voor glasvezel in buitengebieden Westland

College Westland

Voorbereiding voor glasvezel in buitengebieden Westland

Westland 12.09.2019 - Op 11 April hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake glasvezel in het buitengebied van Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Kan het College aangeven welke afspraken gemaakt worden met Glasvezel buitenaf, zulks teneinde te waarborgen dat het Westlands buitengebied en dus ook de Heenweg op korte termijn van glasvezel worden voorzien?

Antwoord 1

Op constructieve wijze vindt met Glasvezel Buitenaf afstemming plaats en worden operationele zaken vastgelegd in een convenant, zodat aanbieder Glasvezel Buitenaf de voorbereiding en uitrol van glasvezel ter hand kunnen nemen. De rol van de gemeente beperkt zich tijdens het project tot het informeren van bewoners over de algemene voortgang en het houden van toezicht op de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. De planning van Glasvezel Buitenaf is leidend voor de vraagbundeling en de realisatie.

Glasvezel Buitenaf stelt voorwaarden die impact hebben op een aantal gemeentelijke regelingen, waaronder positie van het netwerk in het ondergrondse standaardprofielafspraken met betrekking tot degeneratiekosten en afspraken inzake gezamenlijk toezicht op de uitvoering. Aan het convenant wordt nog gewerkt. In overleg met de gemeente Westland en Glasvezel Buitenaf worden de teksten inhoudelijk nog aangepast. 

Vraag 2

Kan de wethouder aangeven op welke wijze de gemeente Westland een en ander gaat faciliteren omdat het toch van groot belang is dat ook het buitengebied van Westland over een deugdelijk glasvezelnet komt te beschikken?

Antwoord 2

Zie antwoord vraag 

Vraag 3

Is de wethouder bereid om de aansluitingsbereidheid in het buitengebied te gaan onderzoeken zodat op korte termijn stappen gemaakt kunnen worden tot daadwerkelijke aanleg

Antwoord 3

Ja.

Column; Knock on the roof! Meer info - Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info