Voorlopig geen B&B in Ter Heijde

College Westland

Voorlopig geen B&B in Ter Heijde

Westland 07.08.2020 - Op 16 juni hebben B&W vragen ontvangen van fractie Westland Verstandig inzake Verlevendiging van de Kleinere Dorpskernen' in relatie tot het weigeren van de omgevingsvergunning

voor een B&B in Ter Heijde (W -AV-2020-0088).

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is het college het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een B&B en een theehuis in de dorpskern Ter Heijde een verrijking beteken en van het voorzieningenniveau en ook bijdragen aan verlevendiging van de betreffende dorpskern?

Antwoord 1
Het college ziet een B&B en/of een theehuis inderdaad als een verrijking van het voorzieningenniveau, echter mag hierbij de leefbaarheid van de omgeving en een goede ruimtelijke ordening niet uit het oog worden verloren. B&B’s en theehuizen zijn door uw raad niet overal toegestaan en dergelijke initiatieven dienen dan ook afzonderlijk afgewogen te worden. In geval van B&B’s moet dit aan de hand van de “Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland” afgewogen worden.

Vraag 2
Het college was aanvankelijk ook positief. Wat heeft de ommekeer veroorzaakt? Met wie heeft het college vooraf contact gehad en wat waren de uitkomsten van dat contact?

Antwoord 2
Het college is niet tegen B&B’s, mits wordt voldaan aan de regels en voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsnotitie Bed & Breakfast gemeente Westland”. De quickscan en de aanvraag zijn namens het college beoordeeld. Het verschil in uitkomst tussen de quickscan en de vergunningsaanvraag komt voort uit een verschil in de uitgangspunten in het gepresenteerde plan in de quickscan en de uitgangspunten in de nadere uitwerking van het plan in de aanvraag.

De aanvraag voldoet niet aan de regels en voorwaarden die zijn opgenomen in de “Beleidsnotit ie Bed & Breakfast gemeente Westland” en is o.a. daarom geweigerd. Voorts is tegen dit besluit bezwaar en beroep mogelijk. Van deze procedure wordt gebruik gemaakt. Gedurende lopende procedures wordt niet inhoudelijk in gegaan op individuele zaken. 

Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Mijn jeugd in het naoorlogse Wateringen Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Workshop Positief denken: voel, denk en doe! Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Schrijfworkshop in Inloophuis Carma Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - De magie van tuinieren – presentatie Wim Paul van der Ploeg Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info