Vraagtekens rondom uitvoering taken Cultuurweb

LPF Westland

Vraagtekens rondom uitvoering taken Cultuurweb

Westland 03.07.2014 - Afgelopen weken kreeg LPF Westland meerdere meldingen vanuit het veld waaronder scholen, muziekdocenten en muziekondernemers.

Ook ontvingen alle fracties een mail van Flip van der Eijk namens Dario Fo, Honselse Harmonie, SRMO, Koperen Kees en Pius X. In de laatst gehouden commissie MO is er al zijdelings een vraag over gesteld. Alle reacties van partijen in het veld, vertonen een zelfde beeld, te weten; natuurlijk teleurstelling.

Men wordt wel uitgenodigd voor gesprekken, waar letterlijk het hemd van het lijf wordt gevraagd, maar vervolgens valt het vanuit het Cultuurweb stil of men wordt pas na doorvragen er op gewezen dat men uiteindelijk niet de Buitenschoolse Muziekeducatie kan verzorgen. Vooral de wijze waarop de toewijzing heeft plaatsgevonden, roept bij vele betrokken partijen in Westland vragen op.

Zo werd eerst plots de Westlandse muziekschool opgeheven, waarna er vanuit het niets een door Cultuurweb ondersteund initiatief kwam, de “Muziekmeesters”. Hierbij valt op dat een select groepje aanbieders wel door Cultuurweb geaccepteerd wordt, terwijl de rest van het veld wordt afgewimpeld. Dat terwijl Cultuurweb initieel bedoeld was voor een betere en evenredigere verdeling van de subsidies.

Dit brengt de fractie van LPF-Westland tot de volgende vragen:

1. Ons bereikte berichten dat enkele Westlandse muziekdocenten/ondernemers er toevallig zelf achter kwamen dat er een plan op 23 mei jl. moest zijn ingeleverd, terwijl de uitvraag pas op 7 mei jl. was gesteld. Zijn alle partijen van te voren op de hoogte gesteld door het Cultuurweb op welke wijze het proces zou verlopen en zo ja, op welke wijze is dat dan gecommuniceerd?

2. Op welke wijze is dit proces nu precies verlopen? Welk tijdspad werd gehanteerd?

3. Is het college ook van mening dat de voorbereidingstijd voor een passend aanbod niet heel erg kort was?

4. Klopt het dat de gunning nu naar de Muziekmeesters is gegaan en klopt het dat dit een eenmanszaak is? (Geen rechtspersoon, maar een natuurlijk persoon). Mag dit volgens onze subsidieregels? Hoe kan later getoetst worden of de subsidie rechtmatig is uitgegeven en eventueel teveel betaalde subsidie terug gevorderd kan worden?

5. Er is totaal 386.000 euro beschikbaar voor theater en muziekonderwijs. Graag een overzicht wie wat gaat uitvoeren en voor welk bedrag?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland, Dave van Koppen

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info