Vragen inzake recente en toekomstige uitstapjes collegeleden

Westland Verstandig

Vragen inzake recente en toekomstige uitstapjes collegeleden

Westland 05.10.2015 - Het College heeft vorige week een persbericht doen uitgaan dat de burgemeester in oktober naar China gaat en wethouder Weverling in november naar Japan.

Beide reizen zouden gemaakt worden “op uitnodiging”. Navraag wijst inmiddels uit dat de praktijk is dat het ministerie heel veel partijen aanschrijft waarvan slechts een heel klein deel ingaat op de uitnodiging. Navraag heeft ook uitgewezen dat de kosten van de bezoeken ten laste komen van degene die de bezoeken maakt.

Voorts is geconstateerd dat collegeleden meerdere keren de afgelopen maand in Milaan bij de Expo zijn geweest. Personen die er verstand van hebben, hebben echter de Nederlandse deelname aan de Expo volstrekt belachelijk gemaakt en spreken van uitsluitend het hebben van kermisattracties, slechte organisatie, chaos en volstrekt geen belangsteling. Foto’s waar de burgemeester een toespraak houdt wijzen ook uit dat er sprake is van een gehoor van enkele tientallen personen die grotendeels zelfs nog uit het Westland komen. De vraag is ook welke zin het heeft dat Westland toch vrij grote bedragen stopt in dit soort oeverloze avonturen.

De vraag is ook wat Westland Marketing extra ontvangt voor haar bijdrage boven het vaste bedrag hetwelk de gemeente jaarlijks aan Westland Marketing afdraagt.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

-        Wat kost het de gemeente dat burgemeester Van der Tak van CDA en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland naar respectievelijk China en Japan gaan? Welke personen nemen zij nog vanuit de gemeente mee om hen “te begeleiden”? Wat kost dat?

-        Klopt het beeld wat door derden geschetst wordt over de Expo in Milaan dat de Nederlandse bijdrage, dus ook de tuinbouwbijdrage, een volstrekte farce is en niet aanslaat en ook in geen enkele verhouding staat tot de bijdrage van andere landen die ook tuinbouw willen promoten?

-        Wat is de zin van de aanwezigheid van een aantal bestuurders van Westland in Milaan om daar presentaties te houden voor voornamelijk een Westlands publiek?

-        Welke bijdrage ontvangt Westland Marketing extra van de gemeente voor activiteiten in Milaan? Wat is totaal in 2015 tot nog toe aan Westland Marketing door de gemeente betaald, dus zowel de vaste toegezegde bijdrage alswel eventueel losse opdrachten die aan Westland Marketing betaald zijn? Onder welke post in de begroting/jaarrekening vallen die kosten terug te lezen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info