Vragen over overgangsregeling Drank en Horecawet

door CDA Westland

Vragen over overgangsregeling Drank en Horecawet

Westland 02.12.2013 - Per 1 januari 2014 zullen wijzigingen in de Drank- en horecawet van kracht worden.

Het Rijk heeft daarin onder meer de leeftijdgrens voor verkoop van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar. De staatssecretaris heeft opgemerkt dat er voor de groep die nu 16 en 17 jaar is geen overgangsperiode komt. Deze groep kan nu wel alcohol kopen en na 1 januari 2014 niet meer.

Door de burgemeester in Katwijk is een overgangsregeling voor 16 en 17-jarigen voorgesteld, ondanks het voornemen en de wens van de staatssecretaris geen overgangsregeling te hanteren. De voorman van de Horeca Westland heeft zich in het lokale AD van 30 november 2013 uitgelaten tegenstander te zijn van deze verhoging van de leeftijdsgrens.

Door de gemeenteraad wordt een handhavingsplan horeca vastgesteld dat nu wordt uitgewerkt en waarin apart aandacht is gegeven aan het verhogen van de leeftijdsgrens. Ten behoeve van de oordeelsvorming en ter voorbereiding van de behandeling van dat handhavingsplan zou de CDA-fractie graag meer informatie wensen te ontvangen over de voor- en nadelen en de haalbaarheid van een overgangsregeling.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid – voorafgaand aan het behandelen van het handhavingsplan - een overzicht te geven van de voor- en nadelen van een overgangsregeling?

2. Is een overgangsregeling - zoals in Katwijk is voorgesteld - juridisch houdbaar?

3. Is door de Wetgever bij de behandeling van de wijzigingen van de Drank- en Horecawet gesproken over het al dan niet toepassen van een overgangsregeling? Bij een bevestigend antwoord: Wat waren de argumenten die toen gewisseld zijn?

4. Zou het college, althans de portefeuillehouder, voorstander zijn van een overgangsregeling, althans bereid zijn een discussie te voeren over een overgangsregeling, indien het hanteren van een overgangsregeling juridisch mogelijk is?

Namens de fractie van CDA Westland,

Martin Buitelaar

Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info - KVO-Veiligheidscafé’ voor ondernemers en bedrijfsleiders Meer info - Westlandse feestweken binnenkort van start Meer info