VVD stelt collegevragen inzake onveilige situaties Wateringen

VVD Westland

VVD stelt collegevragen inzake onveilige situaties Wateringen

Wateringen 01.04.2016 - De fractie van VVD Westland heeft van diverse winkeliers en inwoners uit Wateringen signalen gekregen over onveiligheid door onvoldoende verlichting,

deparkeerproblematiek in het winkelgebied, bereikbaarheid en doorgaand verkeer en onvoldoende oplaadpunten voor elektrische auto´s. Het betreft de volgende knelpunten:

a)     De verlichting in de Vliethof in Wateringen (half overdekte aanlooproute tegenover de Jumbo) is ontoereikend waardoor een onveilige situatie is ontstaan:verschillende mensen zijn al gevallen.  

b)     Er is een grotere behoefte aan elektrische oplaadpunten dan waar nu in voorzien is.  

c)      De middenstand in Wateringen prijst zich gelukkig met veel winkelend publiek, welk aantal nog steeds toeneemt. Het parkeerbeleid is hier echter duidelijk niet op aangepast en dit zorgt zeker op vrijdagen en zaterdagen voor problemen en ergernissen.  

d)     De slechte doorstroom van (doorgaand) verkeer in de Herenstraat is een doorn in het oog van veel inwoners van Wateringen en de winkeliers in deze straat. Er staat steeds frequenter overdag en met name tijdens spitsuren een continue file in  deze straat.    

Dit leidt tot de volgende vragen van de fractie VVD Westland:  

1.     T.a.v. het onder a) genoemde: kan het college aangeven hoe zij tegenover de voorgestelde oplossing van de winkeliers staat om daar eenzelfde (hang) verlichting aan te brengen als aan de kant van de Jumbo?  

2.     T.a.v. het onder b) genoemde: kan het college aangeven hoe zij tegenover de door de winkeliers en inwoners voorgestelde oplossing staat om het aantal elektrische oplaadpunten in Wateringen uit te breiden?  

3.     T.a.v. het onder c) genoemde: kan het college aangeven hoe zij staat tegenover de oplossing om een efficiencyslag te maken door meer parkeerplaatsen te creëren op het plein aan de Vliethof (waar nu een heel breed ongebruikt trottoir is) en wellicht de ruimte achter de Jumbo hiervoor efficiënter in te richten?  

4.     T.a.v. het onder d) genoemde: kan het college aangeven hoe zij staat tegenover het voorstel  om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het doorgaand verkeer om te leiden en daarmee de Herenstraat autovrij of autoluw te houden?    

VVD Westland verzoekt het college om bovenstaande vragen zo spoedig mogelijk binnen de gestelde termijn te beantwoorden.    

Namens de VVD Westland fractie,    

Lianda Heijl

Sander Zuyderwijk

Boeken- en documentatiemarkt Tweede Wereldoorlog Meer info - Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Vandaag Westlander Business Trophy 2018 Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info