Wachttijden bij gemeentewerven valt mee

College Westland

Wachttijden bij gemeentewerven valt mee

Naaldwijk/Monster 14.06.2018 - Op 26 april heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over de lange wachttijden bij gemeentewerf Hoge Bomen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Bestaat er inmiddels een duidelijk beeld over de kosten die totaal gemaakt zijn in 's-Gravenzande voor het "slopen en bouwrijp maken" van de gemeentewerf?

Antwoord 1

Ja, alle facturen van aannemers die betrokken waren bij het slopen en bouwrijp maken zijn ontvangen.

Vraag 2

Wat is de netto-opbrengst van de gemeente?

Antwoord 2

De netto-opbrengst bedraagt € 1,39 miljoen. De verkoopopbrengst bedroeg € 1,89 miljoen. De kosten voor sloop, bouwrijp maken, tankgrachtsanering en begeleiding en de afboeking van de boekwaarde bedroegen gezamenlijk € 0,50 miljoen. De raming van kosten bedroeg € 0,45 miljoen.

Vraag 3

Was al ten tijde van het overleg met de gemeente bekend dat Boal overgenomen zou gaan worden en was dat de reden waarom Boal geen werkgarantie in 's-Gravenzande wenste af te geven?

Antwoord 3

Nee, ten tijde van de verkooponderhandelingen was ons niet bekend dat een buitenlandse investeringsmaatschappij in de toekomst een belang zou nemen in Boal.

Collegevragen inzake lange wachttijden bij gemeentewerven

Vraag 4

Wat gaat het College doen aan de overbelasting van de twee overgebleven werven? Wordt die overbelasting erkend of is dit een nieuw feit voor het College?

Antwoord 4

Het gebruik van de milieustraten kent een jaarlijks piekmoment dat elk voorjaar terugkomt. Dat is nu merkbaar. Uiteraard zijn door verruiming van openingstijden meer bezoeken te verwerken op de twee werven waar voorheen onze inwoners naar drie locaties afreisden.

Wij zijn bekend met meldingen van ervaren overlast door één omwonende dat veroorzaakt wordt door activiteiten op de gemeentewerf in Monster. Wij hebben daarop een aantal maatregelen getroffen op het terrein die de mogelijke overlast beperk, waarover de gemeenteraad ook is geïnformeerd. Tegelijkertijd blijkt overigens na verruiming van de openingstijden van de werf te Monster dat het aantal bezoeken op de zaterdag nagenoeg niet is veranderd. De bezoeken zijn nu wel meer over de dag verspreid. Wij hebben meerdere omwonenden van de gemeentewerf in Monster gevraagd naar ervaring van overlast en krijgen daarop geen negatieve signalen terug. Verder passen alle activiteiten die op de gemeentewerf plaatsvinden binnen de afgegeven milieuvergunning.

Voordat de gemeentewerf in ’s-Gravenzande in oktober 2017 werd verkocht is een aantal maatregelen op de gemeentewerf in Naaldwijk doorgevoerd. Eén daarvan was een aparte rijbaan voor de wachtende bezoekers. De gemeentewerf in Naaldwijk heeft meer bezoeken te verwerken (gemiddeld 16% meer bezoeken eerste vier maanden in vergelijking met vorig jaar). Dit zien we met name optreden op de vrijdag en zaterdag.

Om deze toename van bezoeken op zaterdag in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet. Verder zijn ons geen signalen van overlast van activiteiten op de werf zelf bekend. Mocht u klachten ontvangen over bijvoorbeeld wachttijden alhier dan zien we deze graag tegemoet opdat we daarop kunnen doorschakelen, ook richting mogelijke ontwikkeling van een nieuwe gemeentewerf.

Kerstconcert in Bartholomeuskerk Poeldijk Meer info - Earth Tongue ( Nieuw-Zeeland) live in Nederland Drie Meer info - Eerste editie van Bieb in Debat over Taal! Meer info - Dinsdag 16 oktober gemeenteraadsvergadering Meer info - Cantatedienst met cantate 106 van Bach op 4 november Meer info - Gospelkoor YMCA tijdens parochteviering 28 oktober Meer info - Museum Maassluis is op zoek naar enthousiaste baliemedewerkers Meer info - Concert voor Ukkies Meer info - Oogstmarkt op binnenplein Provinciehuis Meer info - Nieuwe Nederlandse religieuze muziek in Oude Kerk Meer info - Warme klanken door Muziekvereniging St. Gregorius, Kwintsheul. Meer info - WOP Hofboerderij op zondag 21 oktober Meer info - Rommelmarkt Dorpshoeve zondag 28 oktober Meer info - Westland Event 2018 over datagedreven tuinbouw Meer info - Ding mee naar de Anne-Marie van der Lindenprijs 2018! Meer info - Zaterdag 27 oktober Open Dag bij Stichting on Wheels Meer info - Heuloween op zaterdag 27 oktober Meer info - Opfriscursus oudere automobilisten in Westland Meer info - Wethouder Vreugdenhil leest voor tijdens Nationale Voorleeslunch Meer info - Workshop ‘Kindertekeningen lezen’ met coach Marjo Koppert Meer info - Govert Schilling in Bibliotheek \'s-Gravenzande Meer info - Speelgoedbeurs bij Speel-o-theek Ieniemienie Meer info - CRM vergadert op 16 oktober a.s. Meer info - Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker over seksualiteit en intimiteit Meer info - Duik mee in de Week van ons Water! Meer info