Westland loopt achter met herplant-beleid bomen

Geplaatst door Westlanders.nu op 06/09/2019 09:24 - Gewijzigd op 06/09/2019 09:37

Westland loopt achter met herplant-beleid bomen

Westland 06.09.2019 - Op 26 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fracties D66 en GroenLinks Westland over het kappen van bomen in de gemeente.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Hoeveel bomen zijn er in de collegeperiodes 2014-2018 en 2018-2019 gekapt en hoeveel bomen zijn er voor deze gekapte bomen nieuw geplant? 

Antwoord 1 

Vraag 2
Hoeveel bomen zijn er sinds 2014 herplant op een andere locatie? 

Antwoord 2
Deze gegevens zijn verwerkt in de kapaanvragen. Voor het verplanten van een boom is namelijk een kapaanvraag vereist. Deze zijn dus meegenomen in de aantallen genoemd onder de beantwoording van vraag 1.  

Toelichting college over bomenkap in Westland

Vraag 3
Welk beleid hanteert het college bij het kappen, planten en herplanten van bomen? 

Antwoord 3
De lijn ‘één boom kappen, twee terug planten’ is van toepassing. 

Vraag 4
Is het college het met D66 Westland en GroenLinks Westland eens dat er bij volwassen bomen alles aan gedaan moet worden om deze te herplanten op een andere locatie? 

Antwoord 4
Ja, daar is het college het mee eens. Met dien verstande dat niet alle volwassen bomen het waard zijn om te verplanten, of het mogelijk is om ze te verplanten. Dit is afhankelijk van soort, leeftijd, conditie, habitus etc. 

Vraag 5
Wanneer voert het college de in de raadswerkgroep gedane toezegging uit om het register van gekapte en nieuw geplante bomen openbaar te maken via de gemeentelijke website? 

Antwoord 5
De website Westland in Cijfers - de geschikte plek, om deze data toegankelijk te maken - heeft op dit moment nog geen passende tegel die gaat over de ‘fysieke leefomgeving’. Zodra deze beschikbaar is, stellen wij de lijst beschikbaar. 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info