Westland Verstandig: Sluiting zwembad De Hoge Bomen steeds waanzinniger

Advertorial Westland Verstandig

Westland Verstandig: Sluiting zwembad De Hoge Bomen steeds waanzinniger

Naaldwijk 05.12.2014 - Tijdens de raadscommissie van 3 december 2014 heeft de fractie van Westland Verstandig het College van Burgemeester...

en Wethouders vragen gesteld over kosten die sluiting van het zwembad De Hoge Bomen met zich mee zou brengen. Het College deelde mede dat alleen al de sloop een bedrag van € 825.000,-- kost en dan komen daar nog eventueel bijkomende kosten zoals afvloeiing personeel, beheer van de open ruimte en eventueel overige verplichtingen bij.

Kort en goed: een kostenpost van ruim € 1.000.000,-- die niet begroot is en waarmee de gemeenteschuld verder weer oploopt. Sluiting betekent dus niet alleen het wegvallen van het beste zwembad van Zuid-Holland en één van de drie beste zwembaden van Nederland met bijna 200.000 bezoekers, maar ook nog eens een niet begrote kostenpost die waarschijnlijk meer dan € 1.000.000,-- zal gaan bedragen.

Inmiddels heeft Optisport, de exploitant van het zwembad, berekend dat voor 10 jaar openhouden van het zwembad een bedrag voor te treffen voorzieningen nodig is van € 760.000,-- inclusief een maatregel om het zwembad duurzamer te maken waarvoor € 100.000,-- is uitgetrokken. Daarnaast zou Optisport voor tien jaar het zwembad weer willen gaan gebruiken en het gehele zwembad een facelift geven door voorzieningen aan te brengen die ook in andere zwembaden die zij beheren er al zijn. Uiteraard betekent het openhouden van het zwembad ook weer een jaarlijkse last aan exploitatiebijdrage, maar daartegenover staat dat ook huur ontvangen wordt en Optisport, naar verluidt, bereid is over een minder hoge exploitatiebijdrage te praten. De fractie van Westland Verstandig vindt dat het College dat gesprek aan moet en erin moet kunnen slagen om voor tien jaar het zwembad open te houden.

Begrepen wordt voorts dat de verenigingen op het sportpark De Hoge Bomen in gesprek zijn over een masterplan voor het gehele sportpark en het openhouden van het zwembad is ook om die reden belangrijk daar dat zwembad wellicht een plaats kan krijgen in het hele masterplan.

Het openhouden van het zwembad betekent ook dat 200.000 bezoekers van het zwembad gebruik kunnen blijven maken. Ook de vele verenigingen worden dan niet in hun voortbestaan bedreigd en kunnen van het zwembad gebruik blijven maken. Westland Verstandig zal eventueel samen met LPF Westland, die ook verklaard hebben voorstander te zijn van het openhouden van het zwembad, trachten dat te realiseren door met voorstellen te komen.

Bij de vraagbeantwoording bleek voorts dat de prijsvragen nog niet zijn opgestart en dat is tekenend voor hetgeen het College waarschijnlijk wil: sluiten. De wethouder gaf in feite ook aan dat dat nog steeds de insteek is, tenzij iemand voor 1 euro het zwembad wil overnemen. Dat laatste is natuurlijk een illusie waarvan ook het College weet dat die niet in vervulling zal gaan.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Dit weekend Festival ART Break in Hoek van Holland Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info