Westland Verstandig wil terug naar thuishulp op uurbasis

Advertorial

Westland Verstandig wil terug naar thuishulp op uurbasis

Westland 26.08.2019 - CDA wethouder Vreugdenhil schakelde per 1 januari jl. over op het zogenaamde resultaatgerichte beloningsmodel i.p.v een vergoeding per uur voor huishuidelijke hulp.

"Een schoon en leefbaar huis" was het uitgangspunt. In feite betekende dit- en dat is echt te wijten aan de wijze waarop de wethouder uitvoering gaf aan het" resultaatgerichte werken" - een ordinaire bezuiniging. Een vooropgezet plan om minder geld aan deze zorg te hoeven uitgeven. Immers over nagenoeg de hele linie werd het aantal uren sterk teruggebracht.

Pas na heel veel boze en verdrietige emoties van de getroffenen en ingrijpen van een aantal politieke partijen (Westland Verstandig, GBW, LPF, GL ) heeft de wethouder pas op de plaats gemaakt. Ongepast en ongehoord is het te bezuinigen over de ruggen van onze kwetsbare inwoners. Euro 's die door dit College vervolgens weer worden verspild aan nutteloze zaken. Zie de Westland Verstandig beschouwingen in juli 2019 :20 miljoen moet en kan anders en beter besteed worden.

De operatie (minder uren thuishulp over heel Westland) kostte de Gemeente overigens al vele tonnen aan extra ambtenaren. Volstrekt onnodig onderzoekt thans een extern buro wat er gebeurd is. Ook dit is geldverspilling. Immers de hoogopgelopen discussie kan alleen maar eindigen door weer terug te keren naar de situatie van voor 1 januari 2019. Ook de Rechter oordeelde dat al. Immers gemeenten moeten aangeven welke werkzaamheden, in welke ruimten en welke tijd daar voor is. Daar hebben de inwoners recht op, vindt de hoogste rechter. Een groot aantal gemeenten in Nederland zijn dan ook al weer teruggegaan naar het oude uurbasissysteem en hoeven dus geen nodeloze kosten meer te maken.

Westland Verstandig is zelfs voor uitbreiding van het aantal uren met ook uren die nodig zijn voor een sociaal praatje. Veel senioren stellen dat op prijs. De Westlandse politiek heeft de mond vol van het tegengaan van vereenzaming, maar als er dan echt effectief en redelijk goedkoop iets aan kan gebeuren dan laten partijen als CDA, VVD, CU/SGP en ook het college van CDA, VVD, LPF, CU/SGP het afweten. Ook wil iedereen dat inwoners langer op zichzelf blijven wonen. Daarvoor is wel nodig dat voldoende en op tijd zorg op maat geleverd wordt en dat die zorg gemakkelijk te krijgen is. Ook daarvoor is voldoende huishoudelijke hulp belangrijk.

Voeg daar nog aan toe dat de kwetsbare inwoners heel veel moeite moet doen aan uitzoeken wie wat betaald. Immers o.m. tussen Wmo, Pgb, Wlz, zorgverzekeraar en zorgkantoor zou een veel betere afstemming moeten plaatsvinden en 1 loket moet er zijn, die voor de kwetsbare inwoner uitzoekt wie wat betaalt. Wellicht ook dan daarbij inzetten een objectieve vertrouwenspersoon/ clientondersteuner die de weg vindt in het doolhof van geldbronnen en mogelijkheden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info