Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost

College Westland

Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost

Westland 14.06.2018 - Op 28 mei heeft B&W vragen ontvangen van GBW en Groen Links Westland inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W, noch vanuit de organisatie vooraf met het betrokken aannemersbedrijf overlegd over adequate maatregelen om het gesignaleerde integriteitsrisico voor de heer Snijders te beheersen?

Antwoord 1

Ondanks dat voor het beheer van de openbare ruimte in toenemende mate wordt gewerkt op basis van raamovereenkomsten, verstrekt de gemeente ook losse opdrachten.

De getroffen beheersmaatregel houdt in dat twee offertes worden aangevraagd voor alle losse opdrachten die de gemeente middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding verstrekt, binnen het werkveld waarin het  betrokken aannemersbedrijf werkzaam is. Dit houdt ook in dat twee offertes worden gevraagd indien het betrokken aannemersbedrijf geen onderdeel uitmaakt van het aanbestedingsproces. 

Er is vooraf niet overlegd met het betrokken aannemersbedrijf omdat de getroffen beheersmaatregel past binnen het vastgestelde inkoopbeleid van de gemeente Westland.

 Collegevragen inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland

Vraag 2

Waarom hebben de coalitiepartners, noch het college van B&W het aannemersbedrijf tijdig geïnformeerd over de getroffen maatregel, zodat voorkomen wordt dat de ondernemer een en ander in de media moet vernemen?

Antwoord 2

De getroffen beheersmaatregel past binnen het bestaande inkoopbeleid en maakt geen onderscheid tussen ondernemingen die willen meedingen in onderhandse aanbestedingen binnen het werkveld waarin het betrokken aannemersbedrijf, werkzaam is.

Vraag 3

Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat voor het betreffende aannemersbedrijf niet langer sprake is van een level playing field bij gemeentelijke opdrachten met een aanneemsom lager dan € 150.000?

Antwoord 3

Neen.

Vraag 4

Is het college met GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland van mening dat het achteraf bezien beter was geweest om de portefeuille ‘beheer openbare ruimte’ aan ander lid van het college toe te kennen?

Antwoord 4

Neen.

Vraag 5

Wanneer u dat (zie vraag 4) met ons eens bent, wilt u die wijziging in de portefeuilleverdeling alsnog tot stand brengen, waarmee voor het getroffen aannemersbedrijf de schadelijke gevolgen van de risicobeheersingsmaatregelen worden opgeheven?

Antwoord 5

Niet van toepassing, omdat het college het (zie vraag 4) niet eens is met de fracties GemeenteBelang Westland en Groen Links Westland..

Vraag 6

Is het overigens correct dat deze casus en ook de casus van de illegale bewoning van een agrarische bedrijfswoning in het duurzaam glastuinbouwgebied door wethouder Snijders pas op vrijdag 11 mei j.l. aan de orde is gekomen? Zo nee waarom is daar bij de eerste verdeling van de portefeuilles geen rekening mee gehouden?

Antwoord 6

Dat is niet correct. De kandidaat-wethouders zijn, met instemming van dhr. Snijders, eerder op de hoogte gebracht.

Nadat de portefeuilles tussen de partijen waren verdeeld, is het begrip “schijn van belangenverstrengeling”, middels gesprekken tussen de burgemeester en de kandidaat-wethouders, nader ingevuld op basis van de actuele context. Met inachtneming daarvan zijn per kandidaat-wethouder de risico’s op schijn van belangenverstrengeling geïnventariseerd, besproken en beoordeeld.

Overigens heeft de Raad van State in 2005 bevestigd dat de agrarische woning van dhr. Snijders ten dienste van de bestemming wordt gebruikt.

Dhr. Snijders heeft zijn tuinbouwbedrijf gestaakt en een omgevingsvergunning aangevraagd voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan.

De gemeente  Westland verkrijgt voorts het recht op koop van de woning en het tuinbouwbedrijf, tegen een marktconforme prijs. Het recht op koop kan worden uitgeoefend op verzoek van een koper die het perceel gaat gebruiken voor reconstructie van de glastuinbouw.

Kenniscafé op dinsdag 5 februari 2019 Meer info - Logistiek medewerker bloemenveiling Aalsmeer Zuid Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - GJ Personeelsdiensten | Voor werkgever en werknemer Meer info - Allround baliemedewerker (20 uur p.w.) Meer info - Tekenaar / werkvoorbereider Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - Verkoper Binnendienst Meer info - Jaarlijkse bazar muziekvereniging Honsels Harmonie Meer info - Open dag bij Inloophuis Carma Meer info - Douanehuisje februari: Nachtgolven Meer info - Sales topper Meer info - Teeltmedewerker/ Gewasverzorger Meer info - Chauffeur binnenland Meer info - Ervaren Karrenbouwer/productiemedewerker Meer info - Ingangscontroleur AGF Meer info - Assistent teamleider orderpicken Meer info - Service/onderhoudsmonteur Meer info - Inloophuis Carma uitgiftepunt voor gebreide borstprotheses Meer info - Teler - Westland Meer info - Junior Calculator kassenbouwprojecten Meer info - Marketing & communicatie medewerker Meer info - Logistiek medewerker - Westland Meer info - Call Agents Meer info - Logistiek medewerker oppotbedrijf Meer info - Plaatwerker - Lansingerland Meer info - Medewerker verkoop binnendienst Meer info - Assistent Rijp Meester Meer info - Accountmanager Frankrijk Meer info - Werkvoorbereider kas verwarmingsinstallaties Meer info - De Voorleesvisite zoekt nieuwe voorlezers! Meer info - Werkvoorbereider Meer info - Commercieel medewerker binnendienst Meer info - Kwaliteitscontroleur bloemen Meer info - Medewerker orderverwerking Meer info - Commercieel medewerker Meer info - Werkvoorbereider calculator kassenbouw Meer info - Medewerker veredeling Meer info - Logistiek medewerker KOA Meer info - Informatiebijeenkomst over essentaksterfte in Kerkpolder Meer info - Productiemedewerker potplantenkwekerij Meer info - Accountmanagers Bloemen en/of planten Meer info - Tekenaar tuinbouwprojecten Meer info - Ingangs- en ontvangst controleur (16 uur) Meer info - Logistiek medewerker bloemen Meer info - Teammanager logistiek Meer info - Ingangs- en ontvangstcontroleur (24-32 uur) Meer info - Logistiek medewerkers verdeling (32 uur) Meer info - Winterwandeltocht op zaterdag 2 februari Meer info - Knoppenwandeling in het Staelduinse Bos zondag 3 februari Meer info

 

if (!window.PLISTA) { window.PLISTA = { publickey: 'fbeb51e25642b3d70b7a358b', item: { objectid: "27037", //unique ID, alphanumeric title: "Westlands aanneembedrijf niet benadeeld door wethouderspost", //max 255 characters text: "Westland 14.06.2018 - Op 28 mei heeft B&W vragen ontvangen van GBW en Groen Links Westland inzake benadeling aannemersbedrijf in Westland.Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.Vraag 1Waarom hebben de coali...", //max 255 characters url: "https://www.westlanders.nu/politiek/westlands-aanneembedrijf-niet-benadeeld-door-wethouderspost-27037/", //max 1024 characters img: "https://www.westlanders.nu/Content/Uploads/Map%202018/Politiek/raad1.jpg", //max 255 characters category: 'News', published_at: 1528966140 //UNIX timestamp } }; (function(){var n='script',d=document,s=d.createElement(n),s0=d.getElementsByTagName(n)[0];s.async='async';s.type='text/javascript';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//static.plista.com/async.js';s0.parentNode.insertBefore(s,s0)}()); }