Westlandse politieke partijen bezorgd over verhogen BTW op bloemen en planten

VVD Westland, GBW, Westland Verstandig

Westlandse politieke partijen bezorgd over verhogen BTW op bloemen en planten

Westland 24.06.2015 update - De fractie van VVD Westland heeft contact opgenomen met partijgenoten in Den Haag en haar zorgen geuit

over mogelijke plannen rondom de belastingherziening. VVD Westland wil er voor waken dat een verhoging van de BTW op bloemen en planten gaat zorgen voor problemen bij Westlandse bedrijven en wellicht ook in de recreatie- en strandsector.

“Het uitgangspunt van de voorgestelde belastingherziening, namelijk dat werken meer moet lonen, is lovenswaardig,” aldus VVD Westland fractielid Elly van der Wilk. “Echter wat de effecten zijn op diverse sectoren in de samenleving is nog niet duidelijk. Er bestaat angst dat door het brengen van bloemen en planten onder het hoge BTW-tarief de concurrentiepositie van de sector onder druk komt en dat er mogelijk verlies van arbeidsplaatsen optreedt. Dat kan nu niet de bedoeling van de verbetervoorstellen van het kabinet zijn.”

De fractie heeft haar zorgen geuit bij onder meer VVD Tweede Kamerlid Helma Neppérus, die namens de VVD nauw betrokken is bij de belastingherziening.  Van der Wilk: “Westland is de grootste gemeente onder de Greenports en drijft maatschappelijk en economisch voor een belangrijk deel op de bloemen-en fruitteelt met alle toeleverings- en logistieke bedrijven die samen deze tuinbouwsector vormen.

Ook voor de Nederlandse economie is een goed draaiende tuinbouwsector van groot belang. Wij doen dan ook een dringend beroep op de fractie van de VVD in de Tweede Kamer het voorstel van het brengen van niet-voedingsmiddelen onder het hoge btw-tarief uiterst kritisch te bezien en de mogelijk negatieve gevolgen voor de tuinbouwsector zwaar te laten wegen.” De fractie van VVD Westland wacht nu de onderhandelingen verder af, maar heeft in ieder geval een duidelijk signaal afgegeven.

VVD Westland

Motie GBW en Westland Verstandig

De raadsfractie van GemeenteBelang Westland heeft een motie aangekondigd om vanuit Westland een tegengeluid te laten horen op de plannen van het VVD / PvdA kabinet om de lage BTW op te trekken naar 21%. Ook Westland Verstandig heeft inmiddels aangegeven de motie te zullen ondersteunen.

Beide partijen vinden het voornemen van het kabinet een dolksteek in de rug voor al die ondernemers die de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging voor de kiezen hebben gehad. Ook de burger zal de dupe worden, 15% meer betalen voor een boeket bloemen zal er voor vele niet inzitten. Buiten de sierteelt zullen de klappen ook hard aan komen bij de horeca, de kappers branche en de culturele instellingen. Hieronder de motie

----------------------------------------------------

De raad van de gemeente Westland in vergadering bij een op 30 juni 2015

Overwegende dat:

Het kabinet van VVD en PvdA middels de media heeft aangegeven, dat zij voornemens is om het btw tarief van 6% naar 21% te verhogen m.u.v. die producten die behoren tot de eerste levensbehoefte.

Deze forse verhoging voor veel ondernemers keihard aankomt na jaren van forse bezuinigingen.

De economie na jaren van negatieve cijfers eindelijk een lichtelijke groei laat zien.

De nieuwe wet werk en zekerheid binnenkort van kracht is en grote negatieve gevolgen heeft, voor het glastuinbouwcluster en alle andere sectoren die seizoensgebonden zijn. Deze gevolgen op dit moment in financiële zin nog niet eens te berekenen zijn.

Verzoekt het college van B&W

Een schrijven te doen uitgaan aan de regering waarin deze wordt opgeroepen af te zien van hun voornemen om af te stappen van het lage btw tarief ( m.u.v. de eerste levensbehoefte) en alles te belasten met 21%. Inzichtelijk te maken hoeveel mensen afhankelijk zijn van de sierteelt en wat de gevolgen zijn wanneer deze btw verhoging door wordt gevoerd. Tevens aandacht in het schrijven voor de andere sectoren die door deze maatregel worden getroffen zoasl bijvoorbeeld, kappers branche, horeca, toerisme etc.

En gaat over tot de orde van de dag

GemeenteBelang Westland       Westland Verstandig   

Remmert Keizer                            Peter Duijsens

Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info