WV: Onbegrijpelijke besluiten College over huisvesting arbeidsmigranten

Advertorial

WV: Onbegrijpelijke besluiten College over huisvesting arbeidsmigranten

Westland 27.08.2019 - Plotsklaps en zonder de Raad daarbij te betrekken kondigde het College van B en W in de vakantieperiode aan dat zij opdracht gaf aan een extern bureau

om een onderzoek te doen naar huisvesting en uitbuiting van arbeidsmigranten. Eerder in juni 2018 liet het college ook al een dergelijk onderzoek doen. Waarom dat nog een keer moet worden onderzocht maakt het college niet duidelijk. CDA wethouder Zwinkels probeert op deze wijze haar volstrekt falend beleid te maskeren. Alleen maar mooie woorden, loze beloften en vooral geen enkel resultaat. Als je niets weet te bereiken dan ga je maar een extern bureau inschakelen.

Onze fractie werd door een aantal inwoners er op gewezen dat het ingeschakelde bureau is opgericht op 5 juni 2019 en voor de rest weinig indruk maakt als de openbare registers geloofd mogen worden. Vreemde keuze dus weer. Westland Verstandig gaat de wethouder daarover bevragen. Immers het geld wat begroot werd voor arbeidsmigrantenhuisvesting ( 150.000 euro 's) lijkt op te gaan aan onzinnige acties zonder enig concreet resultaat. Ook veel onnodige irritatie bij omwonenden van de genoemde locaties.

Westland Verstandig is van mening dat de 3 voorgestelde locaties (bij Verburch in Poeldijk, Lange Broekweg in Naaldwijk en Madeweg in Monster) absoluut niet geschikt zijn voor grootschalige huisvesting. Afblazen dus die plannen!

Ook de aangekondigde 13 noodlocaties (voor 3 jaar) die volgens de wethouder voor 1 juli resultaat zouden opleveren zijn er niet gekomen en -naar verluidt - zal ook daar niets van terecht komen .

Westland Verstandig vindt het een slechte keuze van het College om het initiatief voor de huisvesting te leggen in handen van de uitzendbureaus en LTO . In feite zorgden de uitzendbureaus tot nog toe al voor huisvesting en keek en controleerde LTO al en dat heeft ons gebracht in een sitatie waar naast schaarste en mistoestanden blijkbaar ook uitbuiting mogelijk was. Westland haalt daarmee geregeld de landelijke pers. Daar moet verandering in komen.

De uitzendbureaus zien de huisvesting als een verdienplaatje en de LTO ondersteunt door haar uitgekozen uitzendbureaus en heeft te weinig binding met de achterban. Opvallend is dat bij de voorgestelde locaties ook leden van LTO bezwaren maken en dat LTO tegen haar eigen leden en achterban ingaat door zich fel te verzetten tegen huisvesting op de bedrijven. Welke belangen zijn er? Proberen zij, samen met de CDA wethouder, de uitzendbureaus in een voor hen geldopleverende toestand te brengen? Waarom doen zij dat? In ieder geval weet LTO niet wat onder haar leden speelt.

Wat dan wel volgens Westland Verstandig:

- kleinschalige huisvesting op de bedrijven en daarvoor tijdelijk en onder strakke condities toestemming geven. Geeft de minste overlast en ook andere gemeenten doen dat.

- Daarnaast grootschalige huisvesting bij de Horti Campus, bij voorkeur te realiseren door de gemeente in samenwerking met derde partijen zoals de wooncorporaties.

Daarmee worden mogelijke belangenverstrengeling, huisvesting als verdienplaatje en uitbuiting in ieder geval voorkomen. Op termijn kunnen die woningen dan ook mogelijk gebruikt worden voor studenten, spoedzoekers en flexwonen.

Westland Verstandig blijft zich inzetten voor deze eenvoudige oplossing van het arbeidsmigrantenhuisvestingsprobleem. Waarom College en meerderheid van de Raad dat niet willen is onverklaarbaar en niet te begrijpen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial

 

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info