WV wil oplossing voor metaalhandel de Voeght

Westland Verstandig

WV wil oplossing voor metaalhandel de Voeght

Honselersdijk 25.04.2016 - Op 13 april jl. is in het provinciaal blad bekend gemaakt dat metaalhandel Wim de Voeght B.V. aan de Stationsweg te Honselersdijk

een aanvrage gedaan heeft tot het uitbreiden van de inrichting. Op zich natuurlijk prima als een zeer nuttig bedrijf als dit kan uitbreiden.

Echter de gemeente Westland wilde toch het bedrijf verplaatsen omdat een bedrijf als het onderhavige in 2016 niet meer gevestigd dient te zijn tussen woningen? Verplaatsing naar Honderdland is door uw College genoemd.

Meerdere malen heeft onze fractie daarover uw College bevraagd, doch blijkbaar wil dit College van VVD, CDA, Progressief Westland en GBW niet meewerken aan verplaatsing en is de Honderland Combinatie waar inmiddels heel veel afspraken mee gemaakt zijn die de gemeente zeker geen voordelen opleveren, ook niet gretig om het bedrijf te huisvesten. Echter dat lost niets op. Onze fractie vindt wel dat het bedrijf van metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Waarop heeft de aanvrage zoals hiervoor is aangegeven en te vinden in het publicatieblad van de Provincie van 13 april 2016 betrekking?

-        Wanneer gaat het College nu een keer werk maken van de toezegging om er alles aan te doen om het bedrijf in Westland te verplaatsen?

-        Is het College bereid om inzage te geven in het overleg hetwelk tot nog toe gevoerd is met metaalhandel Wim de Voeght B.V. en waarom zit er – ogenschijnlijk - geen schot in?

-        Het College wilde een free economic zone oprichten, dat wil zeggen een terrein waarop alles kan en nauwelijks regels gelden. Is dat niet ook iets voor dit bedrijf, ervan uitgaande dat er dan ook geen omwonenden/derden zijn die in hun belangen geschaad worden?

-        Is het College het wel met de fractie van Westland Verstandig eens dat het bedrijf metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden gezien de zeer nuttige functie die het bedrijf heeft?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

 

Fractievoorzitter

Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info - Muziek op het Heulse plein! Meer info - Flinke gaslucht bij sportcentrum Vlaardingen Meer info - Kinderen organiseren unieke pyjamadag Meer info - Einduitvoeringen Muziekleerlingen op 23 juni Meer info - Belangrijk verkeersbericht voor scholieren Meer info - Westlandse Molendag op 30 juni Meer info - Festival ART Break in Hoek van Holland op 23 en 24 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Poeldijk op 27 juni Meer info - De brandweer in ’s-Gravenzande dankt werkgever Meer info - Openbare Daltonschool Naaldwijk viert feest Meer info