Zorgen om de zorg in Westland

GBW

Zorgen om de zorg in Westland

Westland 03.07.2014 - Zorgen omtrent het sluiten van verzorgingshuizen in Westland zijn al door velen uitgesproken.

GemeenteBelang Westland betreurt deze gang van zaken. Soms krijgen wij het idee, dat het geld meer leidend is dan de zorg. Al eerder zijn wij als fractie benaderd door ontredderde mensen die werd verteld dat hun familielid ging verhuizen naar Rijswijk.

Het spreekwoord luidt, dat je oude bomen niet moet verplaatsen. De impact voor deze mensen is enorm: • Ze worden uit hun vertrouwde omgeving weggerukt. • Familie, vrienden en kennissen worden ineens geconfronteerd met stevige reistijden, wat er in de praktijk op neerkomt dat de bezoekfrequentie fors afneemt. • Vertrouwde patronen worden zonder pardon verbroken, waardoor mensen erg onzeker en diep ongelukkig worden.

Onlangs is de fractie van GemeenteBelang weer benaderd door een man wiens familielid vanuit een zorginstelling in Westland een plek werd aangeboden in Schipluiden. Wanneer was niet precies te zeggen: binnenkort. Deze mevrouw hangt „binnenkort” het zwaard van Damocles boven het hoofd en zij ziet er erg tegenop, mede ook door bovengenoemde redenen.

Wij weten dat de gemeente formeel geen partij is bij deze transitie, maar de gemeenteraad en het college hebben wel bepaalde kwaliteitseisen gesteld en een kader opgesteld welke kwaliteit van leven en zorg wij willen voor onze inwoners. GBW vindt dat met deze verhuizingen de kwaliteit van leven en zorg (niet in de formele zin van het woord maar in de beleving), niet meer voldoet aan de hoge eisen die wij eraan mogen stellen. GBW maakt dan ook ernstig bezwaar tegen deze gang van zaken. Bovendien merken wij dat de staat van onderhoud van de gebouwen van zorgaanbieders achteruit holt, terwijl er nog mensen wonen, wat ook niet bijdraagt aan het algemeen welbevinden. Wij vin-den dit ontoelaatbaar!

Wij verzoeken het college in gesprek te gaan met de zorgaanbieders in Westland om deze zorgen over te brengen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

a. Is het college het met ons eens, dat de zorg en de kwaliteit van leven boven de fi-nanciële consequenties voor de zorgleverancier moeten gaan?

b. Is het college het met ons eens, dat de zorgleveranciers niet moeten forceren maar, indien nodig, meer tijd moeten nemen om de transitie te voltooien?

c. Is het college het met ons eens, dat, als er al gedwongen verhuizingen plaats moe-ten vinden, de mensen een plaats moeten krijgen in Westland, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke huisvesting?

d. Is het college het met ons eens, dat indien er geen plek is in Westland er dan dus ook geen verhuizing mag plaatsvinden?

e. Is het college bereid dit standpunt en onze zorgen op korte termijn over te brengen aan de zorginstellingen en hierop in te zetten met bindende afspraken?

GemeenteBelang Westland verzoekt het college deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

namens hen,

Frank Rijneveen

Kabinet sluit vier gevangenissen Meer info - Concert Flight op 30 juni Meer info - Informatieavond kadeverbetering Kluiskade Maasland Meer info - Maandag 2 juli inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Festiviteiten Rally voor ongeneeslijk zieke kinderen op 23 juni Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info - De ZomerLeesBingo gaat weer van start! Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis op 26 juni Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Openlucht concerten Rotterdam aan Zee Meer info - Minicursus Wilde bijen Meer info - Gratis Seniorenshow aan de Koningin Emmaboulevard Meer info - Skinner in WPC Nederland 3 Meer info - Rotterdamse grungeband My Own Army in WPC Nederland Drie Meer info - De Honselse Feestweek komt er weer aan Meer info - Eindvoorstelling Papillon in WestlandTheater De Naald Meer info - Meedoen met de waterschapsverkiezingen? Meer info - Maassluise boeken- en platenmarkt op 30 juni Meer info - Orgelconcert Arjen Leistra in Maassluis Meer info - Your Navigator speciaal voor ondernemers en groeiende bedrijven Meer info - Jachthaven Schipluiden breidt supportersnetwerk uit Meer info - KBO “Kas & Kust” de boer op! Meer info - F.O.D.bij Nederland 3 Meer info - Laatste actie Operatie Steenbreek in De Lier Meer info