Bijna een kwart van Zuid-Holland nu bebouwd

CBS

Bijna een kwart van Zuid-Holland nu bebouwd

Westlanden 13.03.2019 - In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland.

De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent van het oppervlak van de provincie. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over het bodemgebruik per provincie.

De regievoering over de ruimtelijke ontwikkeling is een van de zeven kerntaken van de provincie. De provincie geeft in overleg met betrokken gemeenten bijvoorbeeld aan welk deel van de ruimte gebruikt kan worden voor woningbouw of de aanleg van bedrijfsterreinen. Ook bepaalt de provincie welke gebieden bestemd zijn voor de natuur of voor recreatie. In dit nieuwsbericht staat de inrichting van de ruimte centraal, voor zover die beïnvloed wordt door het provinciaal bestuur.

Provincies verschillen sterk qua oppervlakte en aandeel bebouwde ruimte, zoals woonterrein, bedrijventerrein en wegen. Zo zijn Gelderland en Noord-Brabant ruim drie keer zo groot als Utrecht en Flevoland. Het percentage bebouwing was in Zuid-Holland ruim drie keer zo hoog als in Friesland.

Ook groeispurt in Utrecht en Flevoland
De stijging van de Zuid-Hollandse bebouwde ruimte van 3 procentpunt zit vooral in de aanleg van woon- en werkterrein. Andere provincies die een groeispurt maakten, waren Utrecht (2,2 procentpunt) en Flevoland (2,0 procentpunt). Veel kleiner was de groei in Friesland en Drenthe (beide 1,0 procentpunt), provincies die al een relatief klein aandeel bebouwd terrein hadden.

Vooral groei door Vinex-wijken
Met name in Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant hangt de groei samen met de komst van zogeheten Vinex-wijken, tussen 1995 en 2005. In deze stedelijke uitbreidingsgebieden werden op grote schaal woningen, werklocaties en voorzieningen gerealiseerd. In andere provincies neemt de ruimte voor woon- en werkgebieden ook toe, meestal evenredig.

Zuid-Holland heeft van alle provincies de meeste inwoners per vierkante kilometer. In 2015 waren dat ruim 1 200 personen. In het algemeen gaat een hoger percentage bebouwde ruimte gepaard met een hogere bevolkingsdichtheid.

Toename woonterrein en bevolkingsgroei soms verschillend
Tussen 1996 en 2015 is de bevolking in vrijwel alle provincies gegroeid. De bevolking groeide vooral in de suburbane gemeenten. Er kwam vooral meer laagbouw. Alleen in Limburg nam de bevolking af, met bijna 16 duizend. Vanaf 2003 is hier sprake van bevolkingskrimp. In de meeste provincies steeg de groei van woonterrein boven de bevolkingsgroei uit. In deze provincies bevonden zich aan het einde van de periode dus minder mensen per hectare woonruimte dan aan het begin.

Dit hoeft niet per se te betekenen dat de bewoners nu ruimer behuisd zijn dan twee decennia geleden. Er kunnen bijvoorbeeld relatief minder mensen wonen in (hoge) flats. Dergelijke ontwikkelingen kunnen er ook aan de hand zijn in Limburg, waar ondanks een krimp van de bevolking het woonterrein steeg met bijna 9 procent. Uitzonderingen op de regel vormden Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, waar de groei van woonterrein beneden de bevolkingsgroei lag.

Aandeel agrarisch terrein loopt terug
Veel nieuwe bebouwing gaat ten koste van landbouw. In Zuid-Holland liep het aandeel landbouwgrond terug met 5,5 procentpunt. De afname van het aandeel was het grootst van alle provincies. In Zuid-Holland verdween 14,6 duizend hectare agrarisch terrein. Tegelijkertijd kwam er bijna 9 duizend hectare bebouwde ruimte bij. In Noord-Brabant kreeg het grootste areaal agrarisch terrein een nieuwe bestemming: ruim 18 duizend hectare. Overigens komt verdwenen landbouwgrond niet altijd ten goede van bebouwde ruimte. Soms wordt deze omgezet in bos of natuurlijk terrein. Vooral in Drenthe is dit in de voorbije decennia op grote schaal gebeurd.

Landelijk karakter overheerst nog
Ondanks de oprukkende bebouwing hebben de provincies overwegend een landelijk karakter. In 2015 was in alle provincies ten minste 58 procent van het oppervlak in gebruik voor landbouw, bos en open natuurlijk terrein. Niettemin verschilt het ruimtegebruik sterk per provincie. Zo was in Gelderland met de Veluwe het aandeel bos en natuur bijna vier keer zo groot als in Groningen. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn duidelijk meer gericht op wonen en werken. In Zuid-Holland was het percentage woonterrein en werkterrein respectievelijk ruim drie en ruim vier keer zo groot als in Friesland. Binnenwateren komen vooral voor in Friesland en Noord- en Zuid-Holland.

Vakantiespelen Poeldijk van 19-23 asugustus Meer info - Kickoff WestlandOntmoet - 5 juni om 12.00 uur Meer info - Benefietavond Stichting PXE (Live bands) Meer info - Maaslandloop loopt voor Stichting Avavieren Meer info - Supply Chain Medewerker Westland Meer info - Magazijnmedewerker Westland Meer info - Techniekles voor kleuters! Meer info - Tuinwandeltocht op woensdag 12 juni Meer info - Stichting iQ+ organiseert iQafé+ Zonkinderen Meer info - Optreden van Klavertje Vier in de Hoeksteen te Maasdijk Meer info - Allround Logistiek Medewerker Potplanten Westland Meer info - Halchef / Meewerkend Voorman (kwekerij) regio Barendrecht Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Werkvoorbereider/ Calculator Utiliteitsbouw Westland Meer info - Servicemonteur Kassenbouw/ Scherming Westland Meer info - Technisch Medewerker Tuinbouw Westland Meer info - (Junior) Verkoper / Trader AGF Westland Meer info - Service Monteur Elektro- en Water Techniek Westland Meer info - Monteur Panelenbouw Westland Meer info - Orderpicker AGF Westland Meer info - Allround Monteur (voor in de tuinbouw) Westland Meer info - Zomerwandeling Staelduinse Bos op zondag 23 juni Meer info - Turn in juni gratis mee bij UDI Westland Meer info - Cosmo’s Foger-T speelt CCR in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Logistiek Administratief Medewerkster Westland Meer info - Workshop snoeien hoogstamboomgaard Meer info - Meewerkend Voorman Potplantenkwekerij Lansingerland Meer info - Productiemedewerker Potplantenkwekerij Westland Meer info - Teeltspecialist Siergewassen Westland Meer info - Teamleider AGF Westland Meer info - Teler Westland Meer info - Inspecteur Elektrotechniek Westland Meer info - Vurige klanken tijdens de Hoogmis van Pinksteren Meer info - Fusica ontvangt Chinees jeugdorkest Meer info - Rondje Westland – Midden Delfland 31 mei en 1 juni Meer info - Zomerfeest in juni op Het Westerhonk! Meer info - GJ Personeelsdiensten | Verzuimbeheer met persoonlijke aandacht Meer info - GJ Personeelsdiensten | Salarisadministratie met HR-kennis Meer info - Junior inkoper bloemen Meer info - Medewerker laboratorium Meer info - Carrosseriebouwer Meer info - Boelhuis Lions Club Maasland op Hemelvaartsdag Meer info - Bonito Plant zoekt teamleider oppotten & uitzetten Meer info - Resultaat 10 jaar bestrijding van high impact crimes Meer info - Huttenbouwen 2019 komt er weer aan! Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 1 juni Meer info - Oogstmedewerkers in de ochtenden gezocht Meer info - Nieuw ontwerp hoofdbureau politie Den Haag Meer info - Gezocht; All Round Medewerker AGF Meer info - Buitenworkshop in de Delftse natuur Meer info