College; verantwoording informatie nieuwbouw ligt bij projectontwikkelaar

Geplaatst door Westlanders.nu op 15-05-2018 08:22 - Gewijzigd op 07-03-2019 10:09

Naaldwijk 15.05.2018 - Op 4 maart 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA over misleidende informatie tijdens aankoop van een woning in Hoogeland.


Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van de twee geschetste situaties, waarbij kopers van een nieuwbouwwoning in een nieuwbouwwijk uiteindelijk geconfronteerd worden/werden met een andere dan hun voorgespiegelde werkelijkheid in de omgeving?

Antwoord 1

Het bestemmingsplan is in 2010 vastgesteld en nadien niet gewijzigd. Gestapelde woningbouw is op deze locatie mogelijk. Op het bord wordt reclame gemaakt voor een andere locatie van Hoogeland dan waar het bouwbord was geplaatst.

Vraag 2

Hoe beoordeelt het college verwarrende c.q. misleidende uitingen zoals het plaatsen van het reclamebord in Hoogeland (zie afbeelding 1) en het vervolgens op die plek realiseren van twee appartementsgebouwen van 4 hoog?

Antwoord 2

Het college vindt het vervelend dat het reclamebord verwarrend is, maar het is geen wettelijke taak van de gemeente om  de presentatie van een project door de verkopende/ontwikkelende partij te controleren. Er zijn geen bestuursrechtelijke instrumenten in handen om daarop te handhaven.

Vraag 3

Hoe beoordeelt het college aanpassingen in het bestemmingsplan in een nog verder te ontwikkelen nieuwbouwwijk in relatie met zojuist opgeleverde woningen in dezelfde wijk (zoals wordt voorgesteld in het eerste herzieningsplan voor Duingeest) als die aanpassingen een negatief effect hebben op deze al opgeleverde woningen?

Antwoord 3

Het college weegt bij een aanpassing van een bestemmingsplan alle belangen af. Zo moet er sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Het kan voorkomen dat een aanpassing een negatief effect heeft voor belanghebbenden, maar wel ruimtelijk aanvaardbaar is.

De afweging om een aanpassing door te voeren, wordt in de toelichting van een bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt. Gebleken is dat het voorontwerp Duingeest 1e herziening nadelige, niet ruimtelijk aanvaardbare gevolgen had voor omwonenden. Dit heeft er toe geleid dat het voorontwerp bestemmingsplan wordt bijgesteld.

Vraag 4

Is het college het met ons eens dat projectontwikkelaars altijd een zuivere voorstellingvan zaken moeten geven in hun promotiemateriaal, eventueel aangevuld met voldoende voorbehouden?

Antwoord 4

Het is aan de projectontwikkelaar om een juiste weergave van het project te geven. Als de gemeente merkt dat het promotiemateriaal strijdig is met de verleende vergunning, dan zal de adverteerder hierop aangesproken worden. In dit geval is er geen sprake van strijdigheid met de verleende vergunning

Vraag 5

Is het college het met ons eens dat de gemeente niet alleen de bouwplannen dient te controleren, maar tevens de hieruit voortvloeiende promotie, waardoor omwonenden en potentiële kopers tevoren weten wat er gerealiseerd gaat worden en zij beter de mogelijkheid van bezwaar maken hebben c.q. een betere aankoopbeslissing kunnen nemen?

Antwoord 5

Nee, de gemeente heeft geen bestuursrechtelijke instrumenten om de promotie te handhaven en daarom ook niet de middelen om daar actief op te controleren.

Vraag 6

Ziet de gemeente voor zichzelf een rol om bij het publiceren van bouwaanvragen in gewone mensentaal toe te lichten welke bouwhoogten mogelijk zijn, waardoor belanghebbenden een realistisch beeld krijgen?

Antwoord 6

Nee, de gemeente publiceert de aanvraag conform de daarvoor geldende regelgeving. Belangstellenden kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor inzage van aanvraag omgevingsvergunning.

 

Reacties (1 reactie geplaatst)

zie de vragen van CDA,
Hieruit zou je op kunnen maken dat er
meer soorten info zijn.
Bij zulke aankopen moet men altijd zelf goed opletten,je hebt ook onderzoekmogelijkheden.
En mocht je dan alsnog gefopt zijn,
kan je aan een oud Westlands spreekwoord denken te weten

==Als je de ogen niet opendoet moet je de portemonnee opendoen==
De Kees

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. - Jazz Festival Delft laat muzieksmaken versmelten - Gelato Landano opent deuren in de Hoofdstraat van De Lier - Sterrenhemel bekijken tot zondag 14 augustus - Logistiek Medewerker - Monteur Scherminstallaties - Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd - Twee optredens toneelvereniging 's-Gravenspel - Proeflessen Popkoor Prestige Plaatsnaam - De Nieuwe Rank gaat naar buiten! - Stichting Vier het Leven zoekt vrijwillige collega coördinator - Drie tips voor het kiezen van een passende zonwering - Allround Interieuradviseur - Junior Planner ( regio Westland) - Interieurbouwer / meubelmaker - Recht op gemeentelijke opvang vervalt met tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning - Medewerker Verkoop Binnen en Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Sales Manager payroll (horeca) - Ukraine Accountability Conference in Den Haag - Vestigingsleider - De eerste Montessori leerling kan op ontdekking! - Magazijnmedewerker/Orderpicker - Woon-werkakkoord ondertekend tussen Maassluis en provincie - Logistiek administratief medewerker - Financieel administratief medewerker - Bedrijfsleider - Operations en Sales Coördinator - Monteurs binnen- en buitendienst - SEO voor uw bedrijf via Westlanders.nu bedrijfsgids - Word jij onze nieuwe kookwinkel collega? - Commercieel Medewerker Binnendienst of Buitendienst - Soroptimist Club Westland vertoont film Sold voor Free a Girl - Eneco sponsort webcam op Strandweer.nu - Ondernemerschap voor de toekomst - Via de Participatie Keuken van vrijwilligerswerk naar vaste baan - Wijknetwerken voor Oekraïense opvanggezinnen - Zorgverzekering ontheemden Oekraïne verandert - HT Verboom Transportsystemen voegt zich bij GreenV - Open Tuinen met Kunst en Muziek - Bedrijfsarts (m/v) - Expositie ‘Banketbakkerij Jan Boer, sinds 1915’. - Logistiek Administratief Medewerker (m/v) - Customer Service Medewerker (32 uur) - Zomerwandeling voor Villa Joep op 21 augustus - Kinderopvang- en huurtoeslag voor Oekraïense vluchtelingen - Garantiestelling gemeente Westland voor VV Maasdijk - Assistent Accountant MKB - Poëziefestival op zaterdag 27 augustus - Assistent Relatiebeheerder MKB