Stand van zaken huisvesting asielzoekers

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/06/2020 07:59 - Gewijzigd op 21/06/2020 08:07

Stand van zaken huisvesting asielzoekers

Nederland 20.06.2020 - Sinds de coronacrisis eind februari begon zijn de aantallen asielzoekers naar Nederland flink gedaald, maar inmiddels loopt dat weer iets op.

Gemiddeld kwamen in 2019 zo 'n 400-700 asielzoekers per week Nederland binnen, jaarlijks tussen de 30.000-35.000. In de eerste maanden van COVID-19 daalde die instroom tot 100 per week, maar sinds een paar weken is dat licht gestegen naar 200.

Probleem met al die asielinstroom is dat de opvanglocaties bij de COA bijna vol zitten, met een toch al chronisch huizentekort in Nederland.

Kabinet trekt miljarden uit voor economische maatregelen

Provincies, gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan daarom de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren, zo heeft de rijksoverheid vrijdag bekend gemaakt.

Zij gaan het komende half jaar aan de slag met het maken van concrete plannen om de asielopvang in hun regio’s flexibeler te maken. Dat zijn de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) gezamenlijk overeengekomen. Hiermee worden de geleerde lessen van de verhoogde asielinstroom uit 2015 en 2016 omgezet in praktische afspraken voor de komende jaren, zo schrijft de LRT vrijdag in een brief aan alle burgemeesters en Commissarissen van de Koning.

Door de samenwerking moet er in de toekomst beter ingespeeld kunnen worden op fluctuaties in de asielinstroom. Ook kan er beter aansluiting gevonden worden met inburgering, integratie of terugkeer. Dit wordt bereikt door drie soorten asielopvang vorm te geven: Gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (gvl) waar asielzoekers de procedure starten en kunnen doorlopen. Daarnaast komen er satellietlocaties, waar asielzoekers terecht kunnen als ze niet op een gvl hoeven te verblijven. Ook komen er regionale opvanglocaties waar kansrijke asielzoekers en vergunninghouders een begin kunnen maken met integratie dichtbij de gemeente van uiteindelijke huisvesting.

Belangrijke stap
Met de afspraken in de zogeheten Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is volgens de bestuurders een belangrijke, volgende stap gezet in de samenwerking naar een flexibeler asielsysteem. Zo worden bijvoorbeeld meer opvanglocaties flexibel ingericht, zodat in rustiger tijden naast asielzoekers ook andere bevolkingsgroepen hier tijdelijk kunnen wonen. Hierbij valt te denken aan arbeidsmigranten, jongeren, studenten en spoedzoekers.

Meer opvang nodig op korte en lange termijn
Met de nieuwe afspraken wordt ook toegewerkt naar een betere verspreiding van het aantal opvangplekken over Nederland. Daardoor is het aantal plekken die regio’s op de middel lange termijn moeten realiseren per regio verschillen. Tevens is een inspanning nodig op de korte termijn: per provincie gaat dat om circa 400 opvangplekken extra. Het COA zit momenteel zo goed als vol en heeft in totaal nu 5000 extra plekken nodig.

Kleinschaliger opvang
Daarnaast heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) besloten om de mogelijkheid te bieden om op een aantal locaties te experimenteren met een omvang van 150 opvangplekken. Gemeenten hebben behoefte aan het testen van kleinschaliger opvang, om zo te bezien of dit de integratie bevordert en het draagvlak voor de komst van een asielzoekerscentrum vergroot. Tegelijkertijd kan het Rijk onderzoeken hoe de kosten voor dit soort kostbare opvang gedrukt kunnen worden. Naast deze kleinere locaties blijven grotere locaties cruciaal om aan de vraag naar opvangplekken te kunnen voldoen.

Vergunninghouders
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt verder een programmamanager aangesteld die gemeenten gaat helpen om meer vergunninghouders van huisvesting te voorzien. Momenteel wachten 5600 mensen met een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum op een woning. Door de maatregelen rond corona en de schaarste op de woningmarkt, heeft het doorplaatsen naar gemeenten vertraging opgelopen.

LRT
Aan de LRT nemen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid deel, evenals Jetta Klijnsma namens de Commissarissen van de Koning, Theo Weterings namens de VNG, Jan de Reus namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De bestuurders komen regelmatig bij elkaar om afspraken te maken over migratie en integratie.

Aftrap WestlandOntmoet op 16 juli Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - Scouting Naaldwijk gaat op zomerkamp! Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Douanehuisje juli: Golven maken de zee. Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Zomerwandeling Villa Joep op 12 juli Meer info - Fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Creatieve workshop in Pluktuin Naaldwijk Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info