Stand van zaken huisvesting asielzoekers

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/06/2020 07:59 - Gewijzigd op 21/06/2020 08:07

Stand van zaken huisvesting asielzoekers

Nederland 20.06.2020 - Sinds de coronacrisis eind februari begon zijn de aantallen asielzoekers naar Nederland flink gedaald, maar inmiddels loopt dat weer iets op.

Gemiddeld kwamen in 2019 zo 'n 400-700 asielzoekers per week Nederland binnen, jaarlijks tussen de 30.000-35.000. In de eerste maanden van COVID-19 daalde die instroom tot 100 per week, maar sinds een paar weken is dat licht gestegen naar 200.

Probleem met al die asielinstroom is dat de opvanglocaties bij de COA bijna vol zitten, met een toch al chronisch huizentekort in Nederland.

Kabinet trekt miljarden uit voor economische maatregelen

Provincies, gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) slaan daarom de handen ineen om de asielopvang beter te organiseren, zo heeft de rijksoverheid vrijdag bekend gemaakt.

Zij gaan het komende half jaar aan de slag met het maken van concrete plannen om de asielopvang in hun regio’s flexibeler te maken. Dat zijn de leden van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) gezamenlijk overeengekomen. Hiermee worden de geleerde lessen van de verhoogde asielinstroom uit 2015 en 2016 omgezet in praktische afspraken voor de komende jaren, zo schrijft de LRT vrijdag in een brief aan alle burgemeesters en Commissarissen van de Koning.

Door de samenwerking moet er in de toekomst beter ingespeeld kunnen worden op fluctuaties in de asielinstroom. Ook kan er beter aansluiting gevonden worden met inburgering, integratie of terugkeer. Dit wordt bereikt door drie soorten asielopvang vorm te geven: Gemeenschappelijke vreemdelingenlocaties (gvl) waar asielzoekers de procedure starten en kunnen doorlopen. Daarnaast komen er satellietlocaties, waar asielzoekers terecht kunnen als ze niet op een gvl hoeven te verblijven. Ook komen er regionale opvanglocaties waar kansrijke asielzoekers en vergunninghouders een begin kunnen maken met integratie dichtbij de gemeente van uiteindelijke huisvesting.

Belangrijke stap
Met de afspraken in de zogeheten Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen is volgens de bestuurders een belangrijke, volgende stap gezet in de samenwerking naar een flexibeler asielsysteem. Zo worden bijvoorbeeld meer opvanglocaties flexibel ingericht, zodat in rustiger tijden naast asielzoekers ook andere bevolkingsgroepen hier tijdelijk kunnen wonen. Hierbij valt te denken aan arbeidsmigranten, jongeren, studenten en spoedzoekers.

Meer opvang nodig op korte en lange termijn
Met de nieuwe afspraken wordt ook toegewerkt naar een betere verspreiding van het aantal opvangplekken over Nederland. Daardoor is het aantal plekken die regio’s op de middel lange termijn moeten realiseren per regio verschillen. Tevens is een inspanning nodig op de korte termijn: per provincie gaat dat om circa 400 opvangplekken extra. Het COA zit momenteel zo goed als vol en heeft in totaal nu 5000 extra plekken nodig.

Kleinschaliger opvang
Daarnaast heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) besloten om de mogelijkheid te bieden om op een aantal locaties te experimenteren met een omvang van 150 opvangplekken. Gemeenten hebben behoefte aan het testen van kleinschaliger opvang, om zo te bezien of dit de integratie bevordert en het draagvlak voor de komst van een asielzoekerscentrum vergroot. Tegelijkertijd kan het Rijk onderzoeken hoe de kosten voor dit soort kostbare opvang gedrukt kunnen worden. Naast deze kleinere locaties blijven grotere locaties cruciaal om aan de vraag naar opvangplekken te kunnen voldoen.

Vergunninghouders
Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt verder een programmamanager aangesteld die gemeenten gaat helpen om meer vergunninghouders van huisvesting te voorzien. Momenteel wachten 5600 mensen met een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum op een woning. Door de maatregelen rond corona en de schaarste op de woningmarkt, heeft het doorplaatsen naar gemeenten vertraging opgelopen.

LRT
Aan de LRT nemen de ministeries van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid deel, evenals Jetta Klijnsma namens de Commissarissen van de Koning, Theo Weterings namens de VNG, Jan de Reus namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De bestuurders komen regelmatig bij elkaar om afspraken te maken over migratie en integratie.

Natuur in het Prinsenbos Meer info - Wandelen met Carma in Prinsenbos Meer info - Drie bijeenkomsten in Bartholomeuskerk Meer info - Meespeeldag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Medewerker Productmanagement Meer info - Westlands Erfgoed: Twee weeskinderen van Honderdland Meer info - Tuintjesmarkt op zaterdag 17 september Meer info - Kom naar het Papercafé in Bibliotheek De Lier Meer info - Orderpicker snijbloemen parttime Meer info - Kinderboekenweek 2020: EN TOEN? Meer info - Binnen twee jaar bouwstart voor 150.000 sociale huurwoningen Meer info - Presentatie boek over grassen in Delft Meer info - Plaatbewerker Meer info - Monteur Werktuig Binnendienst Meer info - Mijn jeugd in het naoorlogse Wateringen Meer info - Accountmanager New Business Meer info - Ortho Billet zoekt per direct assistent(e) Meer info - Jongvolwassengroep ‘Maak een Blije Taart’ Meer info - Preek van de leek en meer in Oude Kerk Meer info - Workshop Positief denken: voel, denk en doe! Meer info - Hulp voor naasten van verslaafden Meer info - Nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul valt iets duurder uit Meer info - Schrijfworkshop in Inloophuis Carma Meer info - Verscheidenheid toepassen bij eindafrekening NOW Meer info - Aanpak CEO- en factuurfraude tegen cybercriminaliteit Meer info - The Maranto 's starten weer met trainingen Meer info - Overvliegdag bij Scouting Kwintsheul Meer info - Scouting Polanen gaat weer als een raket Meer info - Wet kansspelen op afstand uitgesteld tot 1 maart 2021 Meer info - De Zonnebloem Maassluis is op zoek naar vrijwilligers Meer info - Fulltime Logistiek medewerker magazijn Meer info - Publieksexcursie "Herfstwandeling" op zondag 4 oktober Meer info - Samenwerkingsovereenkomst getekend voor centrumplan Honselersdijk Meer info - Twee bewonersbijeenkomsten over stofoverlast Hoek van Holland Meer info - De magie van tuinieren – presentatie Wim Paul van der Ploeg Meer info - (Junior/Senior) industrieel spuiter Meer info - Kunstwerk van de Maand september: Baanwagen Meer info - Heb jij al van Castello gehoord? Meer info - Cijfers veestapel Nederland in 2020 Meer info - Omzet bouwsector licht gedaald Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Gezocht medewerker bediening Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info