Stand van zaken nieuwbouw Haagweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 10-05-2018 03:27 - Gewijzigd op 06-03-2019 10:55

Monster 10.05.2018 - Op 2 februari zijn er vragen gesteld door Westland Verstandig aan het college over de ontwikkeling van de nieuwbouw bij de Haagweg te Monster.


Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Waarom handelt uw College op de wijze zoals hiervoor is beschreven en wordt niet eerst de infrastructuur grondig aangepakt?

Antwoord 1

Bij iedere ontwikkeling wordt bekeken in hoeverre deze op alle ruimtelijke facetten passend zijn. Verkeer is hier een aspect van. Aanvullend op de onderzoeken die al verricht zijn, wordt voor alle plannen binnen het gebied van de Westlandse Zoom, zowel uitwerkingsplannen als uitvoering van het bestemmingsplan uit 2005, nader verkeersonderzoek uitgevoerd.

Vraag 2

Is het College bekend dat door het steeds maken van postzegelbestemmingsplannen  waarbij enkele tientallen woningen per deelplan gebouwd worden, de Haagweg niet in die plannen wordt opgenomen waardoor situaties kunnen ontstaan zoals nu bestaat?

Antwoord 2

De Haagweg is meegenomen in een nieuw onderzoek naar de verkeersafwikkeling.

Vraag 3

Heeft het College geluidsmetingen gedaan aan de gevels van de bestaande woningen voor wat betreft het huidige gebruik van de Haagweg en het effect van het verkeer voor het geluid? Heeft het College berekeningen gemaakt van het effect van de bouw van heel veel woningen in het Westlandse Zoomgebied en het effect op de Haagweg daarvan?

Antwoord 3

Nee, er zijn geen geluidsmetingen gedaan aan de gevels van de bestaande woningen. De aanvullende onderzoeken (berekeningen van geluid en verkeer) worden momenteel uitgevoerd.  

Vraag 4

Op welke wijze voorziet uw College in het uitwegen vanuit het Westlandse Zoomgebied op de Haagweg en welke concrete voorzieningen worden daarvoor getroffen?

Antwoord 4

Aan de hand van de resultaten van het verkeerskundig onderzoek dat momenteel plaatsvindt in de omgeving Haagweg en Oorberlaan, wordt per bestemmingsplan bepaald welke concrete maatregelen nodig zijn en op welke wijze de betreffende deelgebieden ontsloten kunnen worden op de omringende wegen.

Vraag 5

Hoeveel bestemmingsplannen gaat het College nog maken voordat de infrastructuur geregeld wordt voor het hele gebied?

Antwoord 5

Het inzichtelijk maken van de consequenties voor de infrastructuur maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling en het bestemmingsplantraject, aan de hand waarvan kan worden bepaald of en zo ja welke verkeerskundige maatregelen nodig zijn.Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan Westmade Noord (het gebied tussen Plaats Langeveld en de Oorberlaan).

Vraag 6

Welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot de overzijde waar tot voor kort 350 vakantiewoningen gepland waren, die nu definitief niet doorgaan omdat het Bouwfonds daarvan afziet? Wat is dan wel de verwachte ontwikkeling voor dat gebied? In hoeverre is het overleg met de Provincie gevorderd en zal bebouwing mogelijk zijn? De bewoners willen dat weten en waarom wordt dat niet beter met de bewoners gecommuniceerd hoe de ontwikkelingen zijn?

Antwoord 6

Hierover valt op dit moment geen concreet uitsluitsel te geven. Voor dit gebied wordt door OBWZ en BPD een studie gedaan naar een optimale invulling. Afstemming met BPD, gemeente en provincie maakt onderdeel uit van dit traject. De verwachting is dat hierover voor het 3e kwartaal 2018 meer duidelijkheid gegeven kan worden.

Vraag 7

Recent heeft de Raad nog een bestemmingsplan inzake ontwikkeling bij Haagweg 39 vastgesteld. Westland Verstandig was daartegen vanwege de op dit moment bestaande procedures inzake fijnstof / stikstof en het effect daarvan op Natura 2000-gebied. Waarom worden toch nog ruimtelijke ontwikkelingen gepland, wetende dat de Raad van State alle zaken aanhoudt in afwachting van de beslissing van het Hof van Justitie? Is het dan niet beter dat het College ook pas op de plaats maakt en voorlopig niets ontwikkelt?

Antwoord 7

Afhankelijk van de eventuele effecten wordt gekeken in hoeverre de plannen doorgang kunnen hebben.

Reacties (1 reactie geplaatst)

En zo gaat de gemeente Westland al jaren te werk. Bouwen zonder eerst eens grondig de gevolgen voor de omgeving inzichtelijk te maken en als dan blijkt dat de gevolgen toch wel erg tegenvallen voor de bestaande bebouwing houdt ze zich dom en zegt ze dat het nou eenmaal overal drukker wordt. Alles wordt dichtgeplempt. De belangen van degenen die hier al wonen zijn totaal ondergeschikt aan die van zakkenvullende onwikkelaars. Er moeten straks Nog eens 1500 woningen komen op de grens met Den Haag. Wat was ook al weer de reden om een gemeente Westland te worden. Die was toch hoofdzakelijk om te voorkomen dat we onderdeel van Den Haag zouden worden en om te voorkomen dat alles aan elkaar vastgebouwd zou worden? Nou dat heeft de gemeente fantastisch voor elkaar.......Heeft de gemeente al eens heel goed uitgezocht wat het effect zal zijn van nog eens 1500 woningen op de kern Monster. De Madeweg en de Molenstraat krijgen nu al dagelijks veel te veel verkeer te verwerken. Waar gaat iedereen van die 1500 woningen straks boodschappen doen? Moet dat ook allemaal nog eens over de Madeweg en door de Molenstraat. Welk effect denkt de gemeente dat dat op de leefbaarheid in de kern heeft? Denkt men wel eens verder na dan de opbrengsten van weer een "postzegelplan". Wanneer worden de belangen van degenen die hier al wonen weer eens meegewogen? Ik neem aan dat de gemeente er toch ook voor de belangen van deze mensen is???

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Kattententoonstelling op hemelvaartsdag - Kom naar de zomer-BBQ op 27 mei - Oranje vrijmarkt aan zee - Sterrenhemel bekijken tot zaterdag 27 april - Cursus Insecten op dinsdag 7 mei - Marketing Manager - Inschrijving 33ste Koornmolen Lions Rottemerenloop open - Mijlpaal voor De Prinsenhof in Maasdijk - Nouked met Led Zeppelin tribute in de Muziekzolder Maasdijk - 4 mei dodenherdenking in 's-Gravenzande - Strandliefhebber opgelet! - Italo Party crew op 11 mei - Geniet van de muziek van Haagse Helden met Square! - Servicecoördinator / Planner Buitendienst - Parttime Administratief Medewerker - Expositie in de bibliotheek in Monster - Oranjespektakel Maasdijk op zaterdag 27 april - Open Boerderijdagen 2024 op 10 en 20 mei - Missie Moestuin: hoe kweek je je eigen voedsel?? - Fiets mee naar het Melarium - Recharged heeft superdeal voor installatie airco’s Westland - Weer weekendafsluiting van Wippolderlaan - Allround Administratief Medewerker - Manager werk en dienstverlening - Herbeleef ‘het fluitincident’ in Maassluis - Tiny van der Sar exposeert de in Hofboerderij: “Westland”. - Activiteiten in Ter Heijde in april - Dit paasweekend Beneluxtunnel afgesloten richting A15 - Ter Heijde Beachrun op vrijdag 31 mei - Chauffeur C geconditioneerd transport - Junior Accountmanager Particulier - Industrieel verhuizer - Magazijnbeheerder - Junior Kwaliteitscontroleur AGF - Kwaliteit Specialist - Marketing en communicatie medewerker - Productie medewerker Bleiswijk - Beelden van straatroof bij San Franciscosingel - Lezingen meidagen 1940 rond slag om Hoek van Holland en Staelduinse bos - Sales Support - Kerkenvisie vastgesteld voor het Westland - Vrachtwagenchauffeur karton - Productiemedewerker fulltime - Verkoopmedewerker kookwinkel gezocht! - Makkelijk Scoren is Terug! - Technisch Corporate Recruiter - Werkplaatsmonteur - Corporate Recruiter - Leren omgaan met rouw en verlies