Woningcorporaties maken bouwambities niet waar

Geplaatst door Westlanders.nu op 31/01/2020 09:21 - Gewijzigd op 31/01/2020 09:26

Woningcorporaties maken bouwambities niet waar

Westlanden 31.01.2020 - Het aantal nieuw opgeleverde woningen is in 2018 weer achtergebleven bij plannen van de woningcorporaties.

Dit concludeert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in de voor het eerst uitgebrachte Staat van de Corporatiesector.

Directeur van de Aw Kees van Nieuwamerongen: “De Aw vindt het zorgwekkend dat de corporaties hun eigen bouwambities slechts ten dele realiseren, waardoor er voor nieuwe huurders of doorstromers te weinig woningen beschikbaar komen. Daarbij neemt de verdiencapaciteit van corporaties de komende jaren af door belastingen en verhuurderheffing. Hierdoor verslechtert de financiële positie.”

Onderpresteren
De financiële situatie was in 2018 stevig genoeg om de korte termijn plannen voor nieuwbouw te realiseren. Toch realiseerde de sector in 2017 en 2018 gemiddeld slechts 62% van de nieuwbouw en 65% van de woningverbeteringen voor het eerstvolgende jaar. Onduidelijk is waarom de corporaties in veel regio’s hun eigen voornemens niet geheel uit weten te voeren. Te optimistische planningen, tegenvallers bij aanbesteding door snelle bouwkostenstijgingen en andere oorzaken kunnen een rol spelen bij het onderpresteren van de sector.

Verstedelingsakkoord goed voor 170.000 woningen

Verdiencapaciteit loopt terug
De huren zijn de afgelopen jaren beperkt gestegen. Dit is goed nieuws voor huurders met een kleine beurs, maar betekent voor corporaties wel dat ze minder inkomsten kunnen genereren. Ondertussen lopen de kosten op door belastingen, verhuurderverheffing en onderhoudsuitgaven. De zogenoemde verdiencapaciteit loopt daardoor sinds 2014 terug en de financiële positie van corporaties verslechtert. Van Nieuwamerongen: “Juist de regio’s die voor de grootste opgaven staan, zijn het meest beperkt in de financiële middelen.”

Verduurzaming
Verduurzaming is een grote opgave voor de sector. Vaak is woonlastenneutraliteit voor de huurder uitgangspunt, soms dalen de woonlasten zelfs door verduurzaming. Van Nieuwamerongen: “Kanttekening daarbij is dat innovaties risico’s met zich meebrengen en investeringen vaak maar deels terug te verdienen zijn omdat ruimte voor huurverhogingen beperkt is. Ook het betrekken van huurders bij de verduurzaming van hun woningen vergt vaak meer aandacht dan vooraf gedacht omdat bij complexgewijze verbetering 70% van de bewoners moet instemmen.

Leefbaarheid wijken
Er wonen circa 1,5 miljoen mensen in buurten met tenminste twee-derde corporatiewoningen. De leefbaarheid is daar gemiddeld lager dan in andere buurten. De mogelijkheden van corporaties om daar iets aan te doen zijn beperkt, maar er liggen zeker kansen om bij te dragen aan verbeteringen. Samenwerking met andere partners is daarbij noodzakelijk. Gemeenten, zorgverleners en maatschappelijke ondersteuners hebben hierin een grotere rol. Het aanpakken van deze problematiek door corporaties als andere partijen achterblijven, vindt de Aw niet de oplossing.

5 jaar Autoriteit woningcorporaties
In 2020 zal de Aw 5 jaar bestaan. In deze periode heeft de Aw zich ontwikkeld van de financiële toezichthouder naar een toezichthouder die meer en meer gericht is op de governance van de woningcorporaties. De Aw wil niet alleen kijken naar de wet- en regelgeving, maar wil handelen in dienst van het volkshuisvestelijk belang. Van Nieuwamerongen: “Dit vraagt om een wetgevend kader dat meer ‘principle based’ is dan ‘rule based’; de Woningwet zal de mogelijkheid moeten bieden om rekening te houden met specifieke en lokale omstandigheden.

Verder kunnen de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten beter. De prognoses van de corporaties moeten aansluiten op de prestatieafspraken. Daarnaast vraagt de Aw zich af of gemeenten de beslissing tot achtervang (garantstelling) weloverwogen nemen gelet op de risico’s die dit met zich mee kan brengen.”

Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Digitale MEET UP: Mentale gezondheid in onzekere tijden Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - CRM onderzoekt gevolgen coronacrisis Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Financieel veilig ouder worden, ook tijdens de coronacrisis Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Calculator Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Tekno Event gaat dit jaar niet door Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info