Cijfers coronavirus voor dinsdag 23 november

Geplaatst door Westlanders.nu op 23-11-2021 16:00 - Gewijzigd op 24-11-2021 15:19

Westlanden 23.11.2021 - Op dinsdag 23 november zijn er in een etmaal tijd in Nederland 22.956 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.


Dat zijn er 46 minder dan maandag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 2.488.244 mensen in Nederland positief getest.

Er zijn volgens het RIVM 78 ziekenhuisopnamen genoteerd (+17). Sinds de COVID-19 uitbraak in februari 2020 zijn 34.927 personen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er liggen in totaal 2.540 coronapatiënten in heel Nederland (+110) in de ziekenhuizen.

Er zijn afgelopen etmaal 5 bovenregionale verplaatsingen geweest van COVID-patiënten in Nederland.

Er zijn 53 patiënten overleden gemeld (+24) waarmee het totaal komt op 19.048 komt. Op de IC 's liggen vandaag volgens stichting Nice 498 corona-patiënten (+14). De LCPS meldt er 488 (+18) op een totale IC bezetting van 943 in heel Nederland (+61).

Weekgegevens RIVM

In de afgelopen week, van 16 tot en met 23 november 2021, zijn er 19% meer nieuwe COVID-19 patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de ICintensive care werden 26% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen. Ruim 629.000 mensen (+13%) kwamen naar de testlocaties van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst om zich te laten testen op corona. Afgelopen week werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld (39% meer dan de week ervoor). De grootste toename is te zien in het aantal meldingen van kinderen tot en met 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal mensen met een positieve testuitslag. Wat het effect is van de extra maatregelen die op 13 november ingingen, wordt naar verwachting in de komende week zichtbaar. 

Ziekenhuisopnames en ICintensive care-opnames
Stichting NICE registreerde in de afgelopen week 1.833 nieuwe ziekenhuisopnames van COVID-19 patiënten. Dat is 19% meer dan in de week ervoor. Bijna de helft van de COVID-19 patiënten die werden opgenomen is in de leeftijd 60-79 jaar (46% van alle opnames in die week).

Op de Intensive Care afdelingen werden 289 nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen, een toename van 60 nieuwe patiënten (26%). Ruim de helft van de nieuwe IC-opnames zijn patiënten tussen de 60 en 79 jaar (58% van alle opnames in die week), gevolgd door patiënten van 40 en 59 jaar (33%). Er zijn regionale verschillen in de ziekenhuisopnames. In de afgelopen kalenderweek werden, afgezet tegen het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Limburg-Zuid, Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Fryslân.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19
De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Op 18 november publiceerde het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zijn ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte te vinden.

Stijging positieve coronatesten zet door
Afgelopen week werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld, het hoogste aantal positieve testen dat tot nu toe in een week werd geregistreerd (gerekend vanaf 1 juni 2020 toen iedereen in Nederland zich kon laten testen op SARS-CoV-2). Ten opzichte van een week eerder steeg het aantal meldingen met 39%. Per 100.000 inwoners kregen 862 personen een positieve testuitslag. Ruim een half miljoen mensen (629.349) lieten zich testen bij de GGD, dat is 13% meer dan de week ervoor. Het percentage mensen met een positieve testuitslag steeg in de voorbije week van 19,6% naar 22,2%, inclusief testen ter bevestiging van een positieve zelftest. In alle leeftijdsgroepen en veiligheidsregio’s is een toename in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. In de veiligheidsregio’s Limburg-Zuid (1.240), Zuid-Holland-Zuid (1.108), Zeeland (1.088), Limburg-Noord (1.030) en Gelderland-Midden (990) werden de meeste positieve testuitslagen gerapporteerd per 100.000 inwoners.

Meeste meldingen onder kinderen
In alle leeftijdsgroepen nam het aantal coronameldingen toe, waarvan de meeste positieve testen per 100.000 inwoners onder kinderen tot en met 12 jaar (1.275 per 100.000 inwoners) werden geregistreerd. Bij de 7 tot en met 11 jarigen zijn de aantallen meldingen per 100.000 inwoners het hoogst. In vergelijking met de leeftijdsgroep 7 tot en met 11 jaar, is onder 12 tot en met 19 jarigen het aantal meldingen per 100.000 aanzienlijk lager. Dat verschil zal deels komen doordat kinderen onder de leeftijd van 12 niet gevaccineerd zijn en zonder beperkingen met elkaar contact hebben. Ruim 60% van kinderen van 12 tot en met 17 jaar is volledig gevaccineerd.

Reproductiegetal
Het meest recente reproductiegetal van 8 november, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten bleef met 1,21 (ondergrens 1,20 – bovengrens 1,23) gelijk ten opzichte van een week eerder. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 121 nieuwe personen besmetten.

Opnamen ziekenhuis en overleden personen

De vier grote steden

1. Amsterdam 2.276 opnamen (+3) en 892 overleden (+2)
2. Rotterdam  2.203 opnamen (+2) en 1.005 overleden (0)
3. Den Haag   1.980 opnamen (+8) en 586 overleden (+0)
4. Utrecht         818 opnamen (+1) en 265 overleden (+2)

Dordrecht  286 (0) en 194 overleden (0)
Schiedam  261 (0) en 123 overleden (0)
Venlo         253 (0) en 184 overleden (0)
Haarlem     254 (+1) en 161 overleden (+1)
Apeldoorn 231 (0) en 169 overleden (0)
Arnhem     230 (0) en 134 overleden (+2)
Westland 212 (+1) en 90 overleden (0)

Emmen            206 (+2) en 86 overleden (+1)
Alphen ad Rijn 204 (0) en 137 overleden (0)
Zoetermeer     201 (0) en 71 overleden (+1)
Vlaardingen    198 (0) en 100 overleden (+1)
L'dam-V'burg 181 (+1) en 93 overleden (0)
Ede                 178 (+1) en 109 overleden (+1)
Leiden            157 (0) en 80 overleden (0)
Rijswijk          151 (+1) en 77 overleden (0)
Katwijk          125 (0) en 66 overleden (0)
Delft              120 (0) en 81 overleden (0)
Lans 'land     106 (0) en 69 overleden (0)
Pijn - N'dorp  83 (0) en 40 overleden (0)
Maassluis       74 (0) en 35 overleden (0)
Wassenaar     43 (0) en 34 overleden (+1)
Leiderdorp     39 (0) en 28 overleden (0)
Voorschoten  27 (0) en 24 overleden (0)
Mid. Delfland 19 (0) en 14 overleden (0)

Grote steden | besmettingen

1. Amsterdam 136.650 (+934)
2. Rotterdam   113.460 (+559)
3. Den Haag      78.139 (+542)
4. Utrecht          51.204 (+414)

De 4 grote steden opgeteld staan op 2.449 positief getesten, dat is 10,66% van het totaal vandaag.

16. Haarlem       21.088 (+258)
17. Apeldoorn   20.363 (+224)
18. Arnhem       20.010 (+235)
19. Dordrecht   19.769 (+212)
20. Venlo           19.674 (+195)
21. Westland   19.611 (+177)
22. Ede              19.157 (+226)

Leiden               17.315 (+117)
Zoetermeer       16.813 (+177)
Alphen a/d Rijn 16.718 (+155)
Delft                  14.174  (+90)
Emmen              12.947 (+114)
Schiedam          12.749  (+57)
Katwijk              12.162 (+112)
Vlaardingen      11.914 (+56)
Lansingerland     9.955 (+94)
L'dam-Voorburg 9.638 (+65)
Pijn -N'dorp       7.983 (+63)
Rijswijk               7.390 (+75)
Maassluis           5.041 (+11)
Leiderdorp         3.430 (+42)
Wassenaar         2.996 (+21)
Midd.Delfland   2.967 (+13)
Voorschoten     2.927 (+27)

Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 817.215 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 258.387.564. Het sterftecijfer is opgelopen naar 5.162.339. Een toename van 11.162 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 7.430.160.808 vaccinaties toegediend. Een stijging van 37,5 miljoen.

Wat opvalt

De besmettingscijfers blijven hoog, we zitten qua IC opnamen net iets lager dan vorig jaar.

En verder

- Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 23 november 2020.

- Wetsvoorstellen bredere inzet coronatoegangsbewijs en 2G naar Tweede Kamer

 

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst