Ontsnapte gaswolk kost Vopak en Raffinaderij KHC 1,1 miljoen

OM

Ontsnapte gaswolk kost Vopak en Raffinaderij KHC 1,1 miljoen

Europoort 10.07.2020 - Het Rotterdamse opslagbedrijf Vopak Terminal Europoort B.V. (hierna: VTE) en de petrochemische raffinaderij van Koch HC Partnership BV

(hierna: KHC) hebben een door het OM aangeboden transactie geaccepteerd. VTE betaalt geldboete van 650.000 euro en KHC betaalt een boete van 500.000 euro in verband met een ontsnapping van een gaswolk bij VTE in 2014.

Bij VTE vindt op- en overslag plaats van minerale olieproducten, chemicaliën en vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen. Dit maakt VTE een zogenoemd BRZO-bedrijf. Dat is een bedrijf met risico’s op zware ongevallen.

Te midden van de opslagtanks van VTE bevindt zich de petrochemische raffinaderij van KHC. Daar destilleert KHC minerale olieproducten uit aardolie. VTE verzorgt de opslag en de aan- en afvoer via pijpleidingen van grondstoffen en producten voor KHC.

Strafrechtelijk onderzoek
Op 4 augustus 2014 verpompt KHC zogenaamde ‘light naphtha’ vanuit haar raffinaderij naar een opslagtank van VTE. Wanneer het overpompen is gestopt, gaat er bij VTE een alarm af, omdat het vloeistofniveau in de tank daalt. Eerst denkt men dat de tank lek is, maar later blijkt dat er vluchtige gassen (zoals butaan, propaan en benzeen) uit de nafta zijn ontsnapt via het dak van de tank.

Onderzoek wijst uit dat de ontsnapping van vluchtige stoffen te wijten is aan het onder te hoge temperatuur en dampspanning overpompen van de nafta door KHC. In totaal gaat het om ongeveer 151 m³.

VTE heeft de DCMR (Milieudienst Rijnmond) pas ruim elf uur na het afgaan van het alarm op de hoogte gebracht. Dat is te laat, want het bevoegd gezag moet zo snel mogelijk geïnformeerd worden om te kunnen beoordelen of maatregelen nodig zijn om mens en milieu te beschermen. Daarnaast handelde VTE in strijd met haar vergunning door de nafta onder de gegeven condities (temperatuur en dampspanning) op te slaan.

Met het verpompen van de nafta onder een te hoge temperatuur en dampdruk heeft ook KHC gehandeld in strijd met de milieuregelgeving. Om nadelige gevolgen voor mens en milieu te voorkomen had KHC de bij haar bekende, voor VTE geldende leveringscondities in acht moeten nemen.

Passende afdoening
Het OM vindt de geconstateerde feiten ernstig. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn activiteiten die grote risico’s met zich brengen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bedrijven die zich met deze activiteiten bezig houden, dragen dan ook een grote verantwoordelijkheid.

VTE moet in deze zaak een boete van 650.000 euro betalen. KHC betaalt een boete van 500.000 euro. Er zijn maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Het OM ziet de transacties als een passende en effectieve afdoening. In de zittingszaal was het OM niet tot een andere strafeis gekomen.

Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info