Reactie op Brandpunt uitzending over 112

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/01/2013 06:55 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:24

Reactie op Brandpunt uitzending over 112

Westlanden 14.01.2013 - Voor de politie staat voorop dat het alarmnummer altijd bereikbaar moet zijn. Er mag geen gesprek gemist worden.

Er wordt daarom met de hoogste prioriteit aandacht besteed aan het oplossen van storingen en het treffen van maatregelen om dergelijke storingen te voorkomen. (foto vakbladverbinding.nl)

De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) en het Agentschap Telecom voeren op dit moment het onafhankelijke onderzoek uit naar de gehele 112 infrastructuur. Hierbij zal de gehele keten vanaf de burger tot en met de hulpverleningsdienst worden doorgelicht. Dit betekent dat de opdracht die de Inspecties hebben gekregen de afgelopen tijd verder is uitgebreid tot de gehele 112-keten en alle recente storingen. Dat onderzoek is noodzakelijk gezien de inspanning van overheden en private partijen om alle punten op orde te krijgen. De verwachting is dat het onderzoek in het voorjaar is afgerond.

Feitelijke beschikbaarheid 112

De afgelopen jaren was de feitelijke beschikbaarheid van het alarmnummer 112 altijd boven 99.9%.

Maatregelen voor 2012

Het beeld alsof er pas actie is ondernomen sinds 2012 is onjuist. Bovendien is de aard van de storingen uit 2009-2011 onvergelijkbaar met die uit 2012. In 2009 was daarnaast sprake van een ander technisch platform voor 112. Deze vernieuwing was ook noodzakelijk. De huidige techniek is dus niet hetzelfde als uit de periode 2009-2011. De monitoring als onderdeel van het onderhoud heeft sinds 2009 telekens tot actie geleid. Dat is dan ook op allerlei niveaus aanhangig gemaakt bij KPN en aangepakt.

Storing juni 2012

De storing van juni 2012 is niet veroorzaakt door het ontbreken van monitoring op de componenten, maar door het ontbreken van de monitoring op de dubbele uitvoering van de verbindingen. Een dergelijke verstoring had zich niet eerder voorgedaan. De storing bij 112 van juni werd veroorzaakt door het uitvallen van twee cruciale glasvezelverbindingen. Dat bleek uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (link rapport).

Incidenten Amsterdam en Schiedam

Vast staat dat tijdens de storing twee mensen zijn overleden die reanimatie nodig hadden. In één geval, in Amsterdam, heeft de storing ertoe geleid dat ambulances later arriveerden. De Inspectie kan echter niet beoordelen of dit tot de dood van de persoon heeft geleid. In het andere geval, in Schiedam, is niet te achterhalen of de 112-storing tot gevolg had dat de ambulances later arriveerden. Ook is niet vast komen te staan dat er daadwerkelijk een gesprek met 112 tot stand is gekomen. Er is door verschillende partijen inspanning geleverd om te achterhalen wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Helaas heeft dat in dit geval niet tot een conclusie geleid. Minister Opstelten heeft in zijn reactie op het rapport en de bevindingen het overlijden van deze personen ten zeerste betreurd (link reactie).

Maatregelen uit 2012

Naar aanleiding van de incidenten van vorig jaar is in samenwerking tussen met alle partijen een verbetertraject gestart. Er is al een aantal verbeteringen doorgevoerd:

 1. 1. Aanpassingen in de technische infrastructuur zijn gerealiseerd om de stabiliteit van de dienstverlening 112 te kunnen verbeteren. Dit zijn onder andere nieuwe versies van software die geïnstalleerd zijn op de netwerkapparatuur en vervanging van elementen binnen het netwerk.
 2. 2. Bepaalde componenten binnen de infrastructuur zijn dubbel uitgevoerd .
 3. 3. Registratie van 112 oproepen is verbeterd waardoor bij een storing de gemiste oproepen sneller getraceerd kunnen worden. Hierdoor kunnen de burgers direct worden teruggebeld.
 4. 4. Calamiteitenschakeling is gerealiseerd waardoor oproepen bij een storing kunnen worden overgezet naar een andere meldkamer en de continuïteit van 112 gegarandeerd is.
 5. 5. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen om de communicatie richting burgers eenduidig te laten plaatsvinden in geval van storingen in de 112-dienstverlening.
 6. 6. Naar aanleiding van de storing in juni 2012, die het gevolg was van onderhoudswerkzaamheden, zijn de procedures voor onderhoud aan de verbindingen verder aangescherpt.
 7. 7. Monitoring op de verbindingen waardoor mogelijke verstoringen in een vroeg stadium kunnen worden geconstateerd en maatregelen kunnen worden getroffen
 8. 8. In overleg met alle betrokken partijen is een nieuw besturingsmodel ontwikkeld waarmee optimale samenwerking over de gehele 112 keten wordt gewaarborgd. Hierdoor kunnen verstoringen in de gehele 112 keten vroegtijdig worden geconstateerd en kunnen alternatieve routes worden gekozen.
 9. 9. Alle aanpassingen in de 112 keten dienen centraal te worden aangemeld. Besluiten over uitvoering van deze aanpassingen zullen worden beoordeeld op risico/impact met alle betrokken partijen. Bewaking van uitvoering van de aanpassingen en het oplossen van incidenten zal worden gedaan door speciale “Be Alert” teams binnen het Network Operations Center(NOC) van KPN. Deze teams zijn 24x7 beschikbaar.

Maatregelen na storing juni 2012:

Naar aanleiding van de storing van woensdag 20 op donderdag 21 juni heeft de Inspectie VenJ en de Inspectie Gezondheidszorg onderzoek gedaan. Tijdens deze storing zijn er twee personen overleden waarvan niet is vast komen te staan of dit te wijten is aan de vertraging in de hulpverlening. Het rapport en de beleidsreactie zijn in december aan de Tweede Kamer gezonden. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om herhaling van dit voorval in de toekomst te voorkomen. Het gaat hierbij om maatregelen als:

 • monitoring op de beide verbindingen tussen de hoofdlocatie en de uitwijklocatie
 • interne procedures voor aanpassingen aan de 112 infrastructuur zijn aangescherpt
 • afspraken met externe bedrijf over onderhoud aangepast.

Deze maatregelen worden door de Inspectie VenJ als afdoende beoordeeld om herhaling te voorkomen.

Maatregelen rond Jaarwisseling 2012-2013

Ook in het kader van de jaarwisseling zijn er diverse maatregelen getroffen. Hier is door alle betrokken partijen hard gewerkt om de verwachte piekbelasting aan te kunnen met het nieuwe 112-platform en de nieuwe digitale infrastructuur tussen Driebergen en de regio’s. Dit is succesvol verlopen en heeft geen verstoringen opgeleverd. De komende periode zal er in nauwe samenwerking met KPN verder worden gewerkt aan een betrouwbare en stabiele 112 infrastructuur die voor burgers altijd bereikbaar is.

Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Bibliotheek Westland trapt af met online boekenclub Meer info - Douanehuisje weer open: juni Terug naar '45 Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - Op 10 juni Buitenspeeldag met Jantje Beton Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Inschrijving ADO Den Haag Voetbalkampen zomervakantie geopend! Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - NL-Alert controlebericht 8 juni Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Tentoonstelling Kijk eens naar hommels Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info - Faillissementen in april gestegen Meer info - Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'Pijletuinenhof Meer info - Column; Bevrijding. Meer info - Meimaand met nieuwe kerktijden Meer info - Op de racefiets door álle straatjes van De Lier Meer info - Wereldhavendagen 2020 gaat niet door Meer info - Vroege voorschoolse educatie in OBS de Kyckert Meer info - Herinrichting Kloosterslop vanwege overlast jeugd Meer info - Consumenten gerichte branches negatiever over economisch klimaat Meer info - Column; Dat dé Koning komt, dat is zéker! Meer info - Tijdelijke verlenging van huurcontracten mogelijk Meer info - Koopwoningen flink duurder in maart Meer info - Geen doorgaand verkeer op Zuidbuurt Meer info - Column; Zwanger! Meer info - Nieuw bestemmingsplan voor nieuwbouw appartementen Dijkweg Meer info - Groen licht voor nieuwbouw Kerkstraat Kwintsheul Meer info - Provincie ziet ruimte voor zeker 30.000 extra woningen Meer info - Activiteiten van oranjevereniging Maasdijk verplaatst Meer info - Doe mee met de Steenbreektrofee 2020 Meer info - Verhoging verbrandingsbelasting mede oorzaak verandering ophalen huisvuil Meer info - Column; Onwankelbaar! Meer info - A Local Swim Westland wordt verzet naar 2021 Meer info - Honselse feestweek gaat door met coronaproef editie Meer info - Den Bleker Delphinium zoekt allround medewerker/assistent bedrijfsleider Meer info - Commercieel medewerker verzekeringen Meer info - Hergebruiken mondkapjes mogelijk na goede sterilisatie Meer info - Column: Schuilen...... Meer info - Column; You’ll Never Walk Alone. Meer info - Uitstel voor de Adriaan Dessing Prijs 2020 Meer info - Topsport Café met niemand minder dan Sarina Wiegman Meer info - Planken op de planken verplaatst naar juni Meer info