Wederom toename meldingen van verwarde personen

Politiebericht

Wederom toename meldingen van verwarde personen

Nederland 04.09.2019 - Het aantal overlastregistraties waarbij personen met verward gedrag waren betrokken is in de eerste helft van 2019 opnieuw toegenomen.

De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is acht procent meer dan in de eerste helft van 2018 (44.153). Hiermee lijkt de stijging van het aantal incidenten met personen met verward gedrag door te zetten, zoals afgelopen jaren het geval is geweest.

Vorig jaar 297 incidenten met verwarde personen

Deze cijfers rond personen met verward gedrag stijgen al jaren. In 2014 waren er 59.594 zogeheten E33-registraties, ruim 30.000 minder dan in 2018 (90.605). Achter deze cijfers gaat menselijk leed en maatschappelijke overlast schuil. De zorg voor personen met verward gedrag is veelal geen politietaak, aangezien veel mensen met verward gedrag die met de politie in aanraking komen niet of nauwelijks overlast gevend, crimineel of gevaarlijk zijn. Het gaat vaak om kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Zoals de politie al vaker heeft gesteld kan passend vervoer, goede zorg en ondersteuning veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen.

Reactie portefeuillehouder
In februari 2019 zei portefeuillehouder Zorg & Veiligheid Anja Schouten daar het volgende over: ‘We moeten dit probleem echt met elkaar oplossen. Er is gezamenlijke inzet van alle partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau noodzakelijk om dit soort incidenten, waar vaak heel verdrietige en kwetsbare verhalen achter schuil gaan, terug te brengen. Partners en de samenleving kunnen 24/7 op de politie blijven rekenen als sprake is van strafbare feiten, openbare orde problematiek, gevaar of dreiging. Vaak zijn zorgpartners in staat om de situatie te normaliseren. In geval van agressie, kan de politie zo nodig mee ter bescherming van hulpverleners.’

Achtergrond cijfers
Bij de cijfers personen verward gedrag (de zogenaamde E33-meldingen) maakt de politie altijd een aantal voorbehouden. De cijfers geven een beeld van het aantal incidenten dat is geregistreerd. Het aantal (unieke) verwarde personen dat betrokken is bij deze incidenten, wordt niet als zodanig geregistreerd. Het kan zijn dat een persoon bij meerdere incidenten betrokken is en dat bij een registratie meerdere personen zijn betrokken.

In 60-70 procent van de gevallen gaat het om mensen die we maar één keer zien, 13.000 mensen zien we twee keer en 5.700 mensen zien we regelmatig terug. Dat is ook een groep mensen waar vaak veel meer problemen spelen, zoals schulden, huisvesting en verslaving. Daar helpen enkelvoudige oplossingen niet en daar moeten we als hulpverlening intensief, gecoördineerd en gecommitteerd op samenwerken

Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Excursie op 8 augustus in Dixhoorndriehoek Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info - Scouting Honselersdijk start haar activiteiten weer op! Meer info - Lucille Werner presenteert 'Voor elkaar' vanaf 13 mei Meer info