Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven in Den Haag

Provincie Zuid Holland

Inwerkingtreding luchthavenregeling helikopterluchthaven in Den Haag

Den Haag 11.01.2018 - De luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan in Den Haag treedt officieel in werking op 21 januari, en ligt vanaf vrijdag

12 januari zes weken ter inzage. De exploitant kan de regeling overigens pas gebruiken als de gemeente Den Haag het bestemmingsplan voor de Spoorlaan heeft gewijzigd.

Provinciale Staten besloten in oktober 2015 tot de luchthavenregeling. De regeling zal nu pas in werking treden omdat er nog aantal formele goedkeuringen moesten worden afgewacht, waaronder de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Om de locatie als luchthaven te kunnen gebruiken, is ook een wijziging van het bestemmingsplan vereist. De gemeente Den Haag bereidt op dit moment een wijziging voor die helikoptervluchten aan de Spoorlaan mogelijk maakt.

400 vliegbewegingen per jaar

Met de luchthavenregeling kunnen op jaarbasis 400 starts en 400 landingen worden uitgevoerd. Deze starts en landingen mogen enkel plaatsvinden tussen:

- een kwartier voor zonsopgang, maar niet voor 7:00 uur
- een kwartier na zonsondergang, maar niet na 19:00 uur.

Dagelijks mogen niet meer dan 10 starts en 10 landingen worden uitgevoerd. Tot slot mogen geen commerciële rondvluchten worden uitgevoerd. Met deze beperkingen en vliegroutes die zo min mogelijk over de woonbebouwing lopen, verwacht de provincie dat geluidoverlast zoveel mogelijk wordt beperkt.

Om een goed beeld te krijgen van het effect van de helihaven op de omgeving, hebben Provinciale Staten eerder besloten de helikopterluchthaven minimaal een jaar lang te monitoren op luchtkwaliteit, geluidhinder, verkeersveiligheid en economische consequenties. De monitoring van de milieu- en veiligheidsaspecten begint na inwerkingtreding van de luchthavenregeling. De uitkomsten worden gebruikt bij de afweging om de luchthavenregeling al dan niet te verlengen.

Beroep aantekenen
Tot en met 24 februari 2018 kan een belanghebbende beroep instellen tegen de luchthavenregeling bij de Raad van State. Om bezwaar aan te tekenen is een voorwaarde dat de belanghebbende eerder een zienswijze indiende of aannemelijk kan maken dat hij of zij dit niet eerder heeft kunnen doen. De kennisgeving wordt op vrijdag 12 januari gepubliceerd op www.overheid.nl. De stukken over de luchthavenregeling zijn eveneens vanaf vrijdag 12 januari hier te downloaden.

Wijziging data
In afwijking van eerdere berichtgeving, is de inwerkingtreding van de luchthavenregeling met twee dagen uitgesteld naar 21 januari. Dit vanwege technische problemen bij het publiceren in het provinciaal blad.

Melding van overlast
Wanneer u hinder ervaart van het starten of landen van een helikopter op de luchthaven aan de Spoorlaan te Den Haag, kunt u dit melden via telefoonnummer 0888 333 555.

Straatsymfonieorkest brengt Cuba naar Hoek van Holland Meer info - Vacatures - HR Adviseur Meer info - VRH zoekt nieuwe collega \'s Meer info - Wielerronde van De Lier op 14 augustus Meer info - Deelnemers gezocht voor Gondelvaart De Lier Meer info - Bibliotheek Honselersdijk zoekt versterking voor het team! Meer info - Nordmole 1943 bij Atlantikwall-museum Meer info - Festival Zomer OCK in het teken van ‘eeuwige jeugd’ Meer info - Ontmoet Özcan Akyol (Eus) in Bibliotheek Wateringen. Meer info - Start inschrijving verkiezing MVO-ondernemer 2018 Meer info - In Stappen: de start van jóuw Carrière Meer info - Orgelconcert door André Knevel Meer info - Zomerlezen voor kinderen tijdens grote vakantie Meer info - Nationale Zomerbloemententoonstelling zoekt enthousiaste bloemschikamateurs Meer info - Stichting Klimkoord zoekt ZZP-ers Meer info - Gregoriaans: een nieuw geluid Meer info - Kinderen De Hofvilla tonen creatieve kunsten tijdens Open Atelierroute Meer info - Tweede 11strandentocht Bloemendaal-Hoek van Holland van start Meer info - Informatiemarkt: Heulse verenigingen presenteren zich op 8 september. Meer info - Buurt AED voor Dijkshoornseweg Meer info - Stadsgezichten, sieraden en workshops in het Douanehuisje Meer info - Minicursus Vlinders herkennen op 5 juli Meer info - Opening expositie in Museum Maassluis 30 juni Meer info - Tentviering 1 juli met Bert Konterman Meer info - Zomeropenstelling Adrianushoeve op woensdagen Meer info