Nieuwe Westlandroute in gebruik genomen

Provincie Zuid Holland

Nieuwe Westlandroute in gebruik genomen

Naaldwijk 15.03.2018 - Op 15 maart 2018 is de nieuwe Westlandroute geopend. Dat is de nieuwe naam voor de Verlengde Veilingroute, de verbindingsweg

tussen de N213 en de N222.

Gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Bram Meijer (gemeente Westland) hebben op 15 maart 2018 de nieuwe Westlandroute geopend. Dat is de nieuwe naam voor de Verlengde Veilingroute, de verbindingsweg tussen de N213 en de N222. Floor Vermeulen: “De Westlandroute maakt Westland beter bereikbaar. Deze nieuwe weg is het laatste onderdeel van het 3-in-1 project. De provincie investeert ook de komende jaren om de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Westland te verbeteren. Hierdoor zijn bijvoorbeeld de bloemen vanuit Flora Holland sneller op de plek van bestemming”.

Bram Meijer: “Nieuwe wegen zijn niet zomaar aangelegd, zeker niet in het bebouwde Westland. Dit laatste stukje 3-in-1-project is daarom met recht de kroon op het werk, want dankzij deze nieuwe verbinding verbeteren we ook nog eens de doorstroming voor dagelijks verkeer uit Naaldwijk en wordt deze kern beter ontsloten".

Economisch belang
Bloemen, groenten en fruit die in Westland geteeld worden zijn versproducten die snel bij de klant moeten zijn. Goede verbindingen zijn dus van het grootste belang. Een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer zijn ook voor de leefbaarheid in de regio onontbeerlijk. Met het 3-in-1 project heeft de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente, ondernemers en inwoners de infrastructuur sterk verbeterd. Met oplevering van de Westlandroute is het project afgerond. Er is een nieuwe verbinding tussen Westerlee en Maasdijk, de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland is aangelegd, en de Verlengde Veilingroute is gerealiseerd.

Tijdelijke rotonde
De nieuwe weg is via een tijdelijke rotonde aangesloten op de Veilingroute en de Lange Broekweg. De weg kan nu ook als omleidingsroute worden gebruikt tijdens de werkzaamheden op de Veilingroute. Op de grond naast de tijdelijke rotonde wordt het definitieve kruispunt gebouwd.


Buurtbewoners waren uitgenodigd om met de fiets te komen voor de officiële opening van de N222

Aansluiting
De aansluiting van deze weg op de N222 is destijds vertraagd vanwege een gewijzigd ontwerp waarvoor extra grondaankoop nodig was. De rotorrotonde (driestrooksrotonde) die was ontworpen bleek niet toekomstvast en is gewijzigd in een kruispunt met verkeerslichten dat meer verkeer kan verwerken (met meer ruimtebeslag). De provincie heeft ervoor gekozen deze aansluiting te integreren in de onderhoud- en verbetermaatregelen van de N222. Door deze integrale aanpak worden werkzaamheden gecombineerd en ontstaat er minder overlast tijdens de uitvoering.

Blijven werken aan bereikbaarheid
Nu het 3 in 1 project is afgerond, blijven provincie en gemeente werken aan de bereikbaarheid van Westland. Binnenkort starten verderop de werkzaamheden voor de verdubbeling van de N222. Ook hier moet door optimalisaties van de huidige weg een betere doorstroming worden bereikt in het steeds drukker wordende Westland. Vanaf de nieuwe aansluiting wordt de N222 richting Royal Flora Holland verdubbeld. Het terrein van Royal Flora Holland wordt gereconstrueerd. Rotonde Jupiter wordt dubbelstrooks met een extra aansluiting naar World Horti Center. Ook komen er 2 fietstunnels.

Plannen voor nabije toekomst
De N213 wordt gedeeltelijk verdubbeld, de N223 in Midden Delfland wordt veiliger gemaakt en de N211 wordt gereconstrueerd. De plannen worden in nauw overleg met gemeente, stakeholders en bewoners gemaakt.

Meer foto 's van de opening met de buurtbewoners staan op facebook

Bijeenkomst ‘pijn bij kanker… praat erover’ Meer info - Haal nu je gratis BoekStartkoffertje op in de bibliotheek! Meer info - Westland Ontmoet elkaar tot 4 oktober Meer info - Column; Knock on the roof! Meer info - Badmintonvereniging Quintus en Inloophuis Carma Meer info - Half miljoen passagiers via luchthavens in juni Meer info - Schuld rijksoverheid gestegen met 48 miljard euro Meer info - Open Monumentendag in Bartholomeuskerk op 12 september Meer info - Beethovendag op de muziekschool Meer info - Overdracht beheer Douanehuisje Meer info - Buitenlandse migratie in juni toegenomen Meer info - Maak kennis met boomgaard Zwethzone Meer info - Vakantieactiviteiten voor ouder en kind op de muziekschool Meer info - Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten Meer info - Het Zomerspektakel Maasdijk op 25 juli Meer info - Kunstwerk van de maand in Maassluis Meer info - Nomineren fotowedstrijd ‘Maassluis in coronatijd' Meer info - Douanehuisje augustus: Beeldhouwer Frank Durand Meer info - Nierstichting zoekt vrijwilligers voor collecteweek september Meer info - In 2050 meer inwoners met een migratieachtergrond Meer info - Kinderboeken voor Kinderopfleurdoos Meer info - Opgaven en middelen corporaties raken uit balans Meer info - MS Fonds zoekt collectanten Meer info - S. van Holstein Transport zoekt leerling kraanchauffeur Meer info - Loket voor impuls woningbouw geopend Meer info - Ook in mei minder immigratie Meer info - Inloophuis Carma hele zomer geopend Meer info - Vakantietas! Een tas vol verrassingen voor kids die willen lezen in de vakantie Meer info - Wethouder ten Have en KHN bezoeken 7 horecazaken Meer info - Meevaller Delfland moet terug naar de burger Meer info - Informatieavond herontwikkeling Vlietlocatie Maassluis Meer info - Column; Een standbeeld? Meer info - Kuikens in het land, poes in de mand Meer info - Stand van zaken huisvesting asielzoekers Meer info - Deuren wijkcentra Westland stapsgewijs weer open Meer info - Bibliotheek Poeldijk vanaf 1 juli weer open! Meer info - Staat van de woningmarkt in 2020 Meer info - Iraniër verdiende tonnen met zielige asielverhalen Meer info - Column; All lives matter! Meer info - Topsport Westland biedt sporttalenten gratis training Meer info - 'Blue Velvet' winnaar freesia trophy 2020 Meer info - Stand van zaken Delftse woningmarkt Meer info - Leerlingen vieren eerste gezamenlijke schooldag Meer info - Turnen momenteel een buitensport Meer info - Omzet industrie 2,7 procent lager in eerste kwartaal Meer info - We mogen weer beginnen! Meer info - Zaken doen met Westlanders.nu Meer info - Westland Swimming Stars eindelijk weer van de startblokken af Meer info - Grens aan jaarlijkse huurverhoging vrije sector Meer info - Korting op verhuurdersheffing zet woningcorporaties in beweging Meer info