Veertig knelpunten op school-thuisroutes aangepakt

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/03/2013 12:08 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:03

Veertig knelpunten op school-thuisroutes aangepakt

Westland 19.03.2013 - Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld ruim € 1 miljoen uit te trekken voor het aanpakken van knelpunten op de zogenaamde school-thuisroutes die scholieren in het voortgezet onderwijs fietsen.  

Daarnaast heeft het college besloten een krediet van bijna € 2,6 miljoen beschikbaar te stellen voor het onderhoud van met name het asfalt op de Westlandse wegen. Met deze maatregelen worden de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Westland verder vergroot.

In 2011 heeft de gemeente Westland in samenwerking met ISW en Lentiz een groot school-thuisrouteonderzoek uitgevoerd onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Bijna 1.700 leerlingen van alle negen Westlandse scholen voor voortgezet onderwijs hebben hierbij aangegeven welke knelpunten zij ervaren op de route die zij fietsen van huis naar school. De gemeente heeft de knelpunten geanalyseerd en geprioriteerd. In 2012 zijn de eerste knelpunten aangepakt. In 2013 worden 40 knelpunten opgelost en later nog eens 40.

Onderhoud asfalt

Om de veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren zal vanaf het tweede kwartaal van 2013 tot eind 2014 tevens op veel plekken onderhoud aan het asfalt op gemeentelijke wegen worden uitgevoerd. Bij het inplannen van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk aangesloten op andere werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals rioolwerkzaamheden, vervanging van bruggen en het leggen van kabels en leidingen. Ook vindt afstemming plaats met andere wegbeheerders (provincie en omliggende gemeenten) om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken.

Fysieke maatregelen en gedragsbeïnvloeding

Wethouder Bram Meijer (verkeer en vervoer) onderstreept het belang van een goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Greenport Westland. “De toename van de hoeveelheid verkeer maakt dat we voortdurend aandacht moeten hebben voor de staat van ons wegennet”, aldus Meijer. “Op plekken waar de veiligheid en bereikbaarheid in het geding zijn, moeten we fysieke maatregelen nemen. Daarnaast zetten we in op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers, want veiligheid heeft voor een belangrijk deel te maken met gedrag.”

De Westlandse Ride gaat van start Meer info - Stichting Avavieren zoekt vrijwilligers. Meer info - Nederland Onder Water op 4 juni Meer info - Een orgelconcert met Geert Bierling op 9 juni Meer info - Operatie Steenbreek in Wateringen op 6 juni Meer info - Afscheidsreceptie wethouders Midden Delfland op 30 mei Meer info - Ada van Dijk exposeert in Inloophuis Carma Meer info - Fantasiedier knutselen met littleBits Meer info - Feestelijke opening expositie leerlingen in Bibliotheek Naaldwijk Meer info - Studieseminar over ‘Israël, Jezus en de toekomst’ Meer info - Feestweekend Wateringen voor zowel jong als oud! Meer info - Verkiezing stadsdichter Maassluis op 6 juni Meer info - Popkoor Ruby tijdens Midden Delfland Dagen Meer info - SBO De Diamant verrast met survivalsportdag Meer info - Historisch café VIOS Wateringen Meer info - Avondvierdaagse Heenweg 4-7 juni Meer info - Autobiografisch schrijven door Paul de Bloois Meer info - Meidentoernooi bij FC ’s-Gravenzande op 2 juni Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Operatie Steenbreek in Maasdijk op 30 mei Meer info - Nationale Bunkerdag 2018: Kindercollege Bunkers door Peter de Krom Meer info - Prachtige vogeltekeningen te bewonderen in Bibliotheek ‘s-Gravenzande Meer info - Voorlezen met knutselen in Hoek van Holland Meer info - Moestuincoach en groentecabaretier op GroenteSoiree Meer info - Zomerwandeling in Staelduinse Bos op 10 juni Meer info