Rekenkamercommissie Westland roept inwoners op voor ideeën

Geplaatst door Westlanders.nu op 03/10/2014 15:18

Rekenkamercommissie Westland roept inwoners op voor ideeën

Westland 03.10.2014 - De Rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar goed bestuur in de gemeente Westland.

Elk jaar stelt de RKC een onderzoeksplan op voor het komende jaar. De RKC vindt het belangrijk om de inwoners daarbij te betrekken. Om die reden wil zij vragen om goede ideeën voor een onderzoeksonderwerp, voor woensdag 29 oktober, kenbaar te maken. De commissie stelt een lijst op van mogelijke onderzoeksonderwerpen en betrekt hierbij ideeën voor onderzoeken die leven bij de bevolking en de raad van de gemeente Westland.

Het aanleveren van ideeën voor onderzoeksonderwerpen voor het jaar 2015
Inwoners die een goed idee hebben voor een onderzoeksonderwerp voor de RKC voor het jaar 2015, kunnen dit tot woensdag 29 oktober kenbaar maken aan de RKC. De commissie benadrukt bij haar oproep wel dat de ideeën voor onderzoeksonderwerpen het persoonlijk belang moeten overstijgen. Het gaat om onderzoeken naar de aanpak van de gemeente op allerlei gebieden. Is er bijvoorbeeld op een bepaald beleidsterrein goed gehandeld en is er daarbij wel op een verstandige wijze omgegaan met het geld van de gemeente?

Onderzoeksonderwerpen in het jaar 2014
Jaarlijks voert de RKC circa twee tot drie onderzoeken uit. In februari 2014 heeft de RKC haar onderzoeksrapport uitgebracht: ‘Kernen tussen kassen’ en in juli 2014 het onderzoeksrapport ‘Juridische procedures in de gemeente Westland’. De conclusies en aanbevelingen in de rapporten bieden de raad handvatten om zijn controlerende taak uit te voeren. Onlangs is de RKC gestart met een onderzoek naar de drie decentralisaties in het sociale domein, met het oogmerk een monitor op te stellen waarmee de raad in 2015 de vinger aan de pols kan houden. Alle rapporten, die door de RKC zijn uitgebracht, kunt u vinden op de website van de gemeente, onder rekenkamercommissie.

Wat doet de Rekenkamercommissie? De RKC is een bijzondere en onafhankelijke commissie die is ingesteld door de raad van de gemeente Westland. De RKC bestaat uit drie externe leden, dat wil zeggen leden die afkomstig zijn van buiten de raad, en twee raadsleden.

De RKC helpt de gemeenteraad onder andere om zijn controlerende taak uit te voeren. Zo heeft de RKC onder meer de taak om te onderzoeken of het beleid van de gemeente:
• doelmatig is, dat wil zeggen: of het beleid tegen zo laag mogelijke kosten wordt uitgevoerd?
• doeltreffend is, namelijk of het gewenste effect wordt bereikt?
• en rechtmatig is, oftewel of volgens de regels wordt gehandeld? Met haar onderzoeken wil de commissie een bijdrage leveren aan het afleggen van verantwoording van het gemeentebestuur aan de inwoners van de gemeente Westland.

De Rekenkamercommissie verwacht dat er meer ideeën worden aangeleverd dan zij kan onderzoeken. Om tot een goede keuze te komen, worden alle ideeën beoordeeld. Bijvoorbeeld op financieel en maatschappelijk belang, risico’s voor het bestuur van de gemeente Westland en of zij past binnen de (wettelijke) taakomschrijving en bevoegdheden van de commissie. Het onderzoeksplan 2015 is naar verwachting eind 2014 gereed.

Inwoners kunnen hun suggesties, voorzien van een korte omschrijving van het onderwerp en met vermelding van hun contactgegevens, mailen naar: Rekenkamer@GemeenteWestland.nl of sturen naar:

Griffie gemeente Westland T.a.v. de secretaris van de Rekenkamercommissie,

de heer D. van Vliet

Postbus 150,

2670 AD Naaldwijk

Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info