Structuurvisie Westland zet in op leefbare, toonaangevende Greenport

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/12/2013 22:17 - Gewijzigd op 17/12/2013 22:24

Structuurvisie Westland zet in op leefbare, toonaangevende Greenport

Westland 17.12.2013 - Na een intensief proces met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, raadsleden en het college van burgemeester en wethouders...

heeft de gemeenteraad op 17 december jl. unaniem de structuurvisie Westland vastgesteld. In deze visie is vastgelegd hoe Westland zich naar 2025 toe moet ontwikkelen en wordt een doorkijk gegeven naar 2040. De inzet is een leefbare, toonaangevende Greenport.

 

Westland wil een unieke, internationaal toonaangevende, goed bereikbare en duurzame Greenportgemeente zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het verder versterken van het glastuinbouwcluster is een van de speerpunten. Net als het behoud van vitaliteit binnen en onderscheid tussen de verschillende kernen, het voldoen aan de woningbehoefte en het versterken van de hoofdstructuur van groen en water. Een ander belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke bereikbaarheid van de gemeente.

Samen met partners

De gemeente Westland heeft de structuurvisie niet eigenhandig vormgegeven. Een intensief traject met het maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven heeft aan de basis gestaan van de visie. In 2012 heeft de gemeente een aantal stellingen gelanceerd waar iedereen op kon reageren. Daarnaast zijn vier bredetafelsessies over de Westlandse economie, gebiedskwaliteit, bereikbaarheid en vitaliteit georganiseerd. Experts hebben tijdens deze sessies hun advies gegeven, waarna een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad en wethouder ruimtelijke ordening, Bram Meijer, de structuurvisie verder heeft vorm gegeven.

Aan de slag

Alle ruimtelijke ontwikkelingen die in de structuurvisie staan, zijn duurzaam en toekomstbestendig, zodat ze niet ten koste gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties. De volgende stap is om samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden aan de slag te gaan met de uitvoeringsagenda. Daarin staat welke stappen moeten worden gezet om te komen tot de gewenste ontwikkelingen.

De ‘Structuurvisie 2025; perspectief 2040’ is te downloaden via www.140174.nl/structuurvisie.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info