Uitvoering centrumplan Kwintsheul stap dichterbij

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/02/2013 12:11 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Uitvoering centrumplan Kwintsheul stap dichterbij

Kwintsheul 20.02.2013 - De raad heeft in zijn vergadering van 19 februari jl. unaniem ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van ruim € 2 miljoen voor de uitvoering het centrumplan Kwintsheul.

Hierbij heeft de raad wel een paar kanttekeningen, met betrekking tot het ontwerp van de supermarkt en de eventuele parkeer- en verkeersdrukte, meegegeven aan het college. Naar verwachting kan in de zomer van 2013 worden gestart met de werkzaamheden. Een nieuwe Kastanjehof, een nieuwe supermarkt en de herinrichting van de openbare ruimte moeten de levendigheid in het centrum van Kwintsheul vergroten. Als alles volgens planning verloopt, is de metamorfose in de tweede helft van 2015 een feit.

Al geruime tijd werken de gemeente, Koornneef Vastgoed B.V., Stichting Dorpshuis Kwintsheul Kastanjehof en een klankbordgroep (waarin ook de Heulse Aanpak zitting heeft) aan de planvorming voor het centrum van Kwintsheul. Doel is te komen tot een levendig, duurzaam centrum, met  ruimte voor ontmoeting en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de behoefte. Er zijn drie concrete deelprojecten: het bouwen van een nieuwe supermarkt, nieuwbouw van dorpshuis Kastanjehof en het aantrekkelijker maken van de openbare ruimte. Alleen het laatste is een gemeentelijk project. De ontwikkeling van de supermarkt is een initiatief van Koornneef Vastgoed B.V., waarbij de gemeente vooral faciliterend optreedt. Voor de nieuwbouw van de Kastanjehof trekken de gemeente en het bestuur van de Stichting Kastanjehof samen op.

Bestemmingsreserve
Om tot realisatie van de (deel)projecten te komen is een bedrag van € 2.404.500 nodig, waarvan de gemeenteraad eerder al € 381.000,- had verstrekt. De kredietaanvraag aan de raad bedroeg daarom €2.023.500. De kosten worden gedekt uit de inkomsten uit het project en de bestemmingsreserve Centrumplan Kwintsheul. Dit zijn gelden die enkele jaren geleden al zijn gereserveerd voor een opknapbeurt van het centrum. 

Felicitatie
Wethouder Theo Duijvestijn van planontwikkeling noemt het beschikbaar stellen van het krediet door de gemeenteraad een belangrijke mijlpaal in het proces om te komen tot een levendig, functioneel centrum voor Kwintsheul. “De intensieve samenwerking met de verschillende partijen en de inbreng van de inwoners van Kwintsheul hebben geleid tot een breed gedragen plan” , aldus de wethouder. “Dat is een felicitatie aan alle betrokkenen waard. Nu kunnen we verder.” Naar verwachting worden op korte termijn de benodigde overeenkomsten tussen de diverse partijen getekend en kan het plan tot uitvoer worden gebracht.

Sunday Live met Bob Meer info - Huiskamerconcert op verrassingslocatie zondagmiddag 25 februari Meer info - Eerste open Westlands kampioenschap Meer info - Kom naar het negende parochiediner! Meer info - De Nationale Voorleesdagen: elke dag feest! Meer info - Sportcoaches Wateringen trots op nominatie Westlandlandse Sportprijzen Meer info - Informatieavonden voor ouders bij ISW in Westland Meer info - Driekleur Dalton creëert eigen ‘mini-keukenhofje’ Meer info - Dichter Joop Alleblas weer bij Top 100 Meer info - Update voor de Westlanders.nu Apps Meer info - Openbare vergadering Culturele Raad Maassluis 22 januari a.s. Meer info - Zaterdag 27 januari toert Sing4AIR door het Westland Meer info - Lezing over de Noordzee op 24 januari in Ockenburgh Meer info - Inloopbijeenkomst voor aanleg rotonde Naaldwijkseweg Meer info - Nederlandse les bij Fun en Fit Meer info - Scouting Polanen Survival mee tijdens de Open Dag Meer info - Metaalconstructiebedrijf Rijgersberg mcr B.V. zoekt Monteur(s) staalconstructies Meer info - Kliederkerk op zondag 21 januari Meer info - Schilderworkshop impasto landschap in Hofboerderij. Meer info - informatieavond actualisering bestemmingsplan “Buitengebied Gras” Midden-Delfland Meer info - Inschrijving Westlander Business Trophy 2018 geopend Meer info - NIeuwjaarsconcert muziekvereniging Phoenix op 20 januari Meer info - Proosten op het nieuwe jaar Meer info - ‘Hey! Het is oké’ campagne maakt depressie bespreekbaar Meer info - Koor en meezingconcert in Oude Kerk Meer info