Veranderingen in de (jeugd)zorg en ondersteuning

Gemeente Westland

Veranderingen in de (jeugd)zorg en ondersteuning

Westland 26.09.2014 - Er gaat veel veranderen op het gebied van jeugd, zorg en werk. Zo is de gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Ook komen er taken bij vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En de nieuwe taken gaan samen met bezuinigingen. In de media hoort u hier al veel over. Ontvangt u nu (jeugd)zorg of ondersteuning dan kan dit iets betekenen voor uw situatie. Zorg en ondersteuning in 2015

Wettelijk is geregeld dat cliënten Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding volgend jaar de zorg of ondersteuning blijven houden. Dit geldt tot uiterlijk 1 januari 2016 of eerder als uw indicatie in 2015 afloopt. Dat geldt ook voor kinderen die specialistische zorg ontvangen. Als u cliënt wordt van de gemeente Westland dan ontvangt u voor het einde van het jaar een brief hierover met de belangrijkste veranderingen in uw situatie. U hoeft niets te doen

Ook als u huishoudelijke hulp krijgt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan verandert er in 2015 nog niets. Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf zorg inkoopt dan behoudt u dit in 2015. Wel gaat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) per 2015 uw budget beheren. Dat gaat op dezelfde manier als bij uw zorgverzekeraar.

De SVB betaalt rechtstreeks aan uw zorgverlener of u schiet het voor en krijgt het dan terug. De SVB heeft u hierover al een brief gestuurd. Als u uw zorg voortaan van uw zorgverzekeraar gaat krijgen dan krijgt u hierover bericht van uw zorgkantoor of zorgverzekeraar. In de loop van 2015 neemt de gemeente Westland contact op met al haar bestaande en overgekomen cliënten over hun persoonlijke situatie. U hoeft dus zelf niets te doen. Nog niet alles bekend

U heeft misschien nu al vragen over wat er voor u specifiek verandert. Helaas kan de gemeente u pas vanaf november antwoord geven. Dat komt omdat het rijk nog gegevens moet overdragen aan de gemeente. Daarnaast moet de gemeenteraad de komende tijd nog moet instemmen met bepaalde plannen en regelingen. En de contracten met de zorgaanbieders met wie we in Westland gaan samenwerken, moeten nog gesloten worden. Pas als dat allemaal klaar is, kunnen we u melden of er iets in uw persoonlijke situatie verandert.

Op www.hoeverandertmijnzorg.nl vindt u misschien het antwoord al op uw vragen over langdurige zorg en jeugdzorg. Wordt u doorverwezen naar uw gemeente voor meer informatie? Houd er dan rekening mee dat wij u nu nog niet alles kunnen vertellen. Meer over de veranderingen vindt u op www.gemeentewestland.nl/keerpunt

Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info - Boekbespreking over borstkanker bij inloophuis Carma Meer info - Hulp bij invullen belastingaangifte 2017 Meer info - Gezonde bustour met landelijke politici Meer info - Race mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Zeefdrukken Moerman in Museum Maassluis Meer info