D O N O R ?

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/10/2013 08:13 - Gewijzigd op 20/10/2013 08:26

D O N O R ?

's-Gravenzande 20.10.2013 - Zoals je weet is er voor heel veel dingen een week of een dag in het leven geroepen door ons. ;

Zo was het afgelopen week Nationale Donorweek. In 1998 werd de nieuwe Wet op orgaandonatie van kracht en sindsdien wordt er meer aandacht besteed aan het animeren van mensen om donor te worden. In dat jaar werden er 12 miljoen formulieren verspreid waarop men kon aangeven of men donor wilde worden, of niet. Deze actie kreeg toen een heel slechte respons, maar in de jaren daarna heeft dit onderwerp toch meer belangstelling gekregen.

Naar verluidt zijn er nu ook steeds meer jongeren die zich aanmelden. Deze week zijn er weer talrijke acties die moeten dienen om meer donors te werven, want het aantal wachtenden op een donor is aanzienlijk! Donor; dit on-nederlandse woord komt van het oudfranse doneur, wat geven betekent.

Vandaar ook de woorden donatie en donateur. Het heeft allemaal te maken met iets weggeven. Zo kun je donateur zijn van het Rode Kruis maar ook donor van de bloedtransfusiedienst, als je je jaarlijks bloed laat afnemen, dus een beetje van je bloed weggeeft! Als Nederland ontwikkelingshulp aanbiedt aan een behoeftig land, dan behoort ze tot de donorlanden. Maar deze week gaan deze acties dus speciaal om mensen te werven die iets van zichzelf weg willen geven als ze er niet meer zijn! Het gaat dan niet om je geld of goed maar om een stukje van jezelf, een onderdeel van je lichaam!

Je kunt dus aangeven of je ja of nee daaraan wilt meedoen en dat laten vastleggen in het donorenregister; best wel een serieuze en belangrijke beslissing, zeker als je weet dat zoveel mensen wachten op een vervangendorgaan voor hun lichaam. Als je na je overlijden nog iemand kan helpen met een of meer organen, de kwaliteit van iemands leven kan verbeteren, in feite zonder dat het jezelf iets ‘kost’, dan is dat toch zeker het overwegen waard, denk ik. Mocht men aan mij nog iets bruikbaars vinden bij m’n overlijden, ik sta het met plezier af! Ik geloof niet dat dit voor het leven hierna consequenties heeft, voor mij niet en ook niet voor een ander.

D O N O R ?

Als je meent dat dooddood is, dan maakt het niets uit als je een ‘onderdeel’ mist, en als je, mét mij, gelooft dat Jezus, de Zoon van God, álles volbracht heeft, en door Zijn dood én opstanding uit de dood eeuwig leven voor u en jou en mij heeft verworven, dan mag je er ook zéker van zijn dat wij,net als Hij, een verheerlijkt lichaam zullen krijgen, compleetvernieuwd dus! Dank zij deze hemelse Donor, Die heel zijn lichaamdoneerde, offerde, aan het kruis van Golgotha, voor mij en voor ieder ander, dank zij Jezus alleen mogen wij aanspraak maken op een eeuwig leven, in volmaaktheid! Door Paulus liet God het in Zijn woord opschrijven als vertroosting voor Zijn volgelingen: “Jezus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, in overeenstemming met de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.” [Fil. 3:21]

Weet je, je kunt je laten registreren in het donorenregister met nee, en niemand zal je daar nog lastig over vallen, het heeft verder geen consequenties. Vandaag vraagt Jezus jou of Hij je Donor mag zijn, en jou met Zijn verbroken lichaam en vergoten bloedeeuwigleven mag aanbieden. Blijf je nee zeggen dan zal niemand je daar lastig over vallen, maar het heeft wél consequenties voor na dit leven! Je mist dan een ander register, het Boek des Levens, waarin ieder wordt genoteerd die “ja” zeiden tegen deze liefhebbendeDonor Die Zich totaal opofferde, ook voor jou! Het blijft een persoonlijke keuze: Jouw JA in het donorenregister is léven voor een ánder, jouw JA in het Boek des Levens is eeuwig Leven voor jezélf! Wil je daar nog eens over nadenken?

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E.mail: berg.services@telfort.nl

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info