Aanpassing boorconcept voor Triasboring

Trias Westland

Aanpassing boorconcept voor Triasboring

Westland 13.11.2015 - 'Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van het project is een doorboring naar de Triaslaag onder de voorwaarde dat als dit niet geschikt is

voor warmteproductie er een ‘regulier’ onderkrijtproject wordt afgemaakt. Dit principe is ook van toepassing op de investeringen, namelijk dat alle meerkosten ten opzichten van een ‘regulier’ onderkrijt project worden afgedekt door subsidies en garantstellingen. Tijdens de uitwerking van het boorontwerp bleek dat niet werd voldaan aan deze financiële voorwaarde, 'aldus Marco van Soerland

'Door de specifieke geologische omstandigheden is namelijk geen financieel efficiënte sidetrack mogelijk. We moesten terug naar de tekentafel voor een oplossing. Dit heeft geleid tot een S-shape boortraject, waarbij we geen gebruik maken van een sidetrack. Als we warmte gaan winnen uit het Onderkrijt wordt de put op deze diepte open gemaakt door perforatie. Deze techniek wordt standaard toegepast bij olie- en gasboringen. Dit boorconcept past binnen de financiële kaders en heeft minder boorrisico’s. Dit boorconcept wordt op dit moment uitgewerkt tot een detail putontwerp en een boorprogramma.

Europese Aanbesteding booractiviteiten

Aangezien meer dan 50% van de initiatiefnemers gemeenten als aandeelhouders hebben is Trias Westland een aanbestedende dienst. Dit betekent dat de booractiviteiten via een Europese Aanbesteding in de markt moeten worden gezet. Dit is niet gebruikelijk. In oktober is een marktconsultatie gehouden om bij een aantal partijen te toetsen in hoeverre de beoogde aanbestedingsvorm aansluit bij de markt. Met de informatie uit de consultatie hopen we te borgen dat er voldoende en gekwalificeerde partijen meedingen in de aanbesteding. Doordat het boorconcept is aangepast, kunnen we niet eerder dan in december starten met de Europese Aanbestedingsprocedure. Op basis van de vaste doorlooptijden van een dergelijke procedure verwachten we in juni de gunning van de werkzaamheden te doen. Niet veel later kan het project dan ook financial close bereiken en kunnen de werkzaamheden starten.'

 Deelnemers klaar voor besluit

De afgelopen maand zijn twee goed bezochte ledenbijeenkomst georganiseerd door belangenvereniging Earth Energie Westland. Alle bedrijven met een intentieovereenkomst zijn lid van deze belangenvereniging. Op 30 september gaf Marco van Soerland, directeur van Trias Westland, een toelichting op het samenwerkingsmodel, het kostprijsmodel en de werkelijke tarieven op basis van verschillende scenario’s. Daarna was het woord aan Erik Bax van AAB die hier verder op inhaakte met voorbeeldberekeningen over hoe deze tarieven uitwerken bij verschillende type bedrijven. Hierbij aandacht voor het totaalplaatje van energiebehoefte, CO2 behoefte en de inzet van de WKK.

Als laatste sprak Peter de Vreede van Flynth. Hij ging verder in op het bredere kader op basis van waar de kwekers besluiten moeten nemen. Op de bijeenkomst van woensdag 28 oktober ging Marco dieper in op de complete financiële business case van het project en de stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingen, planningen, boortechniek en het ontwerp van het warmtenet. Een goed beeld van het totale project is van belang, omdat de deelnemers voor het einde van het jaar een contract krijgen voorgelegd en er een besluit moet worden genomen over definitieve deelname in het project.

Het bestuur van belangenvereniging Earth Energy

Westland is met het (opnieuw) toetreden van Erik Persoon (Zwethlande) weer op volle sterkte. Mathieu van Holstein (Holstein Flowers) versterkt het bestuur als adviseur. Mark van der Knaap is om persoonlijke redenen afgetreden.

Het voltallige bestuur bestaat nu uit:

Wim van Rijn (voorzitter Martin Uijtenbroek

Ab van Marrewijk

Erik Persoon

Mathieu van Holstein (adviseur)

Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info