Adviesraad Sociaal Domein van start

Gemeente Midden Delfland

Adviesraad Sociaal Domein van start

Midden Delfland 03.07.2014 - Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel in het sociale domein. De gemeente wordt verantwoordelijk...

voor (delen van) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Jeugdzorg. Daarnaast wordt de Participatiewet ingevoerd. Deze wet zorgt ervoor dat iedereen, ook personen met een beperking, aan de slag kan op de arbeidsmarkt. Al deze veranderingen vragen om nieuwe ideeën, wetgeving, beleid en een adviesraad.

Wat is het Sociaal Domein?

Het Sociaal Domein is een breed begrip. Het gaat over alles waarmee inwoners te maken hebben en heeft onder andere betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding.

Wijziging Wmo-cliëntenraad

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 heeft Midden-Delfland de Wmo-cliëntenraad. De afgelopen maanden is in samenspraak met de Wmo-cliëntenraad besloten zijn kennis en expertise uit te breiden naar het brede sociale domein. De Wmo-cliëntenraad wordt de Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein gaat de gemeente adviseren over alle (nieuwe) wetgeving die op ons af komt. In de Adviesraad Sociaal Domein zitten ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers met kennis van de Wmo, de jeugdzorg en op het vlak van werk en inkomen. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Op 2 juli 2014 ondertekenden Cees Harteveld, de voorzitter van de Wmo-cliëntenraad Midden-Delfland, en wethouder Zorg en Welzijn Annemiek De Goede – Van Tiel dit convenant. Hiermee ging de Adviesraad Sociaal Domein officieel van start. De wethouder is opgetogen over deze stap: ‘Een inhoudelijk sterke adviesraad zorgt er voor dat de belangen van onze inwoners goed worden behartigd’.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info