College Maassluis beantwoordt vragen over Blankenburgtunnel

College Maassluis

College Maassluis beantwoordt vragen over Blankenburgtunnel

Maassluis 09.07.2015 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de Blankenburgtunnel en gevolgen voor Maassluis.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Middels uw brief van 10 juni 2015 heeft u op grond van art.51 RvO aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast A20 en het aanbrengen van een geluidsisolerende maatregelen. In deze brief zullen wij uw vragen in de door u gestelde volgorde beantwoorden.

1. Vindt u het ook een onbevredigende zaak dat Maassluis niet voor compensatiemaatregelen in aanmerking komt terwijl het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer door de aanleg van de Blankenburg tunnel, toeneemt?

Wij vinden dit ook een onbevredigende zaak.

2. Bent u het met D66 eens dat u de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag, die over de verdeling van deze compensatiegelden gaat, alsnog op bestuurlijk niveau hierover moet aanspreken zodat deze gelden eerlijker verdeeld worden?

Ja, wij benadrukken dit standpunt tijdens diverse bestuurlijke overleggen.

College Maassluis beantwoord vragen op verkeersprobleem A20

3. Bent u het met D66 eens dat deze compensatie gelden voor Maassluis gebruikt moeten worden voor b.v. het aanleggen van geluidsschermen langs de A20 zodat onder meer de verhoging van de geluidsoverlast van het wegverkeer door de aanleg van de A20 teniet wordt gedaan?

Dit is een maatregel die in verhouding staat tot het project van de Blankenburgverbinding en de (al ervaren) overlast langs de A20 en zou daarmee een goede compenserende maatregel zijn.

4. Bent u het met D66 eens dat u niet akkoord kan gaan met het kwaliteitsprogramma zoals nu is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag?

Wij gaan niet akkoord met de compensatievoorstellen die nu gedaan zijn in de richting van Maassluis. Besluitvormend over het gehele programma heeft de gemeente Maassluis geen stem.

5. Als uitgangspunt voor de beoordeling van het geluidsniveau op de A20 gaat men er vanuit dat de snelheid op de A20 in 2032 100km/h is terwijI dit nu (al) 130 km/h is. Vindt u ook niet dat men van verkeerde uitgangspunten is uitgegaan en hierdoor het geluidsniveau voor de inwoners van Maassluis waarschijnlijk nog hoger is dan in de rapportage is berekend?

Met het verkeersbesluit van 16 december 2014 geldt op de A20 tussen de aansluiting Vlaardingen West en de N213 vanaf 19 december 2014 een maximum rijsnelheid van 130 km/uur gedurende het hele etmaal. Wij zijn van mening dat de effecten daarvan hadden moeten worden meegenomen in het onderzoek.

In de situatie met Blankenburgverbinding zal de maximum rijsnelheid van 130 km/uur alleen nog maar gelden op de A20 ten westen van de Blankenburgverbinding. Dit komt omdat de nieuwe Blankenburgverbinding een maximum rijsnelheid krijgt van 100 km/uur. Wij vinden dat dit had moeten worden meegenomen in het onderzoek.

Drie personen aangehouden voor berovingen met babbeltruc Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info