College Maassluis beantwoordt vragen over omstreden bouwplan Noorddijk-Geerkade

Geplaatst door Westlanders.nu op 23/05/2015 08:01 - Gewijzigd op 23/05/2015 08:22

College Maassluis beantwoordt vragen over omstreden bouwplan Noorddijk-Geerkade

Maassluis 23.05.2015 - De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het bouwplan Noorddijk-Geerkade.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Is het u bekend dat er onlangs op uitnodiging van projectontwikkelaar Leyten een overleg heeft plaats gevonden met enkele bewoners van de Noorddijk/Geerkade?

Antwoord 1.

Tijdens het raadsdebat d.d. 25 november 2014 over de ‘beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Noorddijk-Geerkade’ is gesproken over de vervolgstappen voor een nieuw hoogwaardig bouwplan waarmee de stedenbouwkundige structuur op deze locatie wordt hersteld. Hierbij handelen wij conform het raadsbesluit uit 2011, waarin onder meer is besloten dat het bouwplan moet passen binnen de kaders van het bestemmingsplan en de geldende parkeernormen.

De gemeente heeft vervolgens de wettelijke taak om het door de ontwikkelaar op te stellen nieuwe bouwplan te toetsen aan het nu vigerende bestemmingsplan Binnenstad 2014, waarbij nadrukkelijk de uitspraak van de rechtbank op dit onderwerp zal worden betrokken. Op verzoek van de raad is de toezegging gedaan om samen met de ontwikkelaar een op consensus gericht overleg aan te gaan met omwonenden.

Tevens is aandacht gevraagd voor het in stand houden van de kwaliteit van het oorspronkelijke bouwplan, waaronder het markante torentje. Naar aanleiding van de toezegging heeft er op initiatief van de ontwikkelaar, in bijzijn van de gemeente, een eerste overleg met omwonenden plaatsgevonden waarbij de architect de volumestudie van een nieuw bouwplan heeft gepresenteerd. Bij dit overleg zijn geen omwonenden uitgenodigd waarvan het bezwaar nog onder de rechter is.

Rechter fluit College Maassluis terug met bouwplan Noorddijk-Geerkade

2. Dat er op die bijeenkomst een “nieuw” plan is voorgelegd aan deze bewoners dat nauwelijks afwijkt van het vorige bouwplan?

Antwoord 2.

De gepresenteerde volumestudie van een nieuw bouwplan tracht zoveel als mogelijk de kwaliteit van oorspronkelijke bouwplan in stand te houden, passend binnen de kaders van het bestemmingsplan Binnenstad 2014. Dit heeft onder andere tot gevolg dat:

• Het bouwplan ca. 4 meter smaller zal worden (aan de zijde van de Schansbrug);
• er 11 woningen mogelijk zijn in plaats van 13 (geen appartementen meer);
• de uitstekende balkons aan de achterzijde (Geerkade) komen te vervallen.

Daarnaast maakt de volumestudie op een aantal plaatsen niet geheel gebruik van het maximale toegestane bouwvlak uit het bestemmingsplan. Dit speelt onder andere aan bij de voor- en achtergevel van de bestaande aangrenzende woning.

3. Dat er in de nieuwe schets nog steeds sprake is van vijf bouwlagen?

Antwoord 3.

De volumestudie gaat uit van 4 volwaardige bouwlagen zoals gedefinieerd in het bestemmingsplan en een kelderlaag op kadeniveau, hetgeen overeenkomt met het oorspronkelijk bouwplan. De totale bouwhoogte is nog onderwerp van studie, dit naar aanleiding van een verzoek uit het overleg.

4. Dat de markante toren, met een kleine bestemmingswijziging, in volle glorie blijft bestaan?

Antwoord 4.

In de volumestudie blijft het torentje behouden, zij het naar binnen verschoven ten opzichte van het oorspronkelijke bouwplan vanwege het smallere bouwvlak conform het bestemmingsplan (zie ook antwoord 2).

5. Bent u met ons van mening dat deze handelswijze, het voorleggen van een nagenoeg kant en klaar “nieuw” bouwplan, indruist tegen eerdere toezeggingen dat de betreffende bewoners nauw betrokken zullen worden bij verdere ontwikkelingen van het bewuste stukje grond?

Antwoord 5.

Wij verwerpen de suggestie dat onze handelswijze indruist tegen eerdere toezeggingen. Op verzoek van de raad is het overleg met omwonenden gestart. Zoals aangegeven vindt dit plaats binnen de kaders van het nog steeds van kracht zijnde – unanieme – raadsbesluit uit 2011, het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad en de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente.

6. Hoe denkt u het vertrouwen van deze bewoners in onze bestuurders/Fa. Leyten ooit nog terug te kunnen winnen?

Antwoord 6.

Wij zijn voornemens om op een verantwoorde wijze zoals tijdens het raadsdebat is besproken verder te gaan met het proces om te komen tot een hoogwaardig nieuw bouwplan voor de locatie Noorddijk-Geerkade.

Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info