Collegevragen CU over veiligheid Maassluis

CU Maassluis

Collegevragen CU over veiligheid Maassluis

Maassluis 25.06.2014  - De ChristenUnie in Maassluis heeft collegevragen over veiligheid gesteld mede naar aanleiding van de publicatie in AD waterweg van 16 juni 2014.

Geacht college,

In het artikel van 16 juni gaat het over Marokkaanse Maassluizers die crimineler worden. Dit is voor onze fractie aanleiding de volgende vragen aan u te stellen:

 1. Veel Maassluizers maken zich zorgen over de situatie en vragen zich af welke maatregelen worden genomen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Vandaar dat wij willen weten hoe u dit gaat oppakken en welke maatregelen u hierbij voor ogen heeft.
 2.  Wie gaat u betrekken bij het oplossen van dit grote probleem. Er wordt in het artikel gesproken over jongeren die niet meer naar school gaan. Waren deze jongeren bekend bij de begeleidingsteams op school?

 

Daarnaast willen wij een aantal algemene vragen stellen over de veiligheidssituatie in Maassluis. 

 1.  Uit de criminaliteitscijfers van de  politie Regio Rotterdam Rijnmond  over de jaren 2009 -2013 blijkt een duidelijke vermindering van het aantal aangiften over de periode 2012-2013. In 2012 is de balie op het politiebureau gesloten. Bent u het met ons eens dat wanneer mensen hun verhaal niet meer kunnen doen dit van invloed is op het wel of niet doen van aangifte?
 2.  Bent u bereid om een onderzoek te doen hoe het komt dat in de periode 2012-2013 het aantal aangiften is afgenomen, terwijl juist de criminaliteit en het aantal inbraken in Maassluis  hoog blijft?
 3.  Bij het doen van aangifte via www.politie.nl/aangifte  worden heel juist de aangiftemogelijkheden aangegeven. Dat ziet erop papier goed uit. De praktijk geeft echter wachttijden aan en voor een aangifte in persoon moet men naar bureau in Vlaardingen of Schiedam. Kunt u en wilt u invloed uitoefenen om dit te verbeteren ?
 4. Ook kunnen mensen in Maassluis vanaf 1 november 2011  via 3D  aangifte doen in Maassluis. Is deze werkwijze geëvalueerd en wat zijn daarvan de uitkomsten?
 5.  Overweegt het college - naar aanleiding van de zin “Herstel persoonlijk contact bij het doen van aangifte op het politiebureau” op blz. 3 van het coalitie akkoord - de mogelijkheid om het politiebureau weer 24 uur open te stellen?
 6. Voor de regiovorming waren er in de nachtdienst op het politiebureau 4 tot 6 personeelsleden voor de nachtdiensten beschikbaar en minimaal 2 voertuigen. Kunt u aangeven hoeveel politieauto’s voor noodhulp vanaf 22.00 uur voor heel Maassluis met 33000 inwoners er nu ‘s-nachts rijden?
 7. Bij de regiovorming in 1993 is afgesproken dat er van  binnen naar buiten van de cirkel zou worden gewerkt.  Dat betekent dat wanneer de noodhulpwagen van Maassluis bezet is, Vlaardingen naar Maassluis komt. Schiedam komt naar Vlaardingen en Rotterdam-West komt naar Schiedam. Kunt u aangeven of deze afspraken nog steeds van toepassing zijn? Het beeld bestaat dat er vaak geen wagen in Maassluis wordt ingezet. Klopt dit beeld? 
 8. Kan een overzicht worden verstrekt van het aantal uren toezicht per dag in de kwetsbare uren?   
 9. Hoe  zijn op dit moment de reacties van bewoners op surveillance van de auto met het groene zwaailicht?
Hou van blauw: beschilderde beelden en ‘Delfts blauw’ in Wateringen. Meer info - Oproep deelname 6e Open Atelierroute Wateringen/Kwintsheul Meer info - World Horti Center open tijdens Kom in de Kas Meer info - C&E Draad Bewerking zoekt medewerker Productie/Logistiek (programmeren) Meer info - S.v.Holstein Transport zoekt vrachtwagenchauffeur Meer info - Gratis skateboardlessen in Naaldwijk Meer info - Paasconcert - Groote Kerk Maassluis Meer info - Kenniscafé 10 april locatie De Tuinderij in De Lier Meer info - Liveshow KWF: Nederland staat op tegen kanker Meer info - Humor en hilariteit in HinkeBilly door De Plankeniers Meer info - Voorjaarsmarkt De Hooge Tuinen Meer info - Tekno Event op 19 mei Meer info - Je eerste stap op de maan Meer info - Inloopspreekuur Adviesraad Sociaal Domein – Jeugd Meer info - Midden-Delfland Dagen 2018 Meer info - Informatieavond over antenne-installatie in kerktoren Hoornseweg Meer info - Kinderen met een beperking maken kennis met golfsurfen Meer info - Orgelconcert door Jan van Westenbrugge Meer info - Jongerenviering 25 maart; de weg kwijt Meer info - Expositie bij de Pluktuin Meer info - Bootcamp mee met Nora en Dean: stichting Happy Friends Meer info - Voorjaar vogelexcursie in het Staelduinse Bos Meer info - Schrijfster Aaf Brandt Corstius in Bibliotheek Monster Meer info - Kom naar de vrijwilligersmarkt voor nieuwe energie Meer info - Tweede editie schoolhandbaltoernooi op 30 maart Meer info