Collegevragen inzake oplaadkosten elektrische auto 's

VVD Maassluis

Collegevragen inzake oplaadkosten elektrische auto 's

Maassluis 06.12.2017 - De doelstelling in Europa is vanaf 2030 meer elektrische auto’s in het verkeer te hebben en het aantal conventionele verbrandingsauto’s fors in te perken.

Om het gebruik van deze elektrische auto’s te stimuleren is niet alleen de aanschafprijs van invloed op een toename van de aankoop van elektrische auto’s.

Stand van zaken laadpalen in Maassluis

Ook de kosten per gereden kilometer zijn hierbij van belang. De prijs voor de elektriciteit is hiervoor bepalend, hoe lager deze prijs hoe aantrekkelijker elektrisch rijden wordt. Voor een lagere prijs is marktwerking tussen verschillende aanbieders van belang. Bij meerdere aanbieders in een beperkt gebied ontstaat marktwerking en de keuze tussen meerdere aanbieders van elektriciteit zal de prijs beïnvloeden en dientengevolge aantrekkelijker maken voor de consumenten.

De VVD constateert, dat de kosten voor het opladen van auto’s fors verschillen per gemeente en laadstation. In Maassluis is slechts één aanbieder die de laadpalen plaatst en faciliteert.

In Maassluis betaalt de gebruiker een gemiddeld tarief van 0,35 cent per KWH. Andere aanbieders rekenen voor het opladen 0,25 cent per KWH.

De VVD fractie Maassluis heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het College;

1. Is het juist, dat door het College van B & W is besloten om in Maassluis het monopolie aan één leverancier te geven?

2. Zo ja, is dit niet in strijd met de mededingingswet?

3. Zo nee, wordt er actief geworven om ook andere aanbieders in Maassluis actief te krijgen?

4. Kunt u verklaren waarom er tussen verschillende gemeenten zo’n prijsverschil is van 40% voor het laden aan openbare oplaadstations?

5. Welke overwegingen hebben de doorslag gegeven, om met de huidige aanbieder in Maassluis in zee te gaan?

6. Waarom opteert het College niet voor de aanbieder met de laagste KWH prijs

Hoogachtend,

Gemeente raadsfractie VVD Maassluis

Meer verlof voor partner bij geboorte baby Meer info - 3e editie A Local Swim Westland; Samen sterker tegen ALS! Meer info - Gratis computerles voor senioren Meer info - Kies je klus in Midden Deflland Meer info - Kleurrijke inhoud op de Negenmaandenbeurs Meer info - Leerlingen Johannesschool op onderzoek Meer info - Haags powertrio LaBomba in de Muziekzolder Maasdijk Meer info - Pop-Up Atelier in Koningshoek Maassluis Meer info - Orgelconcert 3 maart met Arjan Breukhoven Meer info - Dart-toernooi op zaterdag 17 maart Meer info - Terre des Hommes Westland doet mee aan NLdoet Meer info - Maak je sterk tegen MS en doe mee met MS Motion Rotterdam! Meer info - Speeldata van de Cosy Rockers Meer info - Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info