Delfland attendeert op kwijtschelding

Hoogheemraadschap Delfland

Delfland attendeert op kwijtschelding

Westlanden 09.03.2016 - In het bericht op de website van 'Delen achter de duinen' staat dat Delfland huishoudens niet of onjuist voorlicht.

Op de belastingaanslag echter staat informatie over het aanvragen van kwijtschelding. Als iemand op basis van de inkomens- en vermogenstoets recht heeft op kwijtschelding betekent dit dat zij ontheffing krijgen voor het betalen van de helft van de zuiveringsheffing en het volledige bedrag van de watersysteembelasting.

Automatische kwijtschelding
Bij de aanslag krijgen huishoudens, die op basis van een gegevenscheck automatisch kwijtschelding krijgen, een brief. In de brief staat dat zij de helft van het normale tarief voor de zuiveringsheffing betalen. Voor de aanslag watersysteemheffing krijgen zij kwijtschelding. Dit betekent dat zij hiervoor niets hoeven te betalen.

Zelf kwijtschelding aanvragen
Een deel van de huishoudens komt niet automatisch in aanmerking voor kwijtschelding. Dit komt omdat de persoonlijke situatie is veranderd. Huishoudens die gezien hun persoonlijke financiële situatie wel in aanmerking komen, kunnen een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de Regionale Belasting Groep ( www.derbg.nl ). De RBG beoordeelt of zij in aanmerking komen.

Gemeente en Delfland controleren op juiste gebruik riolering

Zachte landing en zorgvuldige uitvoering van belastinginning
De kwijtschelding voor de zuiveringsheffing wordt niet zonder reden in stappen afgebouwd. In 2016 betalen huishoudens de helft. Met ingang van 2017 betalen zij het gehele bedrag. In de brief bij de aanslag worden huishoudens nu al geïnformeerd over deze wijziging in 2017.

Uitgangspunt voor het invorderen van het restantbedrag van de zuiveringsheffing is dat huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau een aantal keren geïnformeerd worden om deel te nemen aan een betalingsregeling. Op deze wijze worden extra incassokosten zo veel mogelijk vermeden.

In het artikel is sprake van een ander misverstand. Dit gaat over de inningsprocedure. Er wordt gesteld dat mocht blijken dat wanneer er daadwerkelijk geen betaalcapaciteit is, alsnog kwijtschelding verleend. Dit is onjuist.

Wel of geen bezwaar mogelijk
In het artikel staat dat Delfland zegt dat tegen het afschaffen van de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing geen bezwaar mogelijk is. Dit klopt. Het gaat hier om het besluit dat het algemeen bestuur van Delfland heeft genomen met het vaststellen van de Verordening Kwijtschelding 2016. Als de gegevens waarop de aanslag is gebaseerd niet kloppen, is wel bezwaar mogelijk.

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info