Dunea heeft haast met natuur-klaar maken campingterrein

Westlanders.nu

Dunea heeft haast met natuur-klaar maken campingterrein

Monster 26.03.2014 - De Raad van State moet nog uitspraak doen in de kwestie Camping Molenslag, maar op het campingterrein is Dunea al bezig met het verwijderen van de elektriciteitsvoorzieningen.

In een openbare vergadering op 13 maart gaf Dunea al te kennen dat met de werkzaamheden begonnen zou worden. Mocht de Raad van State de campingeigenaar in het gelijk stellen, dan zullen alle maatregelen weer worden teruggedraaid.

Maar ook voor de omgevingsvergunning die bij gemeente Westland is aangevraagd moet nog groen licht worden gegeven. Het waterleidingsbedrijf schijnt haast te hebben met het natuurklaar maken van haar nieuw verworven natuurgrond.

Jan van Rossum, raadslid voor het CDA, heeft vanwege de ongebruikelijke manier van besturen in de kwestie camping Molenslag, de zaak een paar maanden geleden hogerop aangekaart. 

'De  fractie van CDA Westland heeft via Esther de Lange, Europarlementariër en lijsttrekker voor CDA bij Europese verkiezingen, schriftelijke vragen gesteld in de Europese commissie of het nu wel/niet zomaar kan dat een functionerende camping opgeofferd kan worden aan oude natuurafspraken.

Natuurafspraken waarin later vele omstandigheden anders geworden zijn dan op het moment van besluitvorming van die afspraken. Althans dat is de vaste overtuiging van CDA Westland. Die vragen zijn inmiddels beantwoord en vertaald via Ester de Lange door CDA Westland ontvangen,' zo laat van Rossum weten.

Het antwoord van de heer Potonik namens de Europese Commissie is als volgt;

'Grijs duin is een prioritair habitattype dat voor de Gemeenschap van belang is. Nederland heeft zich met betrekking tot de Natura 2000-site 'Solleveld en Kapittelduinen' onder meer tot doel gesteld de ecologische kwaliteit te verbeteren en het gebied met grijs duin op de site in stand te houden.

Deze doelstelling geldt voor alle gebieden met grijs duin op de site, ongeacht de precieze locatie ervan binnen de site. De grenzen van Natura 2000-sites worden op basis van ecologische criteria getrokken. Deze grenzen kunnen alleen worden gewijzigd als de oorspronkelijke criteria als gevolg van natuurlijke ontwikkelingen zijn veranderd of als de afbakening op een wetenschappelijke fout was gebaseerd.

Het is aan Nederland om te beslissen hoe de doelstellingen inzake milieubehoud het best binnen de grenzen van de site worden verwezenlijkt. Het is ook aan Nederland om de maatregelen inzake milieubehoud concreet gestalte te geven. Het is ook aan de Nederlandse autoriteiten om te beslissen in welke mate de activiteiten van een bestaande camping kunnen worden voortgezet of moeten worden aangepast aan de doelstellingen inzake milieubehoud.'

De kwestie wordt op 22 april bij de Raad van State behandeld. De uitspraak volgt later. Wordt vervolgd dus.

 

Westland Verstandig komt vrijdag naar de Noviteit in Monster Meer info - Veilig op weg met Bosch Car Service Meer info - Goed doel maakt kans op sponsorcheque van 1.000 euro Meer info - Maandag 5 maart Debat over Sport en Gezondheid Meer info - Joke Verweerd spreek over Thema Opstaan Meer info - Verkiezingsdebat over Sport en Cultuur Meer info - Douanehuisje maart: Marianne van der Lecq en Marlène van der Loos Meer info - Graaf en vind! workshop archeologie voor de jeugd Meer info - De passie van Pasen in \'s-Gravenzande Meer info - “Vormgeven aan (eigen) uitvaart”; een informatieavond in de bibliotheek Meer info - Samenwerken voor nieuw schoolplein Meer info - Zieke essen als basis voor historische huizen in Broekpolder Meer info - 59ste editie van de Maassluise Muziekweek Meer info - Aaf Brandt Corstius te gast in Bibliotheek Monster Meer info - Ontmoet medepatiënten met prostaatkanker in HMC Antoniushove Meer info - College beantwoordt vragen CDA over de windturbines op de landtong Rozenburg Meer info - Column; Verbazend! Meer info - Jubileumjaar voor Helen Dowling Instituut Meer info - Restaurant Unicum Strandweg gaat dicht Meer info - Westlandse politici in Roze Raadsdebat Meer info - Bingomiddag bij Fun en Fit op 20 februari Meer info - Nico van Ruiten nieuwe Programmaregisseur Energieakkoord Greenport West-Holland Meer info - Hoe gastvrij zijn de bewoners van Wateringen? Meer info - Wil jij vrijwillig iets voor een ander doen tijdens NLdoet? Meer info - Verhalen rond de tafel; de bibliotheek leest voor in verschillende tehuizen Meer info